Công thức tính độ ẩm

     
System.NullReferenceException: Object reference not set to lớn an instance of an object. At PhucTrungLaw.ViewFullText.BindNodesToTreeView(String sCode) in c: usachluatDesktopModulesPhucTrungLawViewFullTextViewFullText.ascx.cs:line 2180 at PhucTrungLaw.ViewFullText.ViewTabFullText() in c: usachluatDesktopModulesPhucTrungLawViewFullTextViewFullText.ascx.cs:line 2127 at PhucTrungLaw.ViewFullText.LoadInfo() in c: usachluatDesktopModulesPhucTrungLawViewFullTextViewFullText.ascx.cs:line 550 at PhucTrungLaw.ViewFullText.Page_Load(Object sender, EventArgs e) in c: usachluatDesktopModulesPhucTrungLawViewFullTextViewFullText.ascx.cs:line 226


" />

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 4196:2012

ĐẤT XÂY DỰNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH - ĐỘ ẨM VÀ ĐỘ HÚT ẨM vào PHÒNG THÍ NGHIỆM

Soils - Laboratory methods for determination of moisture và hydroscopic water amount

Lời nói đầu

TCVN 4196:2012 bởi Viện Khoa học công nghệ Xây dựng- cỗ Xây dựng biên soạn, bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường unique thẩm định, bộ Khoa học và công nghệ công bố.Bạn vẫn xem: phương pháp tính độ ẩm

 

ĐẤT XÂY DỰNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH - ĐỘ ẨM VÀ ĐỘ HÚT ẨM vào PHÒNG THÍ NGHIỆM

Soils - Laboratory methods for determination of moisture & hydroscopic water amount

1 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương thức xác định độ ẩm và độ hút độ ẩm của đất các loại sét và loại đất mèo trong phòng thí nghiệm dùng cho xây dựng.

Bạn đang xem: Công thức tính độ ẩm

2 Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chuẩn chỉnh này có sử dụng các thuật ngữ, có mang sau:

2.1

Độ ẩm của đất (Moisture) (W)

Lượng nước cất trong đất, được xem bằng xác suất so với trọng lượng đất khô. Độ độ ẩm của đất bắt buộc được xác minh ở trạng thái tự nhiên.

2.2

Độ hút ẩm (Hydroscopic water) (Wh)

Lượng nước cất trong khu đất ở trạng thái thô gió (phơi khô trong không khí), được xem bằng tỷ lệ so với trọng lượng đất khô.

3 biện pháp chung

3.1 Độ ẩm và độ hút ẩm được xác định bằng sự tổn thất trọng lượng của mẫu đất hoặc một phần của chủng loại (của mẫu thử) bằng cách sấy khô đến trọng lượng không đổi.

Mẫu test được sấy khô đến khối lượng không thay đổi - khi nhận được sự chênh lệch tối thiểu giữa nhị lần cân sau cuối (nhưng ko được to hơn 0,02 g).

Độ ẩm và độ hút độ ẩm được giám sát và đo lường bằng số phần trăm cân nặng của mẫu mã đất sấy khô.

3.2 Phép cân khối lượng các chủng loại thí nghiệm được triển khai với độ đúng đắn đến 0,01 g trên cân kỹ thuật.

3.3 việc làm khô mẫu mã đến khối lượng không thay đổi được triển khai trong tủ sấy, ngơi nghỉ nhiệt độ:

- (105 ± 2) °C đối với đất một số loại sét và đất một số loại cát;

- (80 ± 2) °C so với đất tất cả chứa thạch cao và đất tất cả chứa lượng hữu cơ lớn hơn 5 % (so với cân nặng đất khô).

CHÚ THÍCH:

1) Lượng đựng hữu cơ được xác minh theo lượng tổn thất (hao) lúc nung ở ánh nắng mặt trời 600 °C.

2) thời hạn sấy được kể từ khi nhiệt độ đạt đến hơn cả quy định.

3) trong trường thích hợp đất tất cả chứa hóa học hữu cơ, nhưng không có điều khiếu nại xác định chính xác lượng đựng của nó thì nên xác minh độ ẩm và độ hút ẩm theo các bước như cùng với đất gồm chứa lượng hữu cơ lớn hơn 5 %.

3.4 Đối với chủng loại đất đề xuất tiến hành ít nhiều hơn hai lần xác minh song tuy nhiên độ ẩm hoặc độ hút ẩm; cùng với than bùn, khu đất than bùn thì tiến hành ít nhất bố lần.

4 phương pháp thử

4.1 Thiết bị, phép tắc và vật liệu

Để khẳng định độ độ ẩm và độ hút ẩm của đất, cần những thiết bị và phép tắc sau đây:

- Tủ sấy điều chỉnh được nhiệt độ đến 300 °C;

- cân nặng kỹ thuật tất cả độ đúng mực đến 0,01 g;

- Bình hút độ ẩm có can xi clorua;

- Cốc nhỏ bằng thuỷ tinh hoặc hộp nhôm tất cả nắp, thể tích lớn hơn hay bởi 30 cm3;

- Rây có đường kính lỗ 1 mm;

- ly sứ cùng chày sứ bao gồm đầu bọc cao su;

- Khay men để phơi đất;

CHÚ THÍCH:

1) Để việc giám sát và đo lường được nhanh chóng và không nhầm lẫn, đề xuất hiệu chỉnh trước các hộp nhôm sẽ sử dụng đựng mẫu.

2) thời gian mở mẫu phải giữ lại ít đất trong hộp kín đề chống khi cần làm thêm vào trường đúng theo sự chênh lệch giữa những lần khẳng định song song vượt thừa trị số đến phép.

4.2 sẵn sàng mẫu

4.2.1 khẳng định độ ẩm của đất

Để khẳng định độ ẩm của đất, yêu cầu lấy (từ chủng loại đất mang lại phòng thí nghiệm) một chủng loại thử có khối lượng khoảng 15 g. Mang đến mẫu đất vào cốc nhỏ bằng thuỷ tinh hoặc vỏ hộp nhôm có nắp đậy đã được đánh số, biết cân nặng (m) cùng sấy thô trước. Sau đó nhanh lẹ đậy nắp với đem cân nặng trên cân nặng kỹ thuật để xác định cân nặng của cốc thuỷ tinh (hoặc vỏ hộp nhôm) với chủng loại đất.

Mử nắp cốc hoặc hộp ra và đem có tác dụng khô trong tủ sấy ở ánh sáng quy định (xem 3.3), cho tới khi khối lượng không đổi. Mỗi ly (hoặc hộp) chứa mẫu đất đề xuất được sấy ít nhất hai lần theo thời gian quy định bên dưới đây:

Sấy lần đầu tiên trong thời gian:

- 5 h đối với đất sét và sét pha;

- 3 h so với đất cát và mèo pha;

Lần sấy lại:

- 2 h đối với đất sét, sét pha với đất chứa thạch cao hoặc tạp hóa học hữu cơ;

- 1 h so với đất cat và mèo pha.

Xem thêm: Còn Bao Lâu Nữa Là Đến Tết 2022 ? Còn Bao Nhiêu Ngày Nữa Tết

CHÚ THÍCH:

1) Độ độ ẩm của đất tất cả lượng cất hữu cơ nhỏ hơn hay bởi 5 % (so với cân nặng đất khô) được phép xác định bằng cách sấy mẫu thường xuyên một lần ở ánh nắng mặt trời (105 ± 2) °C trong thời hạn 8 h đối với đất nhiều loại sét và 5 h so với đất một số loại cát.

2) Khi xác định độ độ ẩm của đất chứa tạp chất hữu cơ lớn hơn 5 % (so với khối lượng đất khô) thì buộc phải sấy khô ở nhiệt độ (80 ± 2) °C thường xuyên trong thời hạn 12 h đối với loại đất nung và 8 h so với loại khu đất cát.

4.2.2 xác minh độ hút ẩm của đất

Chọn mẫu mã thí nghiệm từ bỏ trong mẫu mã đất sống trạng thái thô gió (phơi thô trong không khí) đã làm được nghiền nhỏ tuổi trong cối sứ và mang đến qua rây có 2 lần bán kính lỗ 1 mm. Sau đó, bằng phương pháp chia tư, rải mẫu mã đất thành một lớp trên tờ giấy dày hoặc trên một cục gỗ mỏng; dùng dao rạch 2 mặt đường vuông góc cùng nhau chia mặt phẳng lớp khu đất ra thành tứ phần tương đương; lấy mẫu mã thí nghiệm trong 2 phần đối xứng nhau sau khoản thời gian đã trộn đều.

Lấy khoảng chừng hơn 15 g đất từ mẫu mã trung bình đang qua phương pháp chia tư cho vào cốc nhỏ tuổi bằng thuỷ tinh hoặc vỏ hộp nhôm tất cả nắp, rồi tiến hành cân và sấy khô mẫu mã theo trình tự đã nêu ở 4.2.1.

Đối với đất tất cả chứa tạp hóa học hữu cơ thì chủng loại thí nghiệm được chuẩn bị theo ghi chú trong 4.2.1.

4.3 phương pháp tiến hành

4.3.1 khẳng định độ ẩm của đất

Sau khi vẫn sấy đầy đủ thời gian cho từng lần như đã nêu ở trên, lấy cốc (hoặc hộp) ra khỏi tủ sấy, đậy ngay nắp lại và đặt vào trong bình hút ẩm có canxi clorua từ 45 min đến 1 h để triển khai nguội mẫu, rồi đem cân cốc (hoặc hộp) gồm đựng mẫu mã đã nguội trên cân kỹ thuật.

Lấy khối lượng nhỏ tuổi nhất của ly (hoặc hộp) tất cả đựng mẫu trong các lần cân nặng của quá trình sấy khô đến khối lượng không đổi làm tác dụng cân.

CHÚ THÍCH:

Nếu lúc sấy và cân lại các đất tất cả chứa tạp hóa học hữu cơ (di tích thực vật...) thấy cân nặng tăng lên thì cũng lấy khối lượng nhỏ nhất làm công dụng cân.

4.3.2 xác định độ hút ẩm của đất

Sau khi đã chuẩn bị và sấy khô chủng loại xong, tiến hành xác định độ hút độ ẩm của khu đất theo trình từ bỏ 4.3.1.

4.4 biểu thị kết quả

4.4.1 xác định độ độ ẩm của đất

Độ ẩm của đất (w) được xem bằng phần trăm (%) theo bí quyết (1):

trong đó:

m là khối lượng của cốc bé dại có nắp, tính bằng gam (g);

mo là khối lượng của đất đã có được sấy khô đến khối lượng không đổi với cốc bé dại có nắp, tính bởi gam (g);

m1 là trọng lượng của khu đất ướt cùng cốc nhỏ tuổi có nắp, tính bởi gam (g).

Kết quả đo lường độ ẩm được màn trình diễn với độ đúng chuẩn đến 0,1 %.

Lấy quý giá trung bình cộng kết quả tính toán các lần xác định song song làm nhiệt độ của chủng loại đất.

Nếu kết quả của nhì lần xác định song tuy nhiên chênh lệch nhau rộng 10 % giá trị nhiệt độ trung bình tính được, thì buộc phải tăng số lần khẳng định đến cha hoặc hơn nữa.

4.4.2 xác định độ hút ẩm của đất

Độ hút độ ẩm của đất (wh), trình diễn bằng tỷ lệ (%), được tính theo bí quyết (2):

trong đó:

m là trọng lượng của cốc nhỏ dại có nắp, tính bằng gam (g);

mo là cân nặng của đất đã có sấy khô đến trọng lượng không đổi và cốc nhỏ tuổi có nắp, tính bởi gam (g);

m2 là khối lượng của đất ở trạng thái khô gió cùng cốc gồm nắp, tính bởi gam (g).

Kết quả tính toán độ hút độ ẩm được màn trình diễn với độ chính xác tới 0,01 %. Độ chênh lệch của những lần khẳng định song tuy nhiên không được to hơn 0,1 %.

Xem thêm: Những Cách Làm Cá Nướng Bằng Nồi Chiên Không Dầu Ngon Ngất Ngây

Lấy trị số trung bình cộng của tác dụng các lần xác định song song làm độ hút ẩm của đất.