Chuyên Đề Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối Lớp 10

     

Bài tập phương trình chứa dấu giá trị hoàn hảo chọn lọc, có lời giải

Câu 1.

Bạn đang xem: Chuyên đề phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối lớp 10

Tập nghiệm S của phương trình |3x-2| = 3-2x là:

A. S = -1; 1 B. S = -1 C. S = 1 D. S = 0

Liên quan: bài tập phương trình đựng dấu giá chỉ trị hoàn hảo lớp 10

Câu 2. Tập nghiệm S của phương trình |2x-1| = x-3 là:

A. S = 4/3 B. S = ∅ C. S = -2; 4/3 D. S = -2

Câu 3. Tổng những nghiệm của phương trình |x2 + 5x + 4| = x + 4 bằng:

A. -12 B. -6 C. 6 D. 12

Câu 4. Tổng các nghiệm của phương trình 4x(x-1) = |2x-1| + 1 bằng:

A. 0 B. 1 C. 2 D. -2

Câu 5. Phương trình: |2x-4| + |x-1| = 0 gồm bao nhiêu nghiệm?

A. 0 B. 1 C. 2 D. Vô số

Câu 6. gọi x1, x2 (x1 bài bác tập phương trình đựng dấu giá chỉ trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất lớp 10

Câu 13. Phương trình: |3-x| + |2x+4| = 3, tất cả nghiệm là

A. X = (-4)/3 B. X = -4 C. X = 2/3 D. Vô nghiệm

Câu 14. Số nghiệm của những phương trình (2x-1)2 – 3|2x-1| – 4 = 0 là:

A. 1 nghiệm B. 2 nghiệm C. 3 nghiệm D. 4 nghiệm

Câu 15. Số nghiệm của các phương trình

*
là:

A. 1 nghiệm B. 2 nghiệm C. 3 nghiệm D. 4 nghiệm

Đáp án và chỉ dẫn giải

Câu 12 3 4 5 67 8 9 1011 12 1314 15 Đáp án A B B B A C D A A A A C D B D

Câu 1. lựa chọn A

*

Câu 2.

Xem thêm: Write Unit 9 Trang 79 Sgk Tiếng Anh Lớp 9 Lớp 9 Write, Tiếng Anh Lớp 9 Unit 9 F

lựa chọn B

*

Vậy S = ∅

Câu 3. lựa chọn B

*

Có 0 + (-2) + (-4) = -6

Câu 4. chọn B

Phương trình tương tự với 4×2 – 4x – |2x-1| – 1 = 0

Đặt t = |2x-1|, t ≥ 0. Suy ra t2 = 4×2 – 4x + 1 ⇒ 4×2 – 4x = t2 – 1

Phương trình vươn lên là t2 – 1 – t – 1 = 0 ⇔ t2 – t – 2 = 0 ⇔

*

Với t = 2, ta có |2x-1| = 2

*

Câu 5. chọn A

|2x – 4| + |x – 1| = 0 ⇔

*

Câu 6. Chọn C

*

Câu 7. chọn D

Phương trình

*

Câu 8. lựa chọn A

Trường thích hợp 1: x ≤ -2

Phương trình thành: -x – 2 – 3x + 5 + 2x – 7 = 0

⇔-2x = 4 ⇔ x = -2 (nhận)

Trường vừa lòng 2: -2 ≤ x ≤ 5/3

Phương trình thành: x + 2 – 3x + 5 + 2x – 7 = 0 ⇔ 0x = 0 (luôn đúng)

Suy ra -2 ≤ x ≤ 5/3

Trường phù hợp 3: 5/3 ≤ x ≤ 7/2

Phương trình thành: x + 2 + 3x – 5 + 2x – 7 = 0 ⇔ 6x = 10 ⇔ x = 5/3 (nhận)

Trường hòa hợp 4: x > 7/2

Phương trình thành: x + 2 + 3x -5 – 2x + 7 = 0 ⇔ 6x = -4

⇔ x = (-2)/3 (loại)

Vậy S = <-2; 5/3>

Câu 9. lựa chọn A

Điều kiện:

*

Phương trình thành x2 – 1 + |x + 1| = 2|x|(x – 2)

TH1: x 0

Phương trình thành x2 – 1 + x + 1 = 2x(x-2) ⇔ x2 – 5x = 0

*

Câu 10. lựa chọn A

Điều kiện: |3 + 2x| + x – 2 ≠ 0

Phương trình thành |3 – 2x| – |x| = 5|3 + 2x| + 5x – 10

TH1: x 3

Phương trình thành x – 3 + 2x + 4 = 3 ⇔ 3x = 2 ⇔ x = 2/3 (loại)

Vậy S = ∅

Câu 14.

Xem thêm: Top 10 Bài Văn Cảm Nhận Về Bức Tranh Thiên Nhiên Trong Bài Thơ "Cảnh Ngày Hè" Của Nguyễn Trãi (Lớp 10) Hay Nhất

lựa chọn B

Đặt t = |2x – 1|, t ≥ 0

Phương trình vươn lên là t2 – 3t – 4 = 0 ⇔

*

Với t = 4 ta gồm |2x – 1| = 4 ⇔ 2x – 1 = ±4 ⇔ x = 5/2 hoặc x = -3/2

Vậy phương trình bao gồm nghiệm là x = -3/2 cùng x = 5/2

Câu 15. chọn D

ĐKXĐ: x ≠ 0. Đặt t = |(x2 – 2)/x|, t ≥ 0

Phương trình thay đổi t2 – t – 2 = 0 ⇔

*

Với t = 2 ta có

*

Vậy phương trình tất cả nghiệm là x = -1 ± √3 với x = 1 ± √3

Chuyên đề Toán 10: vừa đủ lý thuyết và các dạng bài bác tập bao gồm đáp án khác:

Phương trình đựng ẩn ngơi nghỉ mẫu Bài tập phương trình chứa ẩn ngơi nghỉ mẫu Phương trình chứa đằng sau dấu căn Bài tập phương trình chứa phía sau dấu căn

Giới thiệu kênh Youtube VietJack


Ngân mặt hàng trắc nghiệm lớp 10 trên giaimaivang.vn

Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 gồm đáp án rộng 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 gồm đáp án chi tiếtGần 4000 câu trắc nghiệm đồ lý 10 bao gồm đáp án