BẾ MẠC HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ 5: THÔNG QUA NHIỀU NỘI DUNG QUAN TRỌNG

     

Hội nghị Trung ương 5: Cơ sở chính trị vững chắc mang đến việc thể chế hóa thành pháp luật

(Chinhphu.vn) - Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII chính thức khép lại, thông qua nhiều nội dung quan trọng có ý nghĩa trước mắt và lâu dài đối với sự phát triển của đất nước
Bạn đang xem: Bế mạc hội nghị trung ương lần thứ 5: thông qua nhiều nội dung quan trọng


Chùm ảnh Khai mạc Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

(Chinhphu.vn) - Sáng ni (4/5), Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại trụ sở Trung ương Đảng với chương trình nghị sự gồm nhiều nội dung quan tiền trọng.


*

Nghị quyết Trung ương 5 về phát triển ghê tế tư nhân


*

Hội nghị Trung ương 5: Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường

(Chinhphu.vn) - Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng vừa kết thúc với việc ban hành tía Nghị quyết: "Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"; "Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước"; "Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền ghê tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa".


*

Trung ương bổ sung, phát triển nhiều nội dung mới về ghê tế thị trường

(Chinhphu.vn) – Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mang đến biết Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận sôi nổi, quán triệt sâu sắc, cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và bổ sung, phát triển nhiều nội dung mới, quan tiền trọng của Nghị quyết Trung ương 6 khoá X "Về tiếp tục hoàn thiện thể chế gớm tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa".


*

Chuyển đổi hầu hết các DNNN; đấu tranh chống ‘lợi ích nhóm’, ‘sân sau’

(Chinhphu.vn) - Tổng Bí thư yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi hầu hết các DNNN thành dn có cơ cấu sở hữu hỗn hợp; đồng thời kiên quyết đấu tranh và có biện pháp phòng ngừa, khắc phục tình trạng cán bộ lãnh đạo, quản lý DNNN móc ngoặc với cán bộ, công chức Nhà nước và quần thể vực ghê tế tư nhân để hình thành "nhóm lợi ích", "sân sau"...


Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực hiện kiểm điểm nghiêm túc, bài bản

(Chinhphu.vn) – Đề cập nội dung kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mang đến biết việc tiến hành kiểm điểm đã được chuẩn bị rất nghiêm túc, chu đáo, bài bản.


Tổng Bí thư: Tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức về phát triển ghê tế tư nhân

(Chinhphu.vn) – Cần tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về phát triển tởm tế tư nhân, coi đây là yêu cầu tất yếu, khách quan trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.


Bế mạc Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII)

(Chinhphu.vn) - Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào chiều 10/5.


Thông báo về kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII)

(Chinhphu.vn) – Văn phòng Trung ương Đảng vừa có Thông báo về kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.


Nguyên Bộ trưởng Trương Đình Tuyển: Thể chế là quyết định

(Chinhphu.vn) – Theo ông Trương Đình Tuyển, nguyên Bộ trưởng Thương mại, thành viên Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh, vấn đề hoàn thiện thể chế có ý nghĩa quan trọng, cấp bách, tốc độ và trình độ phát triển của một lĩnh vực, một quốc gia chủ yếu là bởi thể chế quyết định.


Trung ương thảo luận kết quả kiểm điểm Bộ Chính trị và Ban Bí thư

(Chinhphu.vn) - Chiều 9/5, sau thời điểm nghe Tờ trình của Bộ Chính trị về kết quả kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về nội dung trên.
Xem thêm: Có Công Mài Sắt Có Ngày Nên Kim Lớp 2 Tập 1, Tập Đọc: Có Công Mài Sắt, Có Ngày Nên Kim

Thủ tướng điều hành phiên họp về phát triển khiếp tế tư nhân

(Chinhphu.vn) – Ngày 9/5, dưới sự điều hành của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận về Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển khiếp tế tư nhân.


Hội nghị Trung ương 5 và kỳ vọng đột phá thể chế

(Chinhphu.vn) – Các ý kiến đến rằng để thúc đẩy ghê tế phát triển, điều kiện tiên quyết là hoàn thiện thể chế tởm tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với tinh thần nhà nước không can thiệp bằng các biện pháp hành chính, tức thì cả trong việc hỗ trợ, phục vụ doanh nghiệp.


Ngày làm việc thứ tư Hội nghị Trung ương 5

(Chinhphu.vn) – Ngày 8/5, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) tiếp tục làm việc, thảo luận nhiều vấn đề quan liêu trọng.


Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 5 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(Chinhphu.vn) – Sáng 5/5, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (khóa XII) chính thức khai mạc. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.


Thông cáo báo chí ngày làm việc đầu tiên Hội nghị Trung ương 5

(Chinhphu.vn) – Thông cáo báo chí của Văn phòng Trung ương Đảng đến biết: Sáng 5/5, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.


Trung ương xem xét, đánh giá ưu khuyết điểm Bộ Chính trị, Ban Bí thư

(Chinhphu.vn) – Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, xem xét, đánh giá kỹ lưỡng những ưu điểm, những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) trên các lĩnh vực.


Trung ương bàn giải pháp thúc đẩy ghê tế tư nhân

(Chinhphu.vn) – Cùng với nội dung về hoàn thiện thể chế ghê tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, việc tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân cũng là một nội dung chính sẽ được Trung ương đến ý kiến.


Hội nghị Trung ương 5: Đẩy mạnh cơ cấu lại DNNN

(Chinhphu.vn) - trong phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 5, lúc đề cập đến nội dung về cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ yêu cầu cần xác định rõ mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu có tính đột phá vào thời gian tới.


Trung ương sẽ ban hành nghị quyết mới về gớm tế

(Chinhphu.vn) – Trên cơ sở quán triệt thật sâu sắc Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, kế thừa, bổ sung phát triển Nghị quyết Trung ương 6 khoá X, sẽ ban hành một nghị quyết mới của Trung ương để lãnh đạo, chỉ đạo việc tiếp tục hoàn thiện thể chế tởm tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từ nay đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.


Khai mạc Hội nghị Trung ương 5

(Chinhphu.vn) – Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, sáng 5/5, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc tại Hà Nội.


Thông báo Hội nghị lần thứ 5 BCHTW Đảng khoá XI

(Chinhphu.vn) - Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Thông báo hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI.


Thủ tướng Hun Sen: Dù chỉ có 1% hy vọng, tôi vẫn phải lịch sự Việt nam tìm đường cứu nước
TỔNG THUẬT: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư Đồng bằng sông Cửu Long
Chùm ảnh: Thủ tướng khảo sát hướng tuyến 2 cao tốc tại ĐBSCL bằng trực thăng
Triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thường vụ Quân ủy Trung ương về công tác cán bộ


Xem thêm: Tên Công Ty Hay ❤️️ 10 Tên Công Ty Hay Và Ý Nghĩa, Tên Công Ty Hay ❤️️ 1001 Tên Doanh Nghiệp Hay Đẹp

Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về nhân lực và hạ tầng, đưa ĐBSCL phát triển mạnh mẽ và đột phá, người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc*

Tổng Biên tập: Nguyễn Hồng Sâm

Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - bố Đình - Hà Nội;

Điện thoại: Văn phòng: 080.43162;

bản quyền trực thuộc Báo năng lượng điện tử chính phủ - Cổng tin tức điện tử bao gồm phủ.

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử thiết yếu phủ", "Báo năng lượng điện tử chủ yếu phủ" hoặc "www.chinhphu.vn" khi xây dừng lại tin tức từ những nguồn này.