Công Thức Thì Tương Lai Gần

     

4Life English Center (giaimaivang.vn) vẫn giới thiệu các bạn một nhiều loại thì rất thường dùng trong giao tiếp và trong những bài tập hoặc đề thi lớn. Cùng tìm hiểu định nghĩa, vệt hiệu, cấu trúc, phương pháp dùng của thì tương lai gần nhé.

Bạn đang xem: Công thức thì tương lai gần

*
Thì tương lai gần
3. Phương pháp thì tương lai ngay gần 4. Cách dùng thì tương lai sát 5. Tách biệt thì tương lai gần với thì tương lai 1-1 6. Bài xích tập và câu trả lời về thì tương lai gần

1. Định nghĩa thì tương lai ngay gần (Near Future Tense)

Thì tương lai sát là thì được dùng điển diễn đạt, mô tả một kết hoạch, dự định nào kia trong tương lai phụ thuộc vào những triệu chứng cứ bảo đảm ở hiện nay tại.

2. Lốt hiệu nhận ra thì tương lai gần

Trong câu xuất hiện các từ sau:

Tomorrow, next + thời gian (next week, next month, next year…).In + mốc thời hạn trong tương lai (in 2020, in the future, in 2 years…).

Ví dụ: What is he going to vì chưng tomorrow?

3. Công thức thì sau này gần

3.1. Thể khẳng định

Cấu trúc: S + be + going + to lớn + Vo (nguyên mẫu) + …

Ví dụ: I’m going to lớn doing my homework.

I am going khổng lồ clean the windows.

3.2. Thể bao phủ định

Cấu trúc: S + be + not + going + lớn + Vo (nguyên mẫu) + …

Ví dụ: They are not going to plant the trees.

I am not going lớn work in the garden.

3.3. Thể nghi vấn

Cấu trúc: Be + S + going + to + Vo + …?

→ Yes, S + be.

→ No, S + be + not.

Ví dụ: Is he not going to lớn telephone the police?

Aren’t you going to lớn give her a present?

3.4. Câu hỏi

Cấu trúc: Wh + Be + S + going + lớn + Vo + …?

Ví dụ: What are you going to do?

How are you going to lớn reach that?

4. Bí quyết dùng thì tương lai gần

4.1. Miêu tả một dự đoán phụ thuộc vào các dẫn chứng hiện tại

Ví dụ: Look at the clouds. It’s going lớn rain.

He is playing so well. He is going lớn win.

4.2. Mô tả một kế hoạch, dự định

Ví dụ: I’m so tired. I’m going to be ill.

My parents are going to vì some shopping.

*
Định nghĩa, dấu hiệu, cấu trúc, bí quyết dùng Thì tương lai gần

5. Phân biệt thì sau này gần và thì tương lai đơn

5.1. Thì tương lai gần

Diễn đạt một kế hoạch, dự tính có tự trước (previously made decision).

Ví dụ: We are going to travel lớn Canada next month.

Is Mr. Jones not going to lớn stop smoking?

Diễn đạt một lời dự đoán có căn cứ.

Ví dụ: The sun is shining. It isn’t going khổng lồ rain.

Xem thêm: Thông Tư Mới Nhất Về Hóa Đơn Điện Tử, Những Quy Định Về Hóa Đơn Điện Tử Mới Nhất

He is the worst tennis player of all. He isn’t going to win.

Dấu hiệu nhận biết.

In + thời gian: vào … nữa (in 10 minutes: trong 10 phút nữa).

Tomorrow: ngày mai.

The next day: ngày tới.

Next week/ next month/ next year: Tuần tới/ mon tới/ năm tới.

5.2 Thì sau này đơn

Diễn đạt một quyết định ngay tại thời gian nói (Spontaneous decision).

Ví dụ: Yes, I’ll marry you.

I think I’ll go shopping later.

Diễn đạt lời dự đoán không có căn cứ.

Ví dụ: I think he will not stay at home.

The weather will be cold.

Dấu hiệu nhận biết.

I think/guess

I am afraid sure

Perhaps

6. Bài xích tập và câu trả lời về thì tương lai gần

*
Bài tập và câu trả lời về thì tương lai gần

6.1. Bài xích tập 1

We (go) camping this weekend.She (buy) a new house next month because she has had enough money.My father (play) tennis in 15 minutes because he has just worn sports clothes.I (have) my hair cut tomorrow because it’s too long.My mother (go) out because she is making up her face.Our grandparents (visit) our house tomorrow. They have just informed us.She (come) to lớn her grandfather’s house in the countryside next week.They (sell) their old house because they has just bought a new one.

6.2. Bài tập 2

You/going/see/new movie/theater/I/see/last week.My sister/forget/phone/me/./She/do/it/immediately.When/will/Begin/famous?I/think/get/taxi/because/tobe/tired/now.painter/not/going/paint/white wall.Lan/going/take part/contest?Where/you/go/dinner?What/you/drink?

6.3. Đáp án

Bài 1:

are going camping.is going khổng lồ buy.are going to lớn play.am going khổng lồ have.is going out.are going to visit.is going lớn come.are going khổng lồ sell.

Xem thêm: Top 12 Viết Đoạn Văn Ngắn Kể Về Gia Đình Em, 10 Bài Văn Tả Về Gia Đình Em

Bài 2:

You are going lớn see the new movie at the theater I saw last week.My sister has forgotten lớn phone me. She will vày it immediately.When will Begin be famous?I think I’ll get a taxi because I’m very tired now.The painter isn’t going to lớn paint the white wall.Is Lan going lớn take part in the contest?Where are you going to lớn for dinner?What are you going to lớn drink?

Trên trên đây là nội dung bài viết khái quát thì tương lai gần bao hàm về công thức, vết hiệu, cách ăn kèm bài tập có lời giải chi tiết. Rất mong bài viết của 4Life English Center (giaimaivang.vn) rất có thể hữu ích với bạn.