CHUYÊN ĐỀ CHIA HẾT TOÁN 6

     

Ví dụ: Số Ncó 6 chữ số. Minh chứng rằng N phân chia hết mang đến 7 khi và chỉ còn khi hiệu giữa số tạo bởi 3 chữ số đầu và số sinh sản bởi cha chữ số sau của N phân tách hết mang lại 7.

Bạn đang xem: Chuyên đề chia hết toán 6


Tính hóa học chia không còn - bài bác 2

Ví dụ:

*


Chữa bài tập về nhà - bài 2

Ví dụ: chứng tỏ rằng trường hợp số ab + cd chia hết mang lại 11 thì số abcd cũng phân tách hết đến 11.

(ab, cd là số tất cả hai chữ số, abcd là số có 4 chữ số tương ứng)

_____________________________________________

Các em chú ý !

Ở bài xích tập số 2 thầy đang viết thiếu 1 số ít 0. Bài bác giải đúng là:

*

Thầy xin lỗi vày sự lầm lẫn này!


Tính hóa học chia hết - bài xích 3

Ví dụ: chứng tỏ rằng:

*


Chữa bài tập về nhà - bài 3

Ví dụ: chứng minh rằng abcd phân chia hết mang đến 21 khi và chỉ còn khi a - 2b + 4c phân chia hết mang lại 21.

(abcd là số bao gồm 4 chữ số)


Tính chất chia hết - bài xích 4

Ví dụ: minh chứng rằng:

a) n(n + 1) phân tách hết đến 2 cùng với n là số trường đoản cú nhiên.

b) n(n + 1)(n + 2) phân tách hết cho 6 cùng với n là số trường đoản cú nhiên.

Xem thêm: Luyện Tập Xây Dựng Bài Tự Sự Kể Chuyện Đời Thường, Ngữ Văn 6: Luyện Tập Xây Dựng Bài Tự Sự


Tính chất chia không còn - bài xích 5

Ví dụ: minh chứng rằng với n(n + 1)(2n + 1) phân tách hết đến 6 cùng với n là số từ nhiên.


Dấu hiệu phân tách hết - bài bác 1

Ví dụ: Tìm những chữ số a, b sao cho:

*


Chữa bài tập về nhà - bài 1

Các em để ý !

Trong bài tập 1, trường hòa hợp 2 thầy gồm nhầm lẫn. Đáp án x = 6 new là đáp án đúng.

Trong bài tập 3, phần tóm lại thầy gồm nhầm lẫn. Đáp án a = 3 bắt đầu là câu trả lời đúng.

Xem thêm: Tổng Của 2 Số Nguyên Âm Là, Tổng Của Hai Số Nguyên Dương Là Số Nguyên Dương

Thầy xin lỗi vày sự nhầm lẫn này !


Dấu hiệu phân tách hết - bài bác 2

Ví dụ: Tìm các chữ số a, b, c sao cho:

*


Dấu hiệu phân chia hết - bài 4

Ví dụ: Tổng (hiệu) sau gồm chia hết cho 3, 9 hay là không ?

a) A = 102018 + 2

b) B = 102017 - 1


Dấu hiệu phân tách hết - bài xích 5

Ví dụ: cho những chữ số: 0, 1, 3, 4, 5. Lập được từng nào số có cha chữ số khác biệt chia hết đến 5?


Dấu hiệu phân tách hết - bài 6

Ví dụ: chứng minh rằng:

*


Dấu hiệu phân chia hết - bài xích 7

Ví dụ: mang lại A cùng 2A đều có tổng những chữ số bởi nhau. Minh chứng rằng A phân chia hết mang đến 9.

Hướng dẫn giải bài bác tập về nhà:

*