GERUND AND INFINITIVE BÀI TẬP

     
Trong tiếng Anh, họ đều biết bao gồm từ đi kèm với Gerund – danh rượu cồn từ và bao hàm từ lại chỉ tại 1 dạng nguyên thể ko chia? lúc này chúng ta cùng tìm hiểu kỹ rộng về định hướng và làm 1 số ít bài tập gerund and infinitive tất cả đáp án nhé.

Bạn đang xem: Gerund and infinitive bài tập


Đây là một dạng ngữ pháp đặc biệt vì nếu tất cả sự nhầm lẫn, các bạn sẽ bị mất điểm.

*

I. DANH ĐỘNG TỪ GERUND

1. Khái niệm Danh cồn từ Gerund

– Là đa số danh từ đạt thêm đuôi ing phía sau và vươn lên là từ nhập vai trò như đụng từ.

Ký hiệu: V-ing

Lưu ý, V-ing tại chỗ này không tương đương với phân chia động từ ở thì hiện nay tại tiếp nối do kia cần để ý để kiêng nhầm lẫn.

– Khi thực hiện danh động từ theo thể phủ định thì thêm not sống phía trước:

Not exercising regularly is dangerous for your health.

– Để phân tích về chủ thể thực hiện hành vi thì bạn cũng có thể thêm tính từ mua trước đó:

E.g: My turning on the air conditioner

Đây là 1 trong những đoạn văn ví dụ áp dụng nhiều danh cồn từ:

Learning vocabulary is very important for the IELTS test. Though it is important not khổng lồ neglect the other skills of speaking, reading, writing & listening, knowing a broad range of words will help you with all the other parts of the test. Unfortunately, many students dislike spending the time that is needed to fully understand each word, but not taking vocabulary seriously could be a big mistake.

Bạn bao gồm đoán được đa số từ được chuyển thành danh động từ?

Chúng ta có:

Learn – LearningSpeak – SpeakingRead – ReadingWrite – WritingKnow – knowSpend – SpendingTake – Taking

Việc thêm đuôi ing sau các danh trường đoản cú cũng tuân thủ theo đúng quy tắc: nếu âm cuối là e thì loại bỏ đi và thêm ing.

*

2. Cách dùng danh rượu cồn từ

Geround được dùng:

a. Như một nhà ngữ

E.g: Walking is a good khung of exercise

Khi thực hiện Gerund là cồn từ sẽ tiến hành chia hệt như danh trường đoản cú số ít dù có tương đối nhiều đối tượng:

Eating bananas, apples and oranges everyday is good for you.

Tuy nhiên, như trường thích hợp này, có tương đối nhiều hơn 1 danh đụng từ thì phân chia theo danh từ số nhiều:

E.g: Walking & swimming are both good forms of exercise.

b. Sử dụng như một tân ngữ

– Some people lượt thích swimming to lớn keep fit.

c. Làm xẻ ngữ sau động từ tobe

– A good way lớn improve your English is watching American TV series.

Câu này có thể viết lại như vậy này:

– Watching American TV series is a good way lớn improve your English.

d. áp dụng sau giới từ

Another method of learning English is lớn read lots of fiction books.

e. Cần sử dụng danh hễ từ sau giới từ

– I am interested in learning a new language.

– There are many advantages of taking a sabbatical from work.

– I passed my exams without trying too hard.

– I’m worried about sitting for the IELTS test.

– I got a band 7 by studying very hard.

– I was shocked upon hearing the news.

– I’m sorry for talking so loud.

Như các bạn thấy, áp dụng danh hễ từ thuộc giới từ sẽ thường đi theo các kiểu collocations.

f. Trường hợp khác

Sử dụng nói về một hoạt động, với trường đoản cú đi thuộc là go.

E.g: I wanted to go jogging but my friend said he’d prefer khổng lồ go swimming instead.

# trường hợp đặc trưng – danh đụng từ sử dụng sau đụng từ

Nếu bạn muốn sử dụng hai cồn từ đôi khi thì rượu cồn từ phía sau sẽ là một trong những danh hễ từ hoặc hễ từ nguyên thể.

Một ví dụ ngơi nghỉ đây:

Bạn không thể nói cầm cố này:

– We always finish eat very late.

– We always finish khổng lồ eat very late.

Bạn yêu cầu một danh hễ từ vùng phía đằng sau để xong xuôi đúng yêu thương cầu.

Câu đúng là:

– We always finish eating very late.

Đây không phải là quy vẻ ngoài ngữ pháp mà bạn phải học thuộc các từ sẽ đi kèm với danh cồn từ và luyện tập liên tiếp bởi khi tham gia học sẽ thường sẽ có bài tập về ving với to v.

Một số rượu cồn từ đang theo sau là gerund nhưng cũng có thể có một số tự theo sau là động từ nguyên thể, một số khác lại theo cả hai (phần 3). Chính vì như vậy bạn bắt buộc ghi nhớ kỹ.

Ví dụ:

– I lượt thích to swim (verb + infinitive)

Or

– I like swimming (verb + gerund)

Danh sách những động từ thường xuyên đi trước danh đụng từ

– Appreciate: Cảm kích

E.g: I appreciate you taking the time out to see me.

– Avoid: Tránh

E.g: You should avoid drinking sugary drinks.

– Consider: cân nhắc

E.g: The government considered banning fox hunting.

– Delay: Trì hoãn

E.g: I delayed paying the fine for speeding.

– Deny: tủ nhận

E.g: He denied committing the crime.

– Discuss: Thảo luận

E.g: We discussed sending the children to another school.

– Dislike: ko thích

E.g: Most people dislike getting up early.

– Enjoy: Thích

E.g: I enjoy having a day off.

– Finish: Kết thúc

E.g: We always finish eating very late.

– Involve: Đòi hỏi

E.g: My job involves moving around the country a lot.

– Miss: nhớ (hoặc lỡ)

E.g: I miss seeing my family everyday.

– Postpone: Hoãn lại

E.g: We postponed marrying until we had the money.

– Practice: Luyện tập

E.g: He practiced hitting the ball against the wall.

– Quit: Bỏ

E.g: I will quit smoking next month.

– Recall: hotline (hoặc ghi nhớ lại)

E.g: I can’t ever recall shouting at my children.

– Recommend: Khuyên

E.g: This book recommends studying for IELTS everyday.

– Resent: Bực tức

E.g: I resent my manager firing me from my job.

– Risk: Liều

E.g: I wouldn’t risk taking IELTS before you are prepared.

– Stop: giới hạn lại

E.g: If you stop worrying, you will perform better.

– Suggest: Đề nghị

E.g: She suggested studying in Australia.

II. ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU V infinitie

1, Khái niệm

V-infinities hay còn gọi là động tự nguyên mẫu, đụng từ nguyên thể.

Có hai một số loại động từ bỏ nguyên chủng loại là

– thứ nhất với dạng từ nơi bắt đầu của động từ cùng đi trước là to. (to infinitives)

– sản phẩm công nghệ hai là dạng không tồn tại to (Bare infinitives).

Ở đây bạn ta hay gọi động từ nguyên mẫu mã ám chỉ có to, nếu không có to bạn ta đã nói rõ là không có to.

Ví dụ về một quãng văn sử dụng động từ bỏ nguyên mẫu:

To improve my IELTS score, I joined a writing class in a college in my home town. I wanted to make sure that my grammar was as good as it could be. The teachers helped me lớn understand some complex grammatical points. It is impossible lớn know everything in a short time, but I improved lot, & I would really like to thank them for what they did. To lớn help me like this was very kind.

to goto seeto waitto manipulateto considerto amend

Tuy nhiên có một vấn đề cần lưu ý, việc áp dụng động tự nguyên thể sẽ không còn chia theo những thì.

Ví dụ:

– It took me five hours lớn reached the destination.

Là câu sai, bọn họ chỉ chia thì ở đụng từ đầu tiên còn to reach giữ nguyên. Câu đúng vẫn là:

– It took me five hours to reach the destination.

2. Cách thực hiện động từ bỏ nguyên thể

a. áp dụng như Tân ngữ của rượu cồn từ, tính từ

Khi sử dụng động từ bỏ nguyên thể làm cho tân ngữ thì nó đứng sau động từ, tính từ.

– I wanted to lớn make sure that my grammar was as good as it could be.

– I decided to study abroad, but my parents are refusing khổng lồ pay.

– My brother was surprised khổng lồ see me.

– I was careful not lớn speak too loudly

b. Thống trị ngữ vào câu

– to help me lượt thích this was very kind.

– khổng lồ get involved in charity work is a very noble cause.

Câu này tựa như với

– Helping me lượt thích this was very kind.

– Getting involved in charity work is a very noble cause.

Nên thường người ta hay sử dụng Genround hơn mang lại trường hợp công ty ngữ.

c. Làm ngã ngữ cho động từ

The best new for you today is you have a new xe đạp (Tin vui nhất lúc này của chúng ta là bạn có một chiếc xe đạp điện mới)

d. Dùng để làm nói về yêu thương cầu, mục đích

Trường vừa lòng này thực hiện để nói đến việc một hành vi có mục đích như vậy nào. Thực hiện động tự nguyên thể để thay thế sửa chữa In order to.

– In order to improve my IELTS score, I joined a writing class in a college in my home town.

– to lớn improve my IELTS score, I joined a writing class in a college in my trang chủ town.

– I joined the exercise class in order to thua weight.

– I joined the exercise class to thua thảm weight.

e. Sử dụng với cụm từ ban đầu với It – It+be+infinitive

It is impossible to be perfect in a short time.

(Adjective + Infinitive)

It could be a mistake to lớn leave my job.

(Noun + Infinitive)

f. Đi kèm với động từ Take (it + take + noun + infinitive)

It took me five hours khổng lồ reach the destination.

It takes a lot of concentration khổng lồ read this book.

g. Cần sử dụng sau tân ngữ là những từ nhằm hỏi (trừ why)

E.g: I don’t know what I to vì chưng In this case.

h. Cần sử dụng sau một số động từ, danh từ

Đây là phần nên chú ý, tương tự với danh cồn từ, rượu cồn từ nguyên thể cũng khá được sử dụng đi theo những động trường đoản cú chính.

Danh sách các động từ mà lại theo sau là hễ từ nguyên thể

– Afford

E.g: I can’t afford lớn pay for IELTS lessons.

– Agree

E.g: He agreed to postpone his test.

– Appear

E.g: Obesity appears to be getting worse.

– Ask

E.g: He asked me to go with him.

– Claim

E.g: She claimed khổng lồ have the answer khổng lồ the question.

– Decide

E.g: My partner & I decided to lớn move house next year.

– Demand

E.g: I demand to lớn see the manager!

– Deserve

E.g: I didn’t deserve khổng lồ get a 7.5 as I studied very little.

– Expect

E.g: She expected to get a band 5 but she got a 6.

– Fail

E.g: Her son failed to win the race, but he came second.

– Forget

E.g: I forgot lớn take the rubbish out last night.

– Hesitate

E.g: She wouldn’t hesitate to lớn help a friend in need.

– Hope

E.g: I hope khổng lồ leave by 7pm.

– Intend

E.g: The government intends lớn hold an election in June.

– Learn

E.g: I’ve learnt khổng lồ take each day as it comes.

– Manage

E.g: She managed to lớn change her doctors appointment.

– Mean

E.g: Sorry, I didn’t mean to arrive so late.

– Need

E.g: I need to get a band 7 to get into Australia.

– Offer

E.g: I offered to drive her lớn the airport.

– Plan

E.g: I plan lớn emigrate to lớn the UK this year.

– Prepare

E.g: He’s prepared to lớn risk everything by investing in gold.

– Pretend

E.g: The boy pretended khổng lồ fall over.

– Promise

E.g: The army general promised not khổng lồ stage a coup.

– Refuse

E.g: He is refusing to lớn take the medicine.

Xem thêm: Top 9+ Hình Nền Cờ Đảng Cho Điện Thoại Đẹp, Hình Nền Cờ Đảng Cho Điện Thoại Đẹp, Ý Nghĩa Nhất

– Seem

E.g: She seemed khổng lồ be ok yesterday, but now she is worse.

– Tend

E.g: I tend lớn find that warmer weather makes me feel better.

– Threaten

E.g: The country threatened khổng lồ invade its neighbour.

– Wait

E.g: I can’t wait to go on holiday.

– Want

E.g: The teacher wanted the students lớn pass.

Danh sách danh từ với trạng từ bỏ đi cùng hễ từ nguyên thể

– Bad

E.g: It is bad khổng lồ gossip about your friends.

– Dangerous

E.g: It is dangerous to lớn drive too fast.

– Difficult

E.g: It was difficult to vị well in the IELTS reading test.

– Easy

E.g: It is very easy to lớn forget important grammar points in a test.

– Fun

E.g: It isn’t always fun to learn English.

– Hard

E.g: It is always hard to remain focused on your goals in life.

– Important

E.g: It is important lớn believe in your abilities.

– Impossible

E.g: It will be impossible for the charity to help everyone.

– Interesting

E.g: It is interesting to lớn find out about another country.

– Necessary

E.g: It is sometimes necessary lớn change your plans.

– Relaxing

E.g: It is relaxing to lớn lie in the sun.

*

It+be+infinitives

Danh sách danh từ kết phù hợp với động từ nguyên mẫu

– A good idea

E.g: It isn’t a good idea to lớn study late at night.

– A bad idea

E.g: It is a bad idea khổng lồ spend too long on IELTS Task 1.

– A mistake

E.g: It is a mistake lớn say very little in the IELTS speaking test.

– A pity

E.g: It was a pity to lớn leave so early.

– A shame

E.g: It was a shame to lớn break up.

– A waste

E.g: It will be a waste khổng lồ throw the food away.

Cụm tính từ bỏ theo sau bởi động từ bỏ nguyên thể:

– Ashamed

E.g: I’m ashamed to lớn admit that I stole the bike.

– Bound

E.g: He is bound (certain) khổng lồ arrive late – he always does.

– Careful

E.g: He was careful not lớn wake the baby.

– Excited

E.g: I’m excited to join the local football team.

– Glad

E.g: I’m glad to lớn hear that you are feeling better.

– Happy

E.g: The developer was happy lớn reduce the price of the house.

– Lucky

E.g: I’m lucky khổng lồ have so many friends.

– Pleased

E.g: The nurse was pleased khổng lồ know he was well again.

– Proud

E.g: She was proud to be seen with her father.

– Relieved

E.g: The police were relieved khổng lồ arrest the criminal at last.

– Reluctant

E.g: I’m reluctant khổng lồ take the IELTS thử nghiệm again.

– Sad

E.g: He was sad lớn see his brother leave.

– Shocked

E.g: I was shocked to lớn find out he had been fired.

– Sorry

E.g: We’ll all be sorry lớn see you go.

– Surprised

E.g: They were surprised to lớn hear he is 50 years old.

– Sure

E.g: He’s sure khổng lồ win first prize.

– Willing

E.g: I’m willing to bet you can get a high IELTS score.

III. CÁC ĐỘNG TỪ THEO SAU CÓ THỂ LÀ GERUND VÀ INFINITIVE VERB

– Attempt

E.g: I attempted khổng lồ wake up early.

I attempted waking up early.

– Begin

E.g: I usually begin to feel tired at 10pm

I usually begin feeling tired at 10pm

– Cease

E.g: The government ceased lớn talk about the war.

The government ceased talking about the war.

– Continue

E.g: The police continued lớn harrass him.

The police continued harrassing him.

– Hate

E.g: I hate to lớn go to lớn work.

I hate going lớn work.

– Like

E.g: Most people lượt thích to travel abroad.

Most people like traveling abroad.

– Love

E.g: They love to eat at nice restaurants.

They love eating at nice restaurants.

– Prefer

E.g: The electorate prefers to lớn vote in September.

The electorate prefers voting in September.

Pr- opose

E.g: I propose lớn delay the company merger until next year.

I propose delaying the company merger until next year.

– Start

E.g: I will start lớn study next week.

I will start studying next week.

– Try

E.g: The children tried lớn reduce their intake of sugar.

The children tried reducing their intake of sugar.

Những từ bỏ vựng và quy tắc này, các bạn cần ghi ghi nhớ và vận dụng nhé.

IV. Bài bác tập về gerund với infinitive bao gồm đáp án

*

1. Phân chia động từ vào ngoặc sao cho đúng

Ali’s Story

Booking The School

Ali decided that he wanted (1-study) abroad. (2-achieve) his goal, he had many things that he had (3-do) . Firstly he needed (4-improve) his English so he could take the IELTS test. Unfortunately Ali disliked (5-learn) English so this would not be much fun. His friend recommended (6-attend) a school close to his house. Ali went to look & from what he could see it seemed (7-be) a good school. He didn’t delay (8-register) for a course. He managed (9-get) a good price for the course because they had a special offer on. This was good because he could not afford (10-pay) too much.

Studying

He had never read much in his life and knew he was weak in this area, so he practiced (11-read) as much as he could. He hated (12-write) in English too as his grammar was quite weak so he also planned (13-practice) writing as many essays as possible. His teachers agreed (14-check) these for him. As it turned out, Ali actually really enjoyed (15-study) English. The other students on the course didn’t hesitate (16-help) Ali & the teachers always offered (17-assist) him if he was stuck. He kept up his studying for a number of months because he wouldn’t risk (18-sit) the exam until he was ready.

Taking the Test

Then came the time for Ali (19-take) the test. He couldn’t stop (20-worry) before the test. His teacher had recommended (21-do) the Task 2 first in the writing so he followed those instructions. He finished (22-write) his Task 2 after exactly 40 minutes và then went on lớn the Task 1. The speaking test seemed (23-go) quite well even though he was nervous. He can recall (24-ask) the examiner at the kết thúc how well he had done but she refused (25-tell) him. Then came the time for his result. He had expected (26-get) a band 5.5 but he was surprised (27-find) out that he had been given a band 6.

The Result

So Ali could now go và study abroad. Although he was happy, unfortunately it did mean (28-leave) his wife and children for a year. He considered (29-take) them with him but it would be too expensive. He knew he would miss (30-see) them everyday but his parents offered (31-take) care of them & promised (32-make) sure they were safe. Ali did love (33-travel) though so he knew he would enjoy the trip. He began (34-prepare) his trip immediately.

2. Chọn đáp án đúng

1. He resented his father….. Him no money in the will.

A. Leaving B. Lớn leave C. Leaving/ khổng lồ leave

2. She intended …..the work by 7pm.

A. Finishing B. Lớn finish C. Finishing/ lớn finish

3. She continued ……the medicine for two weeks.

A. Taking B. Khổng lồ take C. Taking/to take

4. He quit …… to persuade his friends khổng lồ go with him.

A. Trying B. To try C. Trying/to try

5. The government discussed ….. The level of taxes.

A. Reducing B. Lớn reduce C. Reducing/to reduce

6. He started …. An addiction to the drugs.

A. Developing B. To develop C. Developing/to develop

7. He claims…. The best builder in the town.

A. Being B. To lớn be C. Being/ khổng lồ be

8. Developed countries tend…. The highest levels of obesity.

A. Having B. Khổng lồ have C. Having/ Tohave

9. I couldn’t sleep so I tried …. Some hot milk.

A. Drinking B. Khổng lồ Drink C. Drinking/ to drink

10. She tried … the book on the high shelf but she was too small.

A. Reaching B. Lớn Reach C. Reaching/ to reach

11. They tried … to the party on time but the bus was delayed.

A. Getting B. To lớn get C. Getting/ lớn Get

12. We tried …. The window, but it was so hot outside it didn’t help.

A. Getting B. Lớn get C. Getting/ khổng lồ Get

13. You should stop ….., it’s not good for your health.

A. Smoking B. Lớn Smoke C. Smoking/to smoke

14. We stopped ….. Because we were tired.

A. Studying B. Lớn study C. Smoking/to smoke

15. Oh no! I forgot …. Milk.

A. Buying B. Lớn buy C. Buying/to buy

16. Please don’t forget …. Some juice on your way home.

A. Picking B. Lớn pick up C. Buying/to buy

17. Please remember ….. Your homework.

A. Bringing B. Lớn Bring C. Bringing/To bring

18. I remember (go) to lớn the beach as a child.

A. Going B. Khổng lồ go C. Going/To go

19. I regret …. You the train has been delayed.

A. Telling B. Lớn tell C. Telling/ to tell

20. I don’t fancy ….. Out tonight.

A. Going B. Lớn go C. Going/ Togo

3. Phân tách động từ vào ngoặc mang lại đúng

1. She avoided (tell) him about her plans.

2. I would lượt thích (come) khổng lồ the buổi tiệc nhỏ with you.

3. He enjoys (have) a bath in the evening.

4. She kept (talk) during the film.

5. I am learning (speak) English.

6. Vì you mind (give) me a hand?

7. She helped me (carry) my suitcases.

8. He decided (study) biology.

9. I dislike (wait).

10. They plan (start) college in the autumn.

11. I promise (help) you tomorrow.

12. We discussed (go) lớn the cinema, but in the over we stayed at home.

13. She agreed (bring) the pudding to the dinner.

14. We hope (visit) Amsterdam next month.

15. She suggested (go) to the museum.

Xem thêm: Vẽ Tranh Vẽ An Toàn Giao Thông Đường Hàng Không, Vẽ Tranh An Toàn Giao Thông Đơn Giản

Đáp án bài xích tập gerunds and infinitives:

Câu 1

1. To study2. Lớn Achieve3. To Do4. Lớn Improve5. Learning6. Attending7. To lớn be8. Registering9. To lớn get10. To lớn pay11. Reading12. Writing/ to write13. To lớn practice14. To check15. Studying16. To lớn help17. Khổng lồ Assist18. Sitting19. Khổng lồ take20. Worring21. Doing22. Writing23. To go24. Asking25. Khổng lồ tell26. Khổng lồ get27. Khổng lồ Find28. Leaving29. Taking30. Seeing31. Lớn take32. Khổng lồ make33. Traveling/ to travel34. Preparing/ khổng lồ prepare

Câu 2:

1. A2. A3. C4. A5. A6. C7. B8. B9. A10. B11. B12. A13. A14. A15. B16. B17. B18. A19. B20. A

Câu 3:

1. Telling2. Lớn Come3. Having4. Talking5. Lớn speak6. Giving7. Khổng lồ carry8. Lớn study9. Waiting10. Lớn start11. Khổng lồ help12. Going13. Lớn Bring14. To vist15. Going

Trên đấy là sơ lược về danh động từ Gerund với Infinitive verb, chúng ta chú ý thuộc học nha.