CÔNG THỨC TÍNH THỂ TÍCH CHÓP CỤT

     

Bạn đang tìm hiểu về công thức tính thể tích của các hình trung học phổ thông CHUYÊN LAM SƠN xin nhờ cất hộ đến chúng ta các công thức tính thể tích khối nón, thể tích khối chóp với thể tích khối lăng trụ các bạn đón coi để áp dụng giải bài xích tập giỏi nhất.

Bạn đang xem: Công thức tính thể tích chóp cụt


1. Cách tính thể tích khối nón

*

Công thức tính thể tích khối nón: V = 1/3π. R2. H trong những số ấy r là nửa đường kính mặt đáy, h là độ cao của hình nón và π là hằng số pi, ta có thể làm cho tròn và lấy quý hiếm của π là 3,14. Hình nón thường gặp nhất có mặt đáy là hình tròn. Khi đó nếu r là phân phối kính hình trụ đáy thì thể tích hình nón bằng:

*

2. Công thức tính thể tích khối chóp

*

=> Thể tích của hình chóp là bằng một phần ba diện tích mặt đáy nhân với chiều cao .

*

=> Thể tích khối chóp : V=1/3.S.h với S là diện tích đáy, h là chiều cao. Phương pháp chung nhằm tính thể tích khối chóp là tính diện tích s đáy, tính chiều cao và tính thể tích theo cách làm V=1/3.S.h các chúng ta có thể ứng dụng nó.

Xem thêm: Soạn Bài Vào Phủ Chúa Trịnh Ngữ Văn 11 Nâng Cao, Vào Phủ Chúa Trịnh (Trích Thượng Kinh Kí Sự)

1. Cách tính thể tích hình chóp cụt

*

*

Trong đó:

V : Thể tích hình chóp cụth : độ cao của hình chóp cụt ( tức là khoảng cách giữa 2 khía cạnh phẳng chứa 2 đáy)B1B2 : là diện tích s của hai đáy hình chóp cụtĐơn vị đo thể tích hình chóp là : m3

3. Công thức tính thể tích lăng trụ

=> cách tính thể tích lăng trụ là V = B. H trong những số đó B là thể tích đấy cùng h là chiều cao. Nói cách khác thể tích lăng trụ được xem bằng diện tích s đáy nhân cùng với chiều cao.

*

=> giả dụ một hình tròn trụ tròn có bán kính đáy là r và chiều cao h thì thể tích được tính bằng:

*

4. Công thức tính thể tích hình hộp chứ nhật

=> Thể tích hình hộp chữ nhật là V = a.b.h trong đó a là chiều dài, b là chiều rộng cùng h là độ cao của hình hộp chữ nhật

*

*

5. Công thức tính thể tích hình cầu

=> phương pháp tính thể tích khối cầu: V = 4/3(π.r3) tróng đó π = 3,14

*

Diện tích phương diện cầu: S = 4π.R2Trong kia R là nửa đường kính khối mong (mặt cầu, hình cầu).

Xem thêm: Cách Sử Dụng Phản Chiếu Màn Hình Của Iphone, Iphone Không Phản Chiếu Màn Hình Làm Sao Xử Lí

Chúc các bạn học thật giỏi bộ môn toán này nhé.