Cho 4L N2 Và 14L H2

     
mang lại 17,5 lít H2 và 5 lít N2 vào 1 bình phản nghịch ứng. Sau phản nghịch ứng thu được tất cả hổn hợp khí A có N2 H2 NH3( những thể tích khí đo trong cùng điều kiện nhiệt dộ và áp suất ) biết dA/h2=5 . Tính công suất tổng hợp NH3 với thể tích NH3 chiếm được sau bội phản ứng.
*

1. Mang lại 17,5 lít H2 cùng 5 lít N2 vào một trong những bình phản bội ứng. Sau phản nghịch ứng thu được hỗn hợp khí A gồm NH3, N2 với H2 ( các thể tích khí đo trong cùng đk nhiệt độ với áp suất). Biết dA/H2=5Tính công suất tổng đúng theo NH3 cùng thể tích khí NH3 nhận được sau làm phản ứng.Bạn đang xem: đến 4l n2 cùng 14l h2 vào bình phản ứng


*

Đúng 0 bình luận (0)

Cho 6.72 lít N2 và 13.44 lít H2 vào bình kín rồi nung nóng với chất xúc tác tương thích để tạo ra NH3, sau phản bội ứng thu được 4.48 lít khí NH3. Tính năng suất phản ứng, biết các chất vị ở cùng ánh nắng mặt trời và áp suất

Lớp 8 Toán 0 0 gởi Hủy

Cho 4 lít N2 cùng 14 lít H2 vào bình nhiên kế rồi thực hiện phản ứng tổng vừa lòng amoniac thu được hỗn hợp khí có thể tích 16,4 lít. Hiệu suất của bội phản ứng tổng thích hợp NH3 là (giả thiết những khí đo ở cùng điều kiện)

A.

Bạn đang xem: Cho 4l n2 và 14l h2

80%.

B. 50%.

C. 20%.

D. 30%.

Lớp 0 hóa học 1 0 nhờ cất hộ Hủy

Chọn đáp án C

Đúng 0
bình luận (0)

Cho 4 lít N2 cùng 14 lít H2 vào bình nhiên kế rồi thực hiện phản ứng tổng vừa lòng amoniac thu được tất cả hổn hợp khí hoàn toàn có thể tích 16,4 lít. Hiệu suất của làm phản ứng tổng vừa lòng NH3 là (giả thiết những khí đo ở cùng điều kiện)

A. 80%.

B. 50%.

C. 20%

D. 30%.

Lớp 11 hóa học 1 0 gửi Hủy

Chọn câu trả lời C

Ta tất cả phản ứng

1N2 + 3H2 ⇌ 2NH3

Hiệu suất tính theo N2 vì:

*

.

nN2 pứ =

*

⇒ Hpứ =

*

Đúng 0
comment (0)

Cho 4 lít N2 và 12 lít H2 vào bình bí mật để thực hiện phản ứng tổng vừa lòng NH3. Biết năng suất phản ứng là 25%, hỗn hợp thu được sau làm phản ứng hoàn toàn có thể tích là bao nhiêu (các thể tích khí đo trong thuộc điều kiện)?

A.12 lít

B.14 lít

C.16 lít

D.18 lít

Lớp 11 hóa học 1 0 giữ hộ Hủy

N2+ 3H2 ⇌ 2NH3

Ở cùng đk thì tỉ trọng về thể tích đó là tỉ lệ về số mol

Do năng suất phản ứng là 25% nên

VN2 pứ= 4.25%= 1 lít; VH2 pứ= 12.25%= 3 lít;

VNH3 sinh ra= 2VN2 pứ= 2 lít

VN2 dư= 4-1=3 lít, VH2 dư= 12-3=9 lít

Hỗn vừa lòng thu được sau bội phản ứng có thể tích là

V= VN2 dư+ VH2 dư+ VNH3 sinh ra= 3 +9+2=14 lít

Đáp án B

Đúng 0
phản hồi (0)

Cho 4 lít N2 cùng 14 lít H2 vào bình phản ứng ở đk thích hợp, tất cả hổn hợp thu được sau phản bội ứng hoàn toàn có thể tích bằng 16,4 lít (thể tích các khí đo được ở thuộc điều kiện). Công suất phản ứng là

A.

Xem thêm: Cách Tạo Dàn De 70 Số Đánh Quanh Năm Hiệu Quả Chuẩn Xác Cho Lô Thủ

30%.

C. 17,14%.

D. 34,28%.

Lớp 0 hóa học 1 0 giữ hộ Hủy

Chọn giải đáp B

Đúng 0
bình luận (0)

Cho 4 lít N2 cùng 14 lít H2 vào bình phản ứng ở đk thích hợp, tất cả hổn hợp thu được sau bội nghịch ứng rất có thể tích bằng 16,4 lít (thể tích các khí được đo ở thuộc điều kiện). Hiệu suất phản ứng là

A. 30%.

B.20%.

C.17,14%.

D.

Xem thêm: 【Top 10】Những Loài Hoa Tượng Trưng Cho Sự Bình An G Lại May Mắn

34,28%.

Lớp 0 chất hóa học 1 0 nhờ cất hộ Hủy

Đáp án B

Đúng 0
bình luận (0)

Cho 4 lít N2 với 14 lít H2 vào bình phản ứng ở đk thích hợp, hỗn hợp thu được sau bội nghịch ứng có thể tích bởi 16,4 lít (thể tích những khí được đo ở thuộc điều kiện). Năng suất phản ứng là