Cho Hỗn Hợp A Chứa Hai Peptit X Và Y

     

Cho 0,1 mol một este X vào 50 gam dung dịch NaOH 10% đun nóng cho đến lúc phản ứng hoàn toàn (các chất cất cánh hơi không đáng kể). Hỗn hợp thu được có cân nặng 58,6 gam. Cô cạn dung dịch thu được 10,4 gam hóa học rắn khan. CTCT của X là:


Trùng ngưng hỗn hợp hai chất là glyxin và valin, số đipeptit mạch hở tối đa hoàn toàn có thể tạo ra là bao nhiêu?


Trong các chất: phenol, etyl axetat, ancol etylic, axit axetic; số chất chức năng được với hỗn hợp NaOH là


Thực hiện nay phản ứng este hoá 0,5 mol các thành phần hỗn hợp hai ancol đối chọi chức (có khối lượng m gam) với 30 gam axit axetic, hiệu suất phản ứng este hoá so với mỗi ancol đều bởi h. Cân nặng este (gam) nhận được là


Có những nhận định sau : (1) Este là sản phẩm của phản nghịch ứng giữa axit cacboxylic với ancol; (2) Este là hợp hóa học hữu cơ vào phân tử có nhóm -COO-; (3) Este no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử CnH2nO2, với n ≥ 2; (4) Hợp hóa học CH3COOC2H5 thuộc các loại este. Các nhận định và đúng là :


Đốt cháy hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp X tất cả glucozơ, axit axetic, anđehit fomic và etylen glicol. Sau làm phản ứng thu được 21,28 lít khí CO2 (đktc) với 20,7 gam H2O. Thành phần % theo trọng lượng của etylen glicol trong hỗn hợp X là


Cho dãy những chất sau: toluen, phenyl fomat, saccarozơ, glyxylvalin (Gly-Val), etylen glicol, triolein. Số hóa học bị thuỷ phân trong môi trường xung quanh kiềm là


Xà phòng hóa trọn vẹn hỗn hòa hợp X bao gồm 2 chất béo (có số mol bằng nhau) bởi dung dịch NaOH, nhận được glixerol và 2 muối hạt natri stearat và natri panmitat (biết số mol của nhì muối này cũng bằng nhau). Có bao nhiêu trường hòa hợp X thỏa mãn?


Cho những phát biểu sau:

(a) Chất to là trieste của glixerol và những axit béo.

Bạn đang xem: Cho hỗn hợp a chứa hai peptit x và y

(b) chất béo nhẹ hơn nước, ko tan trong nước nhưng lại tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

(c) bội nghịch ứng thủy phân chất lớn trong môi trường thiên nhiên kiềm call là bội nghịch ứng xà chống hóa.

(d) những este phần lớn được pha trộn từ axit cacboxylic với ancol.

Xem thêm: Vật Lý 9 Bài 32 Điều Kiện Xuất Hiện Dòng Điện Cảm Ứng, Giải Bài Tập Sgk Vật Lý Lớp 9 Bài 32

(e) Tristearin, triolein có công thức thứu tự là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.

(f) tất cả các peptit bao gồm phản ứng màu với Cu(OH)2/OH-.

Xem thêm: Dãy Chất Nào Sau Đây Có Thể Tác Dụng Với Cacbon Tác Dụng Với Chất Nào Sau Đây ?

(g) hỗn hợp saccarozơ không tham gia phản ứng tráng bạc.

Số tuyên bố đúng là


Câu 15:


Chất dẻo PVC được điều chế theo sơ vật sau :

CH4 →H=15%A→H=95% B→H=90% PVC

Biết CH4 chiếm phần 95% thể tích khí thiên nhiên, vậy để điều chế một tấn PVC thì số m3 khí vạn vật thiên nhiên (đktc) cần là :


Hỏi bài xích
*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam