4 ĐỀ THI TIẾNG ANH LỚP 4 HỌC KÌ 1 NĂM 2021

     

30 Đề thi giờ Anh học kì 1 lớp 4 có đáp án

Bộ 30 Đề thi học tập kì 1 giờ đồng hồ Anh lớp 4 bao gồm đáp án trên đây bên trong bộ đề thi cuối học kì 1 lớp 4 môn giờ đồng hồ Anh năm 2021 - 2022 vị Tìm Đáp Án sưu tầm cùng đăng tải. Đề thi giờ Anh học kì 1 lớp 4 bao gồm đáp án tổng hợp tương đối nhiều dạng bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 chương trình mới khác nhau giúp các em ôn tập những khả năng tiếng Anh cơ phiên bản hiệu quả.

Bạn đang xem: 4 đề thi tiếng anh lớp 4 học kì 1 năm 2021

Đề thi giờ Anh lớp 4 học kì một năm 2021 - 2022

Đề thi tiếng Anh lớp 4 kì 1 năm 2021 bao gồm đáp án - Đề 1

I. Choose the odd one out.

1. A. Morning

B. Afternoon

C. Evening

D. Birthday

2. A. England

B. America

C. Vietnamese

D. Japan

3. A. Swim

B. January

C. March

D. May

4. A. Ride

B. Badminton

C. Dance

D. Play

5. A. Thursday

B. Monday

C. Friday

D. Week

II. Choose the best answers.

A. Am

B. Is

2. They are 10 years ………………

A.old

B.age

3. ……………… you lượt thích some chocolate? – Yes, please.

A. Will

B. Would

4. What is ……………… favorite subject? – I like Geography.

A. His

B. Your

5. .……………… bởi you have Math? – I have Math on Tuesday.

A. When

B. Where

III. Read và write True or False.

Alex is a pupil at phái nam Thanh Cong Primary School. It is in Dong da district. There are many classrooms in his school. They are large & bright. There is a library, a music room & a computer room. He loves his school.

1. Alex isn’t a pupil.

2. His school is in Dong domain authority district.

3. There are few rooms in his school.

4. There’s a computer room in his school.

5. There isn’t a library.

IV. Put the words in order.

1. In/ 4A/ I /Class/ am/.

------------------------------------------------------------------

2. You/ nationality/ What/ are/ ?

-----------------------------------------------------------------

3. School/ I /at /yesterday/ was /.

-----------------------------------------------------------------

4. What/ have/ you/ today/ subjects/ do/?

-----------------------------------------------------------------5. Like/ a /I / kite/ flying/.

-----------------------------------------------------------------

ĐÁP ÁN

I. Choose the odd one out.

1 - D; 2 - C; 3 - A; 4 - B; 5 - D;

II. Choose the best answers.

1 - B; 2 - A; 3 - B; 4 - B; 5 - A;

III. Read & write True or False.

1 - False; 2 - True; 3 - False; 4 - True; 5 - False;

IV. Put the words in order.

1 - I am in class 4A.

Xem thêm: Lịch Thi Đấu Ngày 17 Tháng 6 /2021, Lịch Thi Đấu World Cup Ngày 17 Tháng 6

2 - What nationality are you?

3 - I was at school yesterday.

4 - What subjects vì chưng you have today?

5 - I like flying a kite.

Đề thi học kì 1 môn giờ Anh lớp 4 có đáp án - Đề 2

I. Read and match.

1. Where are you from?

A. I"m in class 4A.

2. What class are you in?

B. She can dance.

3. What"s the date today?

C. I am from Vietnam.

4. What can she do?

D. It is 29th of October.

II. Choose the right sentence.

1. A. Is they dancing?

B. Are they dancing?

2. A. My birthday is on the third of July.

B. My birthday is in the third of July.

3. A. Where do you have English?

B. When vì chưng you have English?

4. A. I watched cartoon yesterday.

B. I watches cartoon yesterday.

III. Read & answer the questions.

I am Lisa. Và this is my sister, Jennie. Her birthday is on the fourth of December. She likes singing. Her favorite subject is Science. She can skate, but she can"t ride a bike.

1. What is Lisa"s sister name?

___________________________

2. What does she like doing?

___________________________

3. What is her favorite subject?

___________________________

4. What she can"t do?

___________________________

ĐÁP ÁN

I. Read & match.

1 - C; 2 - A; 3 - D; 4 - B;

II. Choose the right sentence.

1 - B; 2 - A; 3 - B; 4 - A;

III. Read và answer the questions.

1 - She is Jennie.

2 - She likes singing.

3 - It is Science.

4 - She can"t ride a bike.

Xem thêm: 10 Cách Làm Cà Tím Nướng Nồi Chiên Không Dầu Béo Thơm Đơn Giản

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn giờ đồng hồ Anh năm 2021 - 2022

Download đề thi và lời giải tại: cỗ đề thi tiếng Anh lớp 4 chương trình mới học kì 1 có đáp án. Mời bạn đọc bài viết liên quan nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh lớp 4 không giống như: Giải bài xích tập giờ Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh lớp 4 online, Đề thi học tập kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên search Đáp Án.