Cho 66 2 gam hỗn hợp x gồm fe3o4 fe(no3)2 al tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 3 1 mol khso4 loãng

     

Bảo toàn yếu tố N: 2nFe(NO3)2 = nNO + nNH4+ => nFe(NO3)2 = ( 0,05 + 0,05)/2 = 0,05 (mol)

Bảo toàn nhân tố O: 4nFe3O4 + 6nFe(NO3)2 = nNO + nH2O => nFe3O4 = 0,2 (mol)

mAl = 66,2 – mFe(NO3)2 – mFe3O4 = 66,2 – 0,05.180 – 0,2.232 = 10,8(g)

%mAl = (10,8: 66,2).100% = 16,3% gần nhất với 15%


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Tiến hành năng lượng điện phân dung dịch đựng m gam tất cả hổn hợp CuSO4 và NaCl ( hiệu suất 100%), điện rất trơ, màng chống xốp), đến khi nước bước đầu điện phân ở hai điện rất thì xong xuôi điện phân, thu dược dung dịch X cùng 6,72 lít khí ( đktc) ở anot. Dung dịch X hòa tan buổi tối đa 20,4 gam Al2O3. Giá trị của m là


A.

Bạn đang xem: Cho 66 2 gam hỗn hợp x gồm fe3o4 fe(no3)2 al tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 3 1 mol khso4 loãng

25,6.


B. 50,4.


C. 51,1.


D. 23,5.


Câu 2:


Trộn m gam tất cả hổn hợp X gồm Mg, Fe, Fe3O4, Cu với CuO (trong kia nguyên tố oxi chiếm phần 12,82% theo cân nặng hỗn hợp X) cùng với 7,05 gam Cu(NO3)2, thu được tất cả hổn hợp Y. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch cất đồng thời HCl; 0,05 mol KNO3 và 0,1 mol NaNO3. Sau khi các bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp Z chỉ đựng muối clorua cùng 3,36 lít (đktc) hỗn hợp khí T gồm N2 với NO. Tỉ khối của T so với H2 là 14,667. Cho Z phản ứng với dung dịch Ba(OH)2 dư, xong các bội phản ứng nhận được 56,375 gam kết tủa. Cực hiếm của m gần tốt nhất với giá trị nào sau đây?


A. 30,5.


B. 32,2.


C. 33,3.


D. 31,1.


Câu 3:


Điện phân dung dịch đựng đồng thời NaCl và CuSO4 (điện rất trơ, màng chống xốp, hiệu suất điện phân 100% bỏ lỡ sự hòa tan của những khí trong nước và sự cất cánh hơi của nước) cùng với cường độ mẫu điện ko đổi. Hiệu quả thí nghiệm được ghi sinh hoạt bảng sau:


A. 10615.


B. 9650.


C. 11580.


D. 8202,5.

Xem thêm: Thể Lệ Cuộc Thi Tìm Hiểu Lịch Sử Quan Hệ Đặc Biệt Việt Nam - Lào Lào - Việt Nam


Câu 4:


Cho m gam bột Cu vào 300 ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau một thời gian thu được 3,44 gam hóa học rắn X cùng dung dịch Y. Mang lại 2,05 gam Zn vào hỗn hợp Y đến phản ứng trả toàn, chiếm được 5,06 gam chất rắn Z cùng dung dịch chứa 1 muối hạt duy nhất. Quý hiếm của m là


A. 2,24.


B. 1,28.


C. 1,92.


D. 1,6.


Câu 5:


Điện phân dung dịch đựng m gam tất cả hổn hợp CuSO4 cùng KCl bằng điện rất trơ, màng ngăn xốp tới khi nước bước đầu điện phân ở cả hai cực thì dừng điện phân, thu được dung dịch X cùng 4,48 lít khí bay ra nghỉ ngơi anot (đktc). Hỗn hợp X hòa tan tối đa 15,3 gam Al2O3. Quý hiếm của m là


A. 37,8.


B. 31,4.


C. 42,6.


D. 49,8.


Câu 6:


Tiến hành điện phân dung dịch cất Cu(NO3)2 1,2M cùng NaCl 0,8M bằng điện cực trơ đến khi khối lượng dung dịch bớt 10,2g thì dừng năng lượng điện phân. Mang lại 0,2 mol bột fe vào hỗn hợp sau điện phân, dứt phản ứng thấy thoát ra 0,672 lit khí NO (sản phẩm khử duy nhất, dktc) và còn sót lại m gam chất rắn ko tan. Quý giá của m là :


A. 8,84g


B. 7,56g


C. 25,92g


D. 5,44g


Bình luận


comment
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa huấn luyện tại giaimaivang.vn


*

links
thông tin giaimaivang.vn
Tải áp dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn đúng mực nhé!


Đăng ký


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng cam kết

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập


giaimaivang.vn

Bằng cách đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản sử dụng và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


cùng với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


giaimaivang.vn

Bằng bí quyết đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản thực hiện và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.

Xem thêm: Hướng Dẫn Làm Nhà Bằng Giấy Bìa, Hướng Dẫn Làm Mô Hình Nhà Bằng Giấy


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ email chúng ta đăng ký để đưa lại mật khẩu
rước lại mật khẩu

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


giaimaivang.vn

Bằng biện pháp đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản thực hiện và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn vui tươi để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
giaimaivang.vn