Hình Bình Hành Là Gì

     

Ở thể loại Giáo Dục hôm nay, năng lượng điện máy giaimaivang.vn chia sẻ lý thuyết hình bình hành là gì? đặc điểm hình bình hành cùng dấu hiệu nhận thấy hình bình hành kèm theo những ví dụ bao gồm lời giải chi tiết để các bạn cùng tham khảo nhé


Hình bình hành là gì?

Hình bình hành là một hình tứ giác được tạo nên thành khi nhị cặp con đường thẳng tuy vậy song giảm nhau. Nói theo cách khác dễ gọi hơn hình bình hành là tứ giác có các cạnh dối song song.

Bạn đang xem: Hình bình hành là gì

Ví dụ: tứ giác ABCD là hình bình hành khi còn chỉ khi AB // CD, AD // BC

*

Tính chất hình bình hành

Trong một hình bình hành có:

Các cạnh đối tuy nhiên song và bằng nhau.Các góc đối bởi nhau.Hai đường chéo cánh cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Dấu hiệu nhận thấy hình bình hành

Tứ giác gồm hai cặp cạnh đối tuy nhiên song là hình bình hành.Tứ giác có hai cặp cạnh đối đều nhau là hình bình hành.Tứ giác tất cả một cặp cạnh đối vừa tuy nhiên song cùng vừa đều nhau là hình bình hành.Tứ giác tất cả hai góc đối đều nhau là hình bình hành.Tứ giác gồm hai đường chéo cắt nhau trên trung điểm của mỗi đường là hình bình hành.Hình thang gồm hai cạnh đáy đều nhau là hình bình hành.Hình thang có hai sát bên song song là hình bình hành

Bài tập về hình bình hành tất cả lời giải

Cho hình bình hành ABCD. điện thoại tư vấn E là trung điểm của AD, F là trung điểm của BC. Minh chứng rằng BE = DF.

*

ABCD hình bình hành phải DE // BF và AD = BC

E là trung điểm của AD (giả thiết) cần DE = ½ AD (tính chất trung điểm)

F là trung điểm của BC (giả thiết) yêu cầu BF = ½ BC(tính hóa học trung điểm)

Mà AD = BC (chứng minh trên) cần DE = BF

Tứ giác BEDF có DE // BF và DE = BF (chứng minh trên)

⇒ Tứ giác BEDF là hình bình hành (theo vết hiệu phân biệt hình bình hành).

⇒ BE = DF(tính chất hình bình hành).

Cách khác:

ABCD là hình bình hành ⇒ AB = CD, AD = BC, A∧ =C∧.

Xem thêm: 1️⃣ Cách Sửa Lỗi Mini World Pc, Cách Sửa Lỗi Mini World Pc

E là trung điểm của A D ⇒ AE = ½ AD (tính hóa học trung điểm)

F là trung điểm của BC ⇒ BF = ½ BC (tính chất trung điểm)

Mà AD = BC (chứng minh trên)

⇒ AE = CF

+ Xét ΔAEB cùng ΔCFD có: AB = CD, A∧ =C∧, AE =CF (chứng minh trên)

⇒ ΔAEB = ΔCFD (c.g.c)

⇒ EB = DF

Ví dụ 2: đến hình bình hành ABCD (AB > BC). Tia phân giác của góc D cắt AB sinh hoạt E, tia phân giác của góc B cắt CD sống F.

a) minh chứng rằng DE // BF.

b) Tứ giác DEBF là hình gì ? vì chưng sao ?

*

a) vày ABCD là hình bình hành (giả thiết)

⇒ ˆABC = ˆADC (tính chất hình bình hành ) (1)

Vì BF là tia phân giác ˆABC (giả thiết)

⇒ ˆB1 = ˆB2 =ˆABC/2 (tính hóa học tia phân giác) (2)

Vì DE là tia phân giác ˆADC (giả thiết)

⇒ ˆD1 =ˆ D2 = ˆADC/2 (tính hóa học tia phân giác) (3)

Từ (1), (2), (3) ⇒ ˆD2=ˆB1(4)

Có AB // DC ( vì chưng ABCD là hình bình hành)

Suy ra: ˆB1 =ˆF1 (so le trong) (5)

Từ (4) với (5) suy ra ˆF1 =ˆD2 mà lại hai góc này tại phần đồng vị buộc phải DE // BF (dấu hiệu nhận biết hai mặt đường thẳng song song)

b) ABCD là hình bình hành (giả thiết)

⇒ AB // CD (tính hóa học hình bình hành) tốt BE // DF

Xét tứ giác DEBF gồm BE // DF(chứng minh trên) và DE//BF (theo câu a)

Suy ra tứ giác DEBF là hình bình hành (dấu hiệu nhận ra hình bình hành).

Ví dụ 3: trong những tứ giác sau, tứ giác nào là hình bình hành? do sao?

*

Lời giải

a) Tứ giác ABCD bao gồm AB = CD, BC = AD vì vậy ABCD là hình bình hành.

b) Tứ giác ABCD có A∧ = C∧, B∧ = D∧ vì thế ABCD là hình bình hành.

Xem thêm: Chất Nhờn Của Nam Giới Có Làm Có Bầu Được Không ? Tác Dụng Thế Nào

c) Tứ giác ABCD gồm A∧ + D∧ = 700 + 1050 = 1750 ≠ 1800 cần AB với CD không tuy nhiên song. Suy ra, ABCD không hẳn hình bình hành

d) Tứ giác ABCD tất cả hai đường chéo là AC vad BD. AC giao BD tại O. Ta có: OA = OC, OB = OD đề nghị ABCD là hình bình hành.

Ví dụ 4: Tứ giác ABCD gồm E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AB, BC,CD, DA.Tứ giác EFGH là hình gì ? do sao ?

*

Bên trên đó là toàn bộ định hướng về hình bình hành là gì? vết hiệu nhận ra và đặc thù hình bình hành rất có thể giúp chúng ta vận dụng vào để minh chứng tứ giác là hình bình hành nhé