CÔNG THỨC TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH TRỤ TRÒN

     
Công thức tính diện tích xung quanhCông thức tính diện tích toàn phầnCông thức tính thể tích hình tròn tròn

Công thức tính diện tích xung quanh

– Khái niệm

Diện tích xung quanh hình trụ tròn chỉ bao hàm diện tích khía cạnh xung quanh, bao bọc hình trụ tròn, không gồm diện tích s hai đáy.

Bạn đang xem: Công thức tính diện tích hình trụ tròn

Diện tích hình trụ thường xuyên được nói đến với 2 khái niệm: bao phủ và toàn phần.

Diện tích xung quanhhình trụ chỉ bao hàm diện tích mặt xung quanh, bao bọc hình trụ, không gồm diện tích hai đáy.Diện tích toàn phầnđược tính là độ bự của toàn thể không gian hình chiếm giữ, bao gồm cả diện tích xung quanh và mặc tích hai lòng tròn.– Công thức

Công thức tính diện tích s xung quanh bằng chu vi đường tròn đáy nhân cùng với chiều cao.

Sxq= 2.π.r.h

Trong đó:

– r: nửa đường kính hình trụ.

Xem thêm: Công Thức Khoảng Cách Giữa 2 Đường Thẳng Lớp 12, Cách Tính Khoảng Cách Giữa Hai Đường Thẳng Lớp 12

– h: độ cao nối từ lòng tới đỉnh hình trụ.

– π = 3.14159265359

*
– Ví dụ

Một hình trụ tròn có bán kính đáy r = 5 cm, độ cao h = 7cm. Tính diện tích s xung quanh hình tròn trụ đứng.

Hướng dẫn giải: diện tích s xung xung quanh của hình tròn trụ tròn: Sxq = 2.π.r.h = 2π.5.7 = 70π = 219,8 (cm2).

Ví dụ 1: Một đèn điện huỳnh quang nhiều năm 1,2m, đường kính của con đường tròn lòng là 4cm, được để khít vào một trong những ống giấy cứng mẫu mã hộp (h.82). Tính diện tích s phần giấy cứng dùng để làm một hộp.

Xem thêm: Hoạt Động Giao Tiếp Bằng Ngôn Ngữ Tiếp

Lời giải:

Diện tích phần giấy cứng nên tính chính là diện tích xung quanh của một hình hộp có đáy là hình vuông cạnh 4cm, chiều cao 1,2m = 120cm.

Diện tích bao bọc của hình hộp đó là diện tích tư hình chữ nhật đều nhau với chiều dài là 120 cm và chiều rộng lớn 4cm::

Sxq= 4.4.120 = 1920 cm2

Ví dụ 2: Mô hình của một chiếc lọ thí nghiệm kiểu dáng trụ (không nắp) có bán kính đường tròn lòng 14cm,chiều cao 10cm. Tìm diện tích s xung quanh cùng với diện tích một đáy

Lời giải:

*