Chuẩn kiến thức kĩ năng môn toán lớp 2

     

- nhận ra được các số tất cả một chữ số, các số bao gồm hai chữ số; số phệ nhất; số nhỏ nhắn nhất bao gồm một chữ số; số lớn nhất; số bé nhất bao gồm hai chữ số; số tức tốc trước; số lập tức sau

 
Bạn đang xem: Chuẩn kiến thức kĩ năng môn toán lớp 2

*
21 trang
*
duongtran
*
*
57150
*
30Download


Xem thêm: Sự Giống Nhau Giữa Động Vật Và Thực Vật Giống Nhau Ở Điểm Nào?

Bạn sẽ xem trăng tròn trang mẫu mã của tư liệu "Chuẩn kỹ năng môn Toán 2", để cài đặt tài liệu cội về máy các bạn click vào nút DOWNLOAD sống trên


Xem thêm: Tại Sao Không Được Dùng Chậu Nhôm Để Chứa Nước Vôi Trong Do, Tại Sao Không Dùng Chậu Nhôm Để Đựng Nước Vôi

CHUẨN KIẾN THỨC MÔN TOÁN phía Dẫn núm Thể:TuầnTên bài bác DạyYêu Cầu đề nghị ĐạtGhi Chúbài tập đề nghị làm 1Ôn tập những số cho 100( tr. 3 )- Biết đếm, đọc, viết những số đến 100.- nhận thấy được những số có một chữ số, những số bao gồm hai chữ số; số lớn nhất; số bé nhỏ nhất có một chữ số; số khủng nhất; số nhỏ xíu nhất có hai chữ số; số ngay tức thì trước; số ngay tắp lự sau bài bác 1 bài 2 bài bác 3 Ôn tập các số cho 100( tr. 4 )- Biết viết các số có hai chữ số thành tổng của số chục cùng số 1-1 vị, trang bị tự của những số.- Biết so sánh các số trong phạm vi 100Bài 1 bài xích 3 bài 4 bài bác 5Số hạng Tổng( tr. 5 )- Biết số hạng, tổng - Biết thực hiên phép tính cộng những số có hai chữ số ko nhớ trong phạm vị 100.- Biết giải bài toán có lời văn bằng một phép cộng.Bài 1 bài 2 bài bác 3 luyện tập ( tr. 6 )- Biết cùng nhẩm số tròn chục gồm hai chữ số.- Biết tên gọi thành phần và tác dụng của phép cộng.- Biết triển khai phép cộng những số tất cả hai chữ số không nhờ vào trong phạm vi 100.- Biết giải vấn đề bằng một phép cộng bài xích 1 bài 2 ( cột 1 )Bài 3 ( a, b )Bài 4Đề -xi-mét( tr. 7 )- Biết đề - xi – mét là đơn vị đo độ dài; tên gọi, kì hiệu của nói; biết quan hệ nam nữ giữa dm cùng cm, ghi nhớ 1dm=10cm.- nhận ra được độ béo của đon vị đo dm; so sánh độ nhiều năm đoạn thẳng trong trường hợp 1-1 giản; thực hiện phép cộng, trừ những số đo độ dài có đơn vị chức năng đo là đề-xi-mét.Bài 1 bài bác 2 2Luyện Tập ( tr. 8 )- Biết quan hệ nam nữ giữa dm và cm để viết số đo có đơn vị chức năng là cm thành dm và ngược lại trong trường hợp solo giản.- phân biệt được độ dài đề-xi-mét thước thẳng.- Biết mong lượng độ dài trong trường hợp solo giản.- Vẽ được đoạn thẳng tất cả độ lâu năm 1 dm.Bài 1 bài 2 bài bác 3 ( cột 1, 2 )Bài 4Số bị trừ - sốtrừ - hiệu ( tr. 9)- Biết số bị trừ, số trừ, hiệu.- Biết triển khai phép trừ các số gồm hai chữ số ko nhớ trong phạn vi 100.- Biết giải bài toán bằng một phép trừ.Bài 1 bài xích 2 ( a,b,c )Bài 3 luyện tập ( tr. 10)- Biết trừ nhẩm số tròn chục gồm hai chữ số.- Biết tiến hành phép trừ các số có hai chữ số không nhớ trong phạm vi 100.- Biết giải việc bằng một phép trừ.Bài 1 bài 2 ( cột 1, 2 )Bài 3 bài 4TuầnTên bài xích DạyYêu Cầu nên ĐạtGhi Chúbài tập yêu cầu làm 2Luyện tập chung ( tr.10 )- Biết đếm, đọc, viết những số trong phạm vi 100.- Biết viết số ngay thức thì trước, số tức khắc sau của một số trong những cho trước.- Biết làm tính cộng, trừ những số gồm hai chữ số ko nhớ trong phạm vi 100.- Biết giải việc bằng một phép cộng.Bài 1 bài 2 ( a,b,c,a )Bài 3 ( cột 1,2 )Bài 4Luyện tập phổ biến ( tr.11 )- Biết viết số có hai chữ số thành tổng của số chục và số đối kháng vị.- Biết số hạng, tổng.- Biết số bị trừ, số trừ, hiệu.- Biết làm tính cộng, trừ các số bao gồm hai chữ số không nhờ trong phạm vi 100.- Biết giải việc bằng một phép trừ.Bài 1 (viết 3 số đầu)Bài 2 bài bác 3 ( có tác dụng 3 phép tính đầu )Bài 4 3Kiểm Tra Kiểm tra tập trung vào các nội dung sau:- Đọc, viết những số gồm hai chữ số; viết số lập tức trước, số ngay tắp lự sau.- kĩ năng thực hiện nay cộng, trừ ko nhớ vào phạm vi 100.- Giải việc bằng một phép tính sẽ học.- Đo, viết số đo độ nhiều năm đoạn thẳng.Phép cộng tất cả tổng bởi 10 ( tr. 12 )- Biết cùng hai số gồm tổng bởi 10.- Biết nhờ vào bảng cùng để search một số không biết trong phép cộng bao gồm tổng bởi 10.- Biết viết 10 thành tổng của hai số trong những số đó có một số cho trước.- Biết cộng nhẩm: 10 cùng với số gồm một chữ số - Biết xem đồng hồ đeo tay khi kim phút chỉ vào 12.Bài 1 ( cột 1, 2, 3 )Bài 2 bài xích 3 ( mẫu 1 )Bài 426 + 4;36 + 24( tr. 13 )- Biết tiến hành phép cộng bao gồm nhớ trong phạm vi 100, dạng 26 + 4; 36 + 24.- Biết giải bài toán bằng một phép cộng bài 1 bài 2 luyện tập ( tr. 14 )- Biết cộng nhẩm dạng 9 + 1 + 5- Biết triển khai phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 26 + 4; 36 + 24 - Biết giải câu hỏi bằng một phép cộng.Bài 1 ( dòng 1 )Bài 2 bài xích 3 bài xích 49 cùng với một số trong những 9 + 5 ( tr. 15 )- Biết cách triển khai hiện phép cộng dạng 9 + 5, lập được bảng 9 cùng với một số.- phân biệt trực giác về tính chất giao hoán của phép cộng.- Biết giải vấn đề bằng một phép tính cộng.Bài 1 bài xích 2 bài 4429 + 5( tr. 16 )- Biết tiến hành phép cộng gồm nhớ vào phạm vi 100, dạng 29 + 5.- Biết số hạng, tổng - Biết nối những điểm mang lại sẵn để có hình vuông.- Biết giải câu hỏi bằng một phép cộng.Bài 1 ( cột 1,2,3 )Bài 2 (a, b )Bài 3 49 + 25 ( tr. 17 )- Biết tiến hành phép cộng bao gồm nhớ vào phạm vi 100, dạng 29 + 25.- Biết giải việc bằng một phép cộng.Bài 1 ( cột 1,2,3 )Bài 3 TuầnTên bài bác DạyYêu Cầu bắt buộc ĐạtGhi Chúbài tập bắt buộc làm 4Luyện Tập ( tr. 18 )- Biết tiến hành phép cùng dạng 9 + 5, thuộc bảng 9 cùng với một số.- Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 29 + 5; 49 +25.- Biết tiến hành phép tính 9 công với một trong những để so sánh hai số trong phạm vi 100. - Biết giải bài toán bằng một phép cộng.Bài 1 (cột 1,2,3 )Bài 2 bài bác 3 ( cột 1 )Bài 48 cộng vớimột số: 8 + 5 ( tr. 19 )- Biết triển khai phép cùng dạng 8 + 5, lập được bảng cùng 8 với cùng một số.- nhận thấy trực giác về đặc thù giao hoán của phép cộng.- Biết giải bài toán bằng một phép cộng.Bài 1 bài 2 bài bác 428 + 5 ( tr. 20 )- Biết triển khai phép cộng tất cả nhớ vào phạm vi 100, dạng 28 + 5.- Biết vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước.- Biết giải việc bằng một phép cộng.Bài 1 (cột 1,2,3 )Bài 3 bài xích 4538 + 25 ( tr. 21 )- Biết thực hiện phép cộng tất cả nhớ trong phạm vi 100, dạng 38 + 25.- Biết giải bài xích giải việc bằng một phép cộng các số với số đo có đơn vị dm.- Biết triển khai phép tính 9 hoặc 8 cộng với một số trong những để so sánh hai số.Bài 1 (cột 1,2,3 )Bài 2 bài bác 3 (cột 1 )Luyện Tập ( tr. 22 )- nằm trong bảng 8 cùng với một số.- Biết thực hiện phép cộng có nhờ trong phạm vi 100, dạng 28 + 5; 38 +25.- Biết giải vấn đề theo bắt tắt với 1 phép cộng bài 1 bài bác 2 bài xích 3 Hình chữ nhật hình tứ giác ( tr. 23 )- dấn dạng được và điện thoại tư vấn đúng thương hiệu hình chữ nhật, hình tứ giác.- Biết nối các điểm để sở hữu hình chữ nhật, hình tứ giác.Bài 1 bài xích 2 ( a,b)Bài toán về nhiều hơn nữa ( tr. 24 )- Biết giải và trình diễn bài giải câu hỏi về những hơn.Bài 1( không yêu cầu HS nắm tắt ) bài 3 rèn luyện ( tr. 25 )- Biết giải và trình bày bài giải việc về nhiều hơn nữa trong các tình huống khác nhau.Bài 1 bài 2 bài 467 cùng với một số: 7 + 5 ( tr. 26 )- Biết cách triển khai phép cộng dạng 7 + 5, lập được bảng 7 cộng với một số. - phân biệt trực giác về tính chất giao hoán của phép cộng.- Biết giải và trình diễn bài giải việc về nhiều hơn nữa Bài 1 bài bác 2 bài 447 + 5 ( tr. 27)- Biết thực hiện phép cộng bao gồm nhớ vào phạm vi 100, dạng 47 + 5.- Biết giải bài toán về nhiều hơn theo tóm tắt bởi sơ đồ gia dụng đoạn thẳng.Bài 1 (cột 1,2,3 )Bài 3 TuầnTên bài xích DạyYêu Cầu cần ĐạtGhi Chúbài tập yêu cầu làm 647 + 25 ( tr. 28 )- Biết tiến hành phép cộng tất cả nhớ trong phạm vi 100, dạng 47 + 25.- Biết giải và trình bày bài giải việc bằng một phép cộng bài xích 1 (cột 1,2,3 )Bài 2 (a, b, d, e )Bài 3 rèn luyện ( tr. 29 )- nằm trong bảng 7 cùng với một số.- Biết tiến hành phép cộng bao gồm nhớ vào phạm vi 100, dạng 47 + 5; 47 25.- Biết giải câu hỏi theo nắm tắt với cùng một phép cộng.Bài 1 bài xích 2 ( cột 1, 3, 4 )Bài 3 bài xích 4 ( loại 2 )Bài toánvề ít hơn ( tr. 30 )- Biết giải và trình diễn bài giải câu hỏi về thấp hơn Bài 1 bài xích 2 7Luyện Tập ( tr. 31 )- Biết giải vấn đề về nhiều hơn, thấp hơn Bài 2 bài bác 3 bài bác 4Ki-lô-gam( tr. 32 )- Biết nặng nề hơn, nhẹ hơn giữa hai đồ thông thường.- Biết Ki-lô-gam là đơn vị đo khối lượng; đọc, viết tên với kí hiệu của nó.- Biết áp dụng cân đĩa, thực hành cân một trong những đồ vật dụng quen thuộc.- Biết triển khai phép cộng, phép trừ và giải toán với những số kèm theo đơn vị chức năng Kg. Bài xích 1 bài bác 2 rèn luyện ( tr. 33 )- Biết pháp luật đo khối lượng: cân đĩa, cân đồng hồ ( cân bàn ).- Biết có tác dụng tính cộng, trừ cùng giải toán với các số kèm theo đơn vị chức năng kg.Bài 1 bài bác 3 ( cột 1 ) bài xích 46 cùng vớimột số 6 + 5( tr. 34- Biết tiến hành phép cùng dạng 6 + 5, lập được bảng 6 cùng với một số.- nhận biết trực giác về đặc điểm giao hoán của phép cộng.- phụ thuộc vào bảng 6 cùng với một trong những để tìm kiếm được số phù hợp điền vào ô trống.Bài 1 bài xích 2 bài 3 26 + 5( tr. 35 )- Biết tiến hành phép cộng tất cả nhớ trong phạm vi 100, dạng 26 + 5.- Biết giải bài toán về nhiều hơn.- Biết thực hành đo độ lâu năm đoạn thẳng.Bài 1 (dòng 1) bài bác 3 bài bác 4836 + 15( tr. 36 )- Biết tiến hành phép cộng gồm nhớ vào phạm vi 100, dạng 36 + 15.- Biết giải bài bác toán theo hình vẽ bằng một phép tính cộng có nhớ trong phạm vi 100.Bài 1 (dòng 1) bài xích 2 (a, b )Bài 3 luyện tập ( tr. 37 )- ở trong bảng 6,7,8,9 cộng với một số.- Biết thực hiện phép cộng bao gồm nhớ vào phạm vi 100.- Biết giải việc về nhiều hơn thế cho bên dưới dạng sơ đồ.- Biết nhận làm ra tam giác bài bác 1 bài xích 2 bài bác 4 bài bác 5 ( a )TuầnTên bài xích DạyYêu Cầu đề nghị ĐạtGhi Chúbài tập nên làm 8Bảng cùng ( tr. 38)- trực thuộc bảng cộng đã học.- Biết triển khai phép cộng có nhớ vào phạm vi 100.- Biết giải việc về nhiều hơnBài 1 bài bác 2 (3 phép tính đầu )Bài 3 rèn luyện ( tr. 39 )- Ghi nhớ và tái hiện nhanh bảng cộng trong phạm vi 20 để tính nhẩm; cộng tất cả nhớ trong phạm vi 100.- Biết giải bài toán có một phép cộng.Bài 1 bài 3 bài bác 4 Phép cộng tất cả tổng bởi 100 ( tr. 40 )- Biết triển khai phép cộng có tổng bằng 100.- Biết ca 1 lít, chai 1 lít, biết lít là đơn vị chức năng đo dung tích. Biết đọc, viết tên gọi và kí hiệu của lít.- Biết tiến hành phép cộng, trừ những số đo đối chọi vị, giải toán có tương quan đến đơn vị chức năng lít.Bài 1 bài bác 2 (cột 1,2 )Bài 4 9Lít ( tr. 41,42)- Biết sử dụng chai 1 lít hoặc ca 1 lít nhằm đong, đo nước, dầu - Biết ca 1 lít, chai 1 lít, biết lít là đơn vị chức năng đo dung tích. Biết đọc, viết tên thường gọi và kí hiệu của lít.- Biết thực hiện phép cộng, trừ những số theo đơn vị lít, giải toán có liên quan đến đơn vị lít.Bài 1 bài 2 ( cột 1,2 ) bài 4 rèn luyện ( tr. 43 ) ... R.137 )- Biết quan hệ giữa đơn vị chức năng và chục; giữa chục với trăm; biết đơn vị chức năng nghìn, quan hệ giữa trăm và nghìn.- nhận thấy được các số tròn trăm, biết cách đọc, viết các số tròn trăm.Bài 1 bài 2 so sánh sốtròn trăm ( tr.139)- Biết cách so sánh số tròn trăm.- Biết thức tự những số tròn trăm.- Biết điền các số tròn trăm vào các vạch bên trên tia số.Bài 1 bài 2 bài bác 3 những số tròn chục tự 110 đến 200(tr.140)- nhận ra được các số tròn chục tự 110 đến 200.- biết phương pháp đọc, viết các số tròn chục trường đoản cú 110 đến 200.- biết phương pháp so sánh các số tròn chục.Bài 1 bài 2 bài 3 các số trường đoản cú 101 đến 110(tr.142)- nhận biết được những số trường đoản cú 101 cho 110.- biết cách đọc, viết các số 101 cho 110.- biết cách so sánh những số từ bỏ 101 cho 110.- Biết sản phẩm tự các số tự 101 đến 200.Bài 1 bài bác 2 bài bác 3 29Các số từ bỏ 111 mang đến 200(tr.144)- nhận thấy được những số tự 111 mang lại 200.- biết phương pháp đọc, viết những số 111 mang đến 200.- biết cách so sánh những số từ bỏ 111 mang đến 200.- Biết vật dụng tự các số tự 111 mang đến 200.Bài 1 bài 2 (a)Bài 3 những số có bố chữ số ( tr.146 )- nhận biết được các số có tía chữ số, biết phương pháp đọc, viết chúng. Nhận ra số có ba chữ số bao gồm số trăm, số chục, số solo vị.Bài 2 bài xích 3 So sánhCác số có cha chữ số ( tr.148 )- Biết sử dụng cấu trúc thập phân của số và quý hiếm theo vị trí của các chữ số trong một vài để so sánh những số có tía chữ số; nhận ra thứ tự những số ( không thật 1000 )Bài 1 bài bác 2 (a) bài 3 (dong 1)Luyện tập ( tr. 149)- biết phương pháp đọc, viết các số có bố chữ số.- Biết so sánh những số có bố chữ số.- Biết sắp đến xếp các số có đến tía chữ số theo thứ thự từ bé bỏng đến bự hoặc ngược lại.Bài 1 bài xích 2 (a, b )Bài 3 ( cột 1) bài bác 4 Mét ( tr.150)- Biết mét là 1 đơn vị đo độ dài, biết đọc, viết kí hiệu đơn vị mét.- hiểu rằng quan hệ giữa đơn vị mét với các đơn vị đo độ dài: đề-xi-mét; xăng-ti-mét.- Biết làm những phép tính tất cả kèm đơn vị đo độ nhiều năm mét.- Biết cầu lượng độ dài trong một vài trường hợp đối kháng giản.Bài 1 bài 2 bài 4 TuầnTên bài bác DạyYêu Cầu nên ĐạtGhi Chúbài tập đề nghị làm 30 Ki –lô-mét(tr.151)- Biết mét là 1 trong những đơn vị đo độ dài, biết đọc, viết kí hiệu đơn vị chức năng ki-lô-mét.- biết được quan hệ giữa đơn vị chức năng ki-lô-mét với đơn vị mét.- Biết tính độ dài con đường gấp khúc với những số đo theo đơn vị km - Biết khoảng cách giữa các tỉnh trên phiên bản đồ.Bài 1 bài xích 2 bài xích 3 Mi-li-mét(tr.153)- Biết mi-li-mét là đơn vị đo độ dài, biết đọc, viết kí hiệu đơn vị mi-li-mét.- hiểu rằng quan hệ giữa đơn vị chức năng mi-li-mét với những đơn vị đo độ dài: xăng-ti-mét, mét.- Biết cầu lượng độ nhiều năm theo đơn vị cm, milimet trong một số trong những trường hợp đối kháng giản.Bài 1 bài bác 2 bài bác 4 rèn luyện ( tr. 154 )- Biết tiến hành phép tính, giải bài toán tương quan đến các số đo theo đơn vị đo độ dài đã học. - Biết dùng thước để đo độ lâu năm cạnh của một hình tam giác theo đơn vị chức năng cm hoặc mm.Bài 1 bài 2 bài bác 4 Viết số thành tổng cáctrăm, chục, đơn vị chức năng ( tr.155)- Biết viết số có cha chữ số thành tổng của số trăm, số chục, số đơn vị và ngược lại.Bài 1 bài bác 2 bài xích 3 Phép cùng ( không tồn tại nhớ )trong phạm vi 1000(tr.156)- biết phương pháp làm tính cùng ( không nhớ ) những số trong phạm vi 1000.- Biết cộng nhẩm các số tròn trăm bài 1(cột 1,2,3) bài 2 (a)Bài 3 31Luyện tập ( tr. 157 )- biết cách làm tính cộng ( không nhớ ) các số trong phạm vi 1000, cộng có nhớ trong phạm vi 100.- Biết giải câu hỏi về nhiều hơn nữa - Biết tính chu vi hình tam giác.Bài 1 bài 2 (cột,1,3 )Bài 4 bài xích 5Phép trừ không nhớ vào phạmvi 1000(tr.158 )- biết phương pháp làm tính trừ ( không nhớ ) những số trong phạm vi 1000.- Biết trừ nhẩm những số tròn trăm.- Biết giải bài toán về ít hơn Bài 1 (cột 1,2 )Bài 2 ( phép tình đầu với phép tính cuối )Bài 3 bài bác 4Luyện tập ( tr. 159 )- biết cách làm tính trừ ( không nhớ ) các số vào phạm vi 1000, trừ tất cả nhớ trong phạm vi 100.- Biết giải việc về không nhiều hơn.Bài 1 bài bác 2 (cột 1)Bài 3 (cột 1,24 )Bài 4Luyện tậpchung ( tr. 160 )- Biết làm tính cộng, trừ bao gồm nhớ trong phạm vi 100; có tác dụng tính cộng, trừ không nhớ những số có đến ba chữ số.- Biết cộng, trừ nhẩm những số tròn trăm.Bài 1(phép tính 1,2,4)Bài 2(phép tính 1,2,3)Bài 3 (cột 1,2 )Bài 4 (cột 1,2 )TuầnTên bài bác DạyYêu Cầu đề nghị ĐạtGhi Chúbài tập bắt buộc làm 31Tiền việt nam (tr.162)- Biết nhận thấy đơn vị thường được sử dụng của tiền nước ta là đồng.- nhận ra được một số trong những loại giấy bạc: 100 đồng 200 đồng, 500 đồng, 1000 đồng.- Biết thực hành đổi tiền trong ngôi trường hợp đối chọi giản.Bài 1 bài bác 2 bài bác 4 32Luyện tập ( tr. 164)- Biết sử dụng một số loại giấy bạc: 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng, 1000 đồng.- Biết làm các phép tính cộng, trừ những số với đơn vị chức năng là đồng.- Biết trả tiền cùng nhận lại tiền quá trong trường hợp mua bán đơn giản.Bài 1 bài xích 2 bài xích 3 Luyện tậpchung ( tr. 165)- biết cách đọc, viết, so sánh những số có bố chữ số.- đối chiếu số có cha chữ số theo những trăm, chục, đối kháng vi. - Biết giải câu hỏi về nhiều hơn nữa có kèm đơn vị đồng.Bài 1 bài bác 3 bài 5 Luyện tậpchung ( tr. 166)- Biết sắp xếp thứ tự những số có ba chữ số.- Biết cộng, trừ (không ghi nhớ ) các số có cha chữ số.- Biết cộng, trừ nhẩm những số tròn chục, tròn trăm tất cả kèm đơn vị đo.- Biết thu xếp hình đơn giản. Bài xích 1 bài 2 bài bác 4 bài 5Luyện tậpchung ( tr. 167)- Biết cộng, trừ ( ko nhớ ) những số có cha chữ số.- Biết tìm kiếm số hạng, số bị trừ.- Biết quan hệ giữa những đơn vị đo độ lâu năm thông dụng.Bài 1 (a,b)Bài 2 (dòng 1 câu a cùng b )Bài 3 chất vấn địnhkì Kiểm tra triệu tập vào những nội dung sau đây:- sản phẩm công nghệ tự các số vào phạm vi 1000.- So sánh các số có cha chữ số.- Viết số thành tổng các trăm, chục đối kháng vị.- Cộng, trừ các số có tía chữ số ( ko nhớ ) - Chu vi những hình vẫn học.33Ôn tập về các số trong phạm vi 1000( tr.168)- Biết đọc, viết những số có cha chữ số.- Biết đếm thêm một vài đơn vị vào trường hợp solo giản.- Biết so sánh các số có tía chữ số.- nhận ra số bé bỏng nhất, số lớn nhất có cha chữ sốBài 1 (dòng 1,2,3 )Bài 2 (a,b)Bài 4 bài xích 5Ôn tập về các số trong phạm vi 1000( tr.169)- Biết đọc, viết các số có cha chữ số.- Biết phân tích các số có ba chữ số thành những trăm, các chục, các đơn vị và ngược lại.- Biết sắp xếp các số bao gồm đến tía chữ số theo sản phẩm công nghệ tự từ nhỏ nhắn đến to hoặc ngược lại.Bài 1 bài xích 2 bài 3 TuầnTên bài xích DạyYêu Cầu nên ĐạtGhi Chúbài tập bắt buộc làm 33Ôn tập về phép cùng và phép trừ (tr. 170 )- Biết cộng, trừ nhẩm các số tròn chục, tròn trăm.- Biết làm tính cộng, trừ tất cả nhớ trong phạm vi 100.- Biết có tác dụng tính cộng, trừ ko nhớ các số gồm đến cha chữ số.- Biết giải bài toán bằng một phép cộng bài xích 1 (cột 1,3 )Bài 2 (cột 1,3 )Bài 3 Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tr.171)- Biết cộng, trừ nhẩm những số tròn trăm.- Biết có tác dụng tính cộng, trừ tất cả nhớ vào phạm vi 100.- Biết làm tính cộng, trừ ko nhớ những số gồm đến tía chữ số.- Biết giải bài toán về ít hơn.- Biết tìm số bị trừ, kiếm tìm số hạng của một tổng.Bài 1 1 (cột 1,3 bài 2 1 (cột 1,3 bài 4 bài bác 5Ôn tập phép nhân vàphép phân tách ( tr. 172)- nằm trong bảng nhân và bảng phân chia 2,3,4,5 nhằm tính nhẩm.- Biết tính quý hiếm của biểu thức gồm hai dấu phép tính ( trong các số đó có một lốt nhân hoặc chia; nhân, phân chia trong phạm vi bảng tính đang học.)- Biết search số bị chia, tích.- Biết giải vấn đề có một phép nhân.Bài 1 (a )Bài 2 (dòng 1)Bài 3 bài 534Ôn tập phép nhân vàphép phân tách (tt )( tr. 173)- nằm trong bảng nhân với bảng phân tách 2,3,4,5 nhằm tính nhẩm.- Biết tính quý hiếm của biểu thức tất cả hai vệt phép tính ( trong các số đó có một lốt nhân hoặc chia; nhân, phân chia trong phạm vi bảng tính sẽ học.)- Biết giải vấn đề có một phép chia.- dấn biết 1 phần mấy của một số.Bài 1 bài bác 2 bài xích 3 bài xích 4Ôn tập về đại lượng (tr.174)- Biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào số 12, số 3, số 6.- Biết cầu lượng độ nhiều năm trong một trong những trường hợp đơn giản.- Biết giải bài toán có gắn với các số đo. Bài 1 (a)Bài 2 bài bác 3 bài 4 (a,b)Ôn tập về đại lượng (tr.175)- nhận biết thời gian được dành riêng cho một số hoạt động.- Biết giải bài bác toán liên quan đến đơn vị chức năng kg,kmBài 1 bài xích 2 bài bác 3 Ôn tập về hình học (tr.176)- nhận dạng được và điện thoại tư vấn đúng thương hiệu hình tứ giác, hình chữ nhật, đường thẳng, mặt đường gấp khúc, hình tam giác, hình vuông, đoạn thẳng.- Biết vẽ hình theo mẫu.Bài 1 bài xích 2 bài bác 4 Ôn tập về hình học tập (tr.177)- Biết tính độ dài con đường gấp khúc, chu vi hình tam giác, hình tứ giác.Bài 1 bài xích 2 bài 3 TuầnTên bài DạyYêu Cầu đề nghị ĐạtGhi Chúbài tập buộc phải làm 35Luyện tậpchung ( tr. 178, 179)- Biết đọc, viết, so sánh các số vào phạm vi 1000.- thuộc bảng cộng, trừ vào phạm vi 20.- Biết coi đồng hồ.Bài 1 bài xích 2 bài 3 (cột )Bài 4Luyện tậpchung ( tr. 180)- trực thuộc bảng nhân phân chia đã học để tính nhẩm.- Biết có tác dụng tính cộng, trừ bao gồm nhớ vào phạm vi 100.- Biết tính chu vi hình tam giác.Bài 1 bài bác 2 bài bác 3 Luyện tậpchung ( tr. 181)- Biết xem đồng hồ.- Biết có tác dụng tính cộng, trừ tất cả nhớ trong phạm vi 100.- Biết có tác dụng tính cộng, trừ ko nhớ các số có bố chữ số.- Biết tính cực hiếm của biểu thức số có hai dấu phép tính.- Biết tính chu vi hình tam giác.Bài 1 bài 2 bài 3 (a)Bài 4 (dòng 1 )Bài 5 Luyện tậpchung ( tr. 181)- Biết so sánh các số.- Biết làm tính cộng, trừ gồm nhớ vào phạm vi 100.- Biết làm cho tính cộng, trừ ko nhớ những số có tía chữ số.- Biết giải việc về thấp hơn có tương quan đến đơn vị đo độ dài.Bài 1 bài xích 3 bài bác 4 Kiểm trađịnh kìcuối học kì 2Kiểm tra triệu tập vào các nội dung sau:- Đọc, viết các số cho 1000.- nhận biết giá trị theo vị trí của những chữ số trong một số.- So sánh các số có tía chữ số.- Cộng,trừ, nhân, phân chia trong bảng.- Cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100.- Cộng, trừ không nhớ các số có bố chữ số.- Giải bài toán bằng một phép cùng hoặc trừ hoặc nhân hoặc phân tách ( có tương quan đến các đơn vị đo vẫn học )- Số tức tốc trước, số lập tức sau.- xem lịch, coi đồng hồ.- Vẽ hình tứ giác, tính chu vi hình tứ giác, hình tam giác.Hết