Giải Bài Tập Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ

     

Bài học reviews nội dung: Tích vô hướng của hai vectơ. Một con kiến thức không quá khó tuy nhiên đòi hỏi các bạn học sinh nên nắm được cách thức để xử lý các bài xích toán. Dựa vào kết cấu SGK toán lớp 10, giaimaivang.vn đang tóm tắt lại hệ thống triết lý và khuyên bảo giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu bổ ích giúp các em học tập tốt hơn
Bạn đang xem: Giải bài tập tích vô hướng của hai vectơ

*

A. Tổng hòa hợp kiến thức

1.

Xem thêm: Trong Các Biểu Thức Sau Biểu Thức Nào Đúng ? Trong Các Biểu Thức Sau, Biểu Thức Nào SaiXem thêm: Chức Năng Của Mạch Tạo Xung Có Chức Năng Gì ? Bài 8: Mạch Khuếch Đại

Định nghĩa

Cho nhị vectơ $overrightarrowa,overrightarrowb$ phần lớn khác$overrightarrow0$. Tích vô hướng của$overrightarrowa$ và$overrightarrowb$ là 1 trong những số.Ký hiệu:$overrightarrowa.overrightarrowb$
$overrightarrowa.overrightarrowb=left | overrightarrowa ight |.left | overrightarrowb ight |cos (overrightarrowa,overrightarrowb)$
Nếu $overrightarrowa=overrightarrow0$ hoặc $overrightarrowb=overrightarrow0$ thì $overrightarrowa.overrightarrowb=0$

=>$overrightarrowaperp overrightarrowb$

Nếu $overrightarrowa=overrightarrowb$

=> $overrightarrowa.overrightarrowb=overrightarrowa.overrightarrowa=overrightarrowa^2$

2. Các tính chất của tích vô hướng

Với tía vectơ$overrightarrowa,overrightarrowb,overrightarrowc$. Ta có:

$overrightarrowa.overrightarrowb=overrightarrowb.overrightarrowa$

$overrightarrowa.(overrightarrowb+overrightarrowc=overrightarrowa.overrightarrowb+overrightarrowa.overrightarrowc$

$(koverrightarrowa).overrightarrowb=k(overrightarrowa.overrightarrowb)=overrightarrowa.(koverrightarrowb)$

$overrightarrowa^2geq 0,overrightarrowa^2=0 overrightarrowa=overrightarrow0$

3. Ứng dụng

Độ lâu năm vectơ

$left | overrightarrowa ight |=sqrta_1^2+a_2^2$

Góc thân hai vectơ

$cos (overrightarrowa,overrightarrowb)=fracoverrightarrowa.overrightarrowb overrightarrowb ight =fraca_1b_1+a_2b_2sqrta_1^2+a_2^2.sqrtb_1^2+b_2^2$

Khoảng cách giữa nhì điểm

Cho nhì điểm$A(x_A,y_A)$ và$B(x_B,y_B)$, ta có:
$AB=sqrt(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2$