Phương pháp và thủ thuật giải trắc nghiệm đại số và giải tích 11

     Bạn đang xem: Phương pháp và thủ thuật giải trắc nghiệm đại số và giải tích 11

*
15 trang
*
ngochoa2017
*
*
1467
*
0Download


Xem thêm: Cách Tắt Định Đăng Bán Hàng Trên Facebook Cá Nhân Năm 2021, Cách Tắt Định Dạng Bán Hàng Trên Facebook

Bạn đang xem tư liệu "Bài tập phương trình bậc 2 đối với một hàm con số giác", để download tài liệu nơi bắt đầu về máy các bạn click vào nút DOWNLOAD ngơi nghỉ trên


Xem thêm: Để Thi Thpt Quốc Gia 2019 Môn Hóa Học Pdf, Đề Thi Hóa Thpt Quốc Gia 2019 Mã Đề 201 Có Đáp Án

BÀI 7: PHƯƠNG TRÌNH BẬC 2 ĐỐI VỚI MỘT HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.GIẢI ĐÁP BÀI TỰ LUYỆN:1. A. B. C. D. Chọn những nghiệm của phương trình: cos3x-4cos2x+3cosx-4=0 nằm trong 2. A. B. C.d.3. Giải những phương trình:a. B. 4. Tìm những nghiệm của phương trình.Giải:1. A. B. (1): Để gồm nghiệm nên chọn K trực thuộc Z sao cho:Với K=0 (2) Xét với k= -1: với k=0; c. D. Cos3x-4cos2x+3cosx-4=0 (*)co3x=cos(2x+2)=cos2x.cosx-sin2x.sinx=(2cos2x-1)cosx-2sin2x.cosx=2cos3x-cosx-2(1-cox2x).cosx=4cos3x-3cosx(*) yêu cầu bài toán: => k=0,1,2,3 từ đây tính ra những nghiệm theo yêu cầu bài xích toán.2. A. B. C. D. 3. . Thay đổi đổi: b. Điều kiện: Biến kẻ thù trình: Thỏa điều kiện.4. Điều kiện: Xét => vế trái nguyên khi còn chỉ khi 3k-1 là các ước của 49.=> các nghiệm của phương trình : x=-3, x=-21.*** BÀI LUYỆN TẬP VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC 2 ĐỐI VỚI HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.asin2x+Bsinx+c=0 để sinx=t, chỉ nhấn nghiệm tất cả acos2x+Bcosx+c=0 để cosx=t, chỉ dìm nghiệm có atan2x+Btanx+c=0 để tanx=t, thừa nhận nghiệm thỏa acot2x+Bcotx+c=0 để cotx=t, dìm nghiệm thỏa 1. Giải phương trình:a. B. C. D. E. F. G. Giải:a. Đặt sinx=t, (), được phương trìnhb. C. D. Đặt được phương trình:e. F. G. Điều kiện: Thỏa điều kiện, tuy nhiên chỉ thỏa (*)2. Giải những phương trình:a. B. C. D. Giải:a. Đặt được phương trình:b. C. Đặt cos2x=t được phương trình:d. Điều kiện: Đặt tanx+cotx=U thì , Được phương trình:U2+2U-8=0** tanx+cotx=2** tanx+cotx=-43. Giải những phương trình:a. B. C. D. Giải:a. B. Điều kiện: trở nên đổi:Không thỏa điều kiện=> phương trình vô nghiệmc. D. Đặt được phương trìnhPhương trình bậc hai cũa t này có =>* Sin2x=2cosx1-cos2x=2cosx4. đến phương trình a. Giải phương trình khi .b. Định a để phương trình bao gồm nghiệm.Giải.Điều kiện: Đặt thì Được phương trìnhKhi : cùng với U=-2Cần tra cứu a để phương trình phương trình tất cả Nếu , phương trình có nghiệm nếu , phương trình bao gồm 2 nghiệmĐể phương trình tất cả nghiệm thì:Giải (1): (1) đúng25/25/2=> Giải (2): 2 vế phần đông dương (2) Vô nghiệmTheo yêu cầu bài tập: 5. Mang đến phương trình a. Giải phương trình khi b. Định m để phương trình có nghiệm.Giải:Điều kiện: lúc : Từ: Để phương trình bao gồm nghiệm thì: 6. Định a để phương trình gồm nghiệm:Giải:Nếu a = 0, tất cả phương trình –cos2x+3=0. Phương trình vô nghiệmNếu a khác 0 Đặt cos2x=X thì được phương trìnhaX2-2(1+2a)X+3a+6=0phương trình này có Để phương trình gồm nghiệm thì:Bài từ Luyện Tập:1. Giải những phương trình:a. 2cos2x+4cosx=3sin2xb. 4sin4x+12cos2x=7c. Sin2x(1+tanx) + m(tanx + cotx)-1=0 d. 2. Định m để phương trình sau: gồm nghiệm.3. Cho phương trình a. Giải phương trình khi m=1b. Định m để phương trình gồm đúng 2 nghiệm khác nhau thuộc