ĐUN NÓNG HỖN HỢP 2 ANCOL ĐƠN CHỨC MẠCH HỞ VỚI H2SO4 ĐẶC THU ĐƯỢC HỖN HỢP GỒM CÁC ETE

     

Câu hỏi :

Đun nóng tất cả hổn hợp hai ancol đối chọi chức, mạch hở cùng với H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp gồm những ete. Rước 7,2 gam một trong những ete đó lấy đốt cháy hoàn toàn, chiếm được 8,96 lít khí CO2 (ở đktc) với 7,2 gam H2O. Nhì ancol đó là


*