Công thức tính số liên kết photphodieste

     
*

tổng link photphodieste giữa những axit amin và links hidro của 1 gen là 5023. Trog đó số links hidro ít hơn 973 liên kết.

Bạn đang xem: Công thức tính số liên kết photphodieste

1. Khẳng định tổng nucleotit thoải mái và số Nu tự do mỗi các loại môi trường cung ứng cho ren nhân song 1 lần


*

Số links hidro là H = 2A + 3G

Số links photphodieste giữa axit amin là Y = 2N - 2

Ta có: H + Y = 5023

Y - H = 973

Suy ra: Y = 2998, H = 2025

Số nu tự do của môi trường:

2998 = 2N - 2 suy ra N = 1500 (nu)

Số nu thoải mái môi trường hỗ trợ cho ren nhân đôi 1 lần là 1500 nu


*

1 ren có cân nặng 900000 đvC, số nu nhiều loại A chiến 30% số nu của ren tự nhân đôi 3 lần liên tiếp. Hãy xác định:a. Số nu từng loại môi trường thiên nhiên nội bào đã cung cấp cho quy trình tự nhân đôi của gen nói trên.b. Số link hidro với số link hoá trị giữa những nu được ra đời trong quy trình tự nhân đôi của gene nói trên


=>N = 3000nu

A = T = 900 nu = > Amt = Tmt = 6300 nu

G = X = 600 nu => Gmt = Xmt = 4200 nu 

Số lk H là : H = 3600 lk 

Số liên kết hoá trị giữa các nu được sinh ra trong quy trình tự nhân song của gene là : (3000-2).(23-1) = 20986 lk


N=M/300=900000/300=3000(Nu)

a) Số Nu từng loại của gen:

A=T=30%N=30%.3000=900(Nu)

G=X=20%N=20%.3000=600(Nu)

Số nu từng nhiều loại mt nội bào cung cấp cho quy trình nân song của ren nói trên:

Amt=Tmt=A.(23-1)=900.7=6300(Nu)

Gmt=Xmt=G.(23-1)=600.7=4200(Nu)

b) Số liên kết Hidro có mặt trong quá trình tự nhân song của gen:

H(hình thành)=2.H.(2n-1)=2.(2.900+3.600).(23-1)=50400(liên kết)

Số link hóa trị giữa các nu được có mặt trong quy trình tự nhân song của gen:

HT(hình thành)=HT.(2n-1)=(2N-2).(2n-1)=5998.7=41986(liên kết)


Đúng 3
Bình luận (0)
Một số gen ở sinh vật nhân sơ gồm chiều nhiều năm 0,51μm. Hiệu số thân nucleotit các loại X với một nhiều loại nucleotit không giống là 20%. Có bao nhiêu kết luận sau đấy là đúng? (1) Gen bao gồm số nucleotit loại AG=37(2) Tổng số links hidro trong ren là 3000. (3) Số axit amin môi trường cung cấp cho gen tổng hợp chuỗi poliepeptit khớp ứng là 498. (4) Khi gene nhân đôi tiếp tục 5 lần, tổng cộng nucleoti...
Đọc tiếp

Một số gen ở sinh đồ vật nhân sơ có chiều lâu năm 0,51μm. Hiệu số giữa nucleotit loại X cùng với một loại nucleotit không giống là 20%. Bao gồm bao nhiêu tóm lại sau đấy là đúng?

(1) Gen bao gồm số nucleotit loại AG=37

(2) Tổng số links hidro trong ren là 3000.

(3) Số axit amin môi trường hỗ trợ cho gen tổng phù hợp chuỗi poliepeptit tương ứng là 498.

(4) Khi ren nhân đôi liên tục 5 lần, tổng số nucleotit các loại T môi trường thiên nhiên cần hỗ trợ là 14400.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


Xem bỏ ra tiết
Lớp 12Sinh học
1
0
GửiHủy

Đáp án A

*


Đúng 0

Bình luận (0)
Một số gene ở sinh vật dụng nhân sơ tất cả chiều lâu năm 0,51μm. Hiệu số giữa nucleotit nhiều loại X cùng với một loại nucleotit không giống là 20%. Tất cả bao nhiêu tóm lại sau đó là đúng? (1) Gen có số nucleotit loại AG=37(2) Tổng số link hidro trong gen là 3000. (3) Số axit amin môi trường hỗ trợ cho ren tổng hòa hợp chuỗi poliepeptit khớp ứng là 498. (4) Khi ren nhân đôi liên tục 5 lần, tổng số nucleot...
Đọc tiếp

Một số gen ở sinh vật dụng nhân sơ gồm chiều lâu năm 0,51μm. Hiệu số giữa nucleotit các loại X cùng với một một số loại nucleotit không giống là 20%. Gồm bao nhiêu tóm lại sau đây là đúng?

(1) Gen có số nucleotit loại AG=37

(2) Tổng số links hidro trong gen là 3000.

(3) Số axit amin môi trường hỗ trợ cho gen tổng đúng theo chuỗi poliepeptit tương ứng là 498.

(4) Khi gen nhân đôi liên tục 5 lần, tổng số nucleotit các loại T môi trường thiên nhiên cần cung ứng là 14400.

A. 1

B. 2

C. 3

D.4


Xem đưa ra tiết
Lớp 0Sinh học
1
0
GửiHủy

Đáp án AL=0,5μm→N=L3,4.2=3000 nucleotit.

*
Đúng. AG=4501050=37Sai. toàn bô liên kết H=2A+3G=450.2+3.1050=4050Sai. Số axit amin môi trường cung ứng cho gene tổng hợp chuỗi polipeptit tương ứng là N2.3-1=499Sai. Tmt=TADN25-1=13950nucleotit.


Đúng 0

Bình luận (0)

Một gen tất cả 150 vòng xoắn và tất cả 3900 links hidro,nhân đôi tiếp tục 3 lần.Hãy xác minh số nucleotit tự do mỗi một số loại mà môi trường nội bào cần cung cấp cho quy trình trên


Xem chi tiết
Lớp 11Sinh họcÔn tập học kỳ II
0
0
GửiHủy

1 gen b gồm tổng số link hidro là 3900, gene trên gồm tỉ lệ A/G=2/3.

a) Tính số nu mỗi các loại và chiều dài của gen B.

Xem thêm: Người Ấy Sống Mãi Trong Lòng Tôi Hay Nhất (Dàn Ý, Người Ấy Sống Mãi Trong Lòng Tôi: Mẹ (3)

b) gene B từ bỏ nhân đôi một số lần tạo thành 32 gen con, tính số nu tự do thoải mái mỗi loại môi trường xung quanh nội bào phải cung cấp cho quá trình nhân đôi nói trên.


Xem đưa ra tiết
Lớp 9Sinh học
0
0
GửiHủy
Xét 1 ren của vi khuẩn có 1000 liên kết photphodieste và có 1202 links hidro. Gene trên triển khai nhân đôi 3 lần liên tiếp. Biết rằng không tồn tại đột biến xảy ra. Số nucleotit từng loại môi trường cung ứng cho quá trình trên là: A. A = T = 2086; G = X = 1414. B. A = T = 1400; G = X = 2107. C. A = T = 2107; G = X = 1400. D. A = T = 1414; G = X = 2086.
Đọc tiếp

Xét 1 ren của vi trùng có 1000 links photphodieste và gồm 1202 links hidro. Gen trên tiến hành nhân song 3 lần liên tiếp. Biết rằng không tồn tại đột trở thành xảy ra. Số nucleotit từng một số loại môi trường hỗ trợ cho quy trình trên là:

A. A = T = 2086; G = X = 1414.

B. A = T = 1400; G = X = 2107.

C. A = T = 2107; G = X = 1400.

D. A = T = 1414; G = X = 2086.


Xem đưa ra tiết
Lớp 0Sinh học
1
0
GửiHủy

Đáp án C

Gen tất cả 1000 liên kết photphodieste => Số nucleotit của gene = 1000 + 2 = 1002.

=> 2.(A+G) =1002. (1)

Số link hidro của gene là 2A+3G = 1202. (2)

Từ (1) và (2) => A = T = 301; G = X = 200.

Khi gen triển khai nhân đôi 3 lần thường xuyên thì số nucleotit mỗi một số loại môi trường cung ứng là:

*


Đúng 0

Bình luận (0)

Một gen tất cả 150 vòng xoắn và bao gồm 3900 liên kết hidro, nhân đôi thường xuyên 3 lần. Số nucleotit tự do mỗi các loại mà môi trường nội bào cần cung cấp cho quy trình này là:

A. A = T = 4200; G = X = 6300

B. A = T = 5600; G = X = 1600

C. A = T = 2100; G = X = 600

D. A = T = 4200; G = X = 1200


Xem chi tiết
Lớp 12Sinh học
1
0
GửiHủy

Đáp án: A


Đúng 0

Bình luận (0)

Một gen gồm 150 vòng xoắn và gồm 3900 liên kết hidro,nhân đôi thường xuyên 3 lần.Hãy xác minh nucleotit thoải mái mỗi loại mà môi trường nội bào cần hỗ trợ cho quy trình trên


Xem đưa ra tiết
Lớp 11Sinh họcÔn tập học kỳ II
1
0
GửiHủy

Số nu của gene là : 

150 . 20 = 3000 ( nu )

Ta tất cả :

2A + 2G = 3000 (nu) 

2A + 3G = 3900 (nu)

-> A = T = 600(nu)

G = X = 900(nu)

Số nu Mt cung ứng khi gen nhân đôi 3 lần là :

Amt = Tmt = 600.(2^3-1)=4200(nu)

Gmt = Xmt = 900.(2^3-1)=6300(nu)

 


Đúng 0

Bình luận (0)
Trong mạch 2 của gen có số nucleotit một số loại T bằng số nucleotit các loại A; số nucleotit nhiều loại X gấp gấp đôi số nucleotit một số loại T; số nucleotit một số loại G vội 3 lần số nucleotit một số loại A. Bao gồm bao nhiêu nhận định và đánh giá sai trong các nhận định sau? I. Số links hiđrô của gen cần thiết là 4254. II. Trường hợp tổng link hiđrô là 5700 thi khi gen nhân đôi 3 lần, số nuclêotit các loại A mà môi trường cung ứng là 2100. III. Tỉ lệ thành phần số links hiđrô và số nucleotit của gen luôn luôn là 24/19. IV. Gene nhân song k lần liên tiếp thì số nucl...
Đọc tiếp

Trong mạch 2 của gen bao gồm số nucleotit nhiều loại T ngay số nucleotit một số loại A; số nucleotit loại X gấp 2 lần số nucleotit loại T; số nucleotit loại G cấp 3 lần số nucleotit nhiều loại A. Bao gồm bao nhiêu đánh giá và nhận định sai trong những nhận định sau?

I. Số links hiđrô của gen quan trọng là 4254.

II. Nếu như tổng links hiđrô là 5700 thi khi gen nhân song 3 lần, số nuclêotit các loại A mà lại môi trường cung cấp là 2100.

III. Tỉ lệ số liên kết hiđrô và số nucleotit của gen luôn là 24/19.

IV. Ren nhân đôi k lần liên tiếp thì số nucleotit loại G vị môi trường cung ứng gấp 2,5 số nuclêotit các loại A do môi trường thiên nhiên cung cấp.

A. 3

B. 2

C. 4

D.

Xem thêm: Unit 9 Lớp 9 Speak - Unit 9 Lớp 9: Speak

 1


Xem chi tiết
Lớp 0Sinh học
1
0
GửiHủy

Đáp án A

Mạch 2 bao gồm A2 = T2 ; G2 = 3A2 ; X2 = 2T2

Ta tất cả A=T=A2 + T2 = 2T2

G=X=G2 + X2 = 3A2 + 2T2 = 5T2

→A/G= 2/5

I sai, nếu H = 2A + 3G = 4T2 + 15T2 = 4254 → T2 =223,9 → Loại, do T2 đề xuất là số nguyên.

II sai, trường hợp H = 2A + 3G = 4T2 + 15T2 =5700 → T2 =300 → A=T=600

Khi gene nhân đôi 3 lần môi trường cung ứng : Amt = A× (23 -1) = 4200

III sai. H = 2A + 3G = 4T2 + 15T2 = 19T2

N=2A +2G = 4T2 + 10T2 = 14T2

→ phần trăm H/N = 19/14

IV đúng, bởi G/A = 2,5


Đúng 0

Bình luận (0)