Cho 0 3 mol hỗn hợp x gồm 2 este đơn chức tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch koh 2m

     

Để tiếp tế 59,4 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất bội phản ứng 90%) buộc phải dùng tối thiểu V lít dung dịch HNO3 97,67% (D = 1,52 g/ml) làm phản ứng cùng với lượng dư xenlulozơ. Cực hiếm của V là


Cho 0,25 mol lysin vào 400 ml dung dịch KOH 1M thu được hỗn hợp X. Hỗn hợp X phản bội ứng toàn diện với a mol HCl. Quý hiếm của a là


Hỗn vừa lòng X chứa metyl acrylat, metylamin, glyxin cùng 2 hidrocacbon mạch hở. Đốt cháy 0,2 mol X nên vừa đầy đủ x mol O2, chiếm được 0.48 mol H2O và 1.96 gam N2. Khía cạnh khác, 0,2 mol X công dụng vừa đầy đủ với 100 ml hỗn hợp Br2 0,7M, cực hiếm x gần với mức giá trị làm sao sau đây.

Bạn đang xem: Cho 0 3 mol hỗn hợp x gồm 2 este đơn chức tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch koh 2m


Hợp chất hữu cơ X (C5H11O2N) công dụng với hỗn hợp NaOH dư, làm cho nóng thu được muối ntrai của α-amino axit và ancol. Số công thức cấu trúc của X là


Cho những phát biểu sau:

(a) Đốt cháy trọn vẹn triolein, nhận được số mol CO2 thông qua số mol H2O

(b) Glucozơ bị thủy phân khi có xúc tác axit hoặc enzim.

(c) Thủy phân vinyl fomat, thu được nhì sản phẩm đều phải sở hữu phản ứng tráng bạc.

(d) Hợp chất CH3COONH3CH3 là este của aminoaxit.

Xem thêm: Ăn Cơm Bữa Sáng Có Nên Ăn Cơm Không ? Ăn Cơm Bữa Sáng Có Tăng Cân Không

(e) Chỉ dùng quỳ tím rất có thể phân biệt bố dung dịch: valin, metylamin, axit glutamic.

(g) Phenylamin tan ít trong nước tuy thế tan xuất sắc trong hỗn hợp NaOH

Số tuyên bố đúng là


Một amino axit X đựng 1 đội NH2 và 1 đội COO, trong những số đó oxi chiếm 35,955%khối lượng. Mang 26,7 gam X cho chức năng với 200 ml hỗn hợp NaOH 2M. Cô cạn dung dịch sau bội nghịch ứng thu được từng nào gam rắn khan?


Cho những phát biểu sau:

(a) vào dung dịch, glyxin tồn tại đa số ở dạng ion lưỡng rất

(b) Ở điều kiện thường, etylamin là chất khí, tan những trong nước

(c) Glucozơ và saccarozơ đều phải sở hữu phản ứng tráng bội nghĩa

(d) tất cả hai chất hữu cơ 1-1 chức, mạch hở bao gồm cùng cách làm C3H6O2

(e) Tinh bột là đồng phân của xenlulozơ.

Xem thêm: Hàm Số Có Bao Nhiêu Cực Trị Của Hàm Số, Phương Pháp Tìm Cực Trị Của Hàm Trị Tuyệt Đối

(g) muối bột phenylamoni clorua không tan vào nước

Số phát biểu đúng là


Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol các thành phần hỗn hợp A đựng C2H5OH với một amin X. Sản phẩm thu được dẫn qua bình đựng H2SO4 quánh thấy bay ra 4,48 lít khí (đktc). Mặt khác, đốt cháy trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp A chiếm được 8,1 gam H2O. Biết sản phẩm của bội phản ứng cháy gồm CO2, H2O và N2. Giá trị m là.


Trong các chất: phenol, etyl axetat, lysin, saccarozơ. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH, nấu nóng là


Đốt cháy trọn vẹn hỗn phù hợp T có este nhị chức, mạch hở X cùng este đối chọi chức Y chiếm được 6,54 mol CO­2 cùng 3,6 mol H2O. Phương diện khác, thủy phân trọn vẹn T cần dụng 141.285 gam hỗn hợp NaOH 50,96%, cô cạn hỗn hợp sau phản ứng chiếm được rắn Q có 3 muối hạt (đều tất cả phân tử khối khủng > 90 đvC). Ngưng tụ phần hơi thu được 117,875 ml ancol etylic 40o. Biết khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất bởi 0,8 g/ml cùng của nước bằng 1 g/ml. Phần trăm trọng lượng của muối tất cả phân tử khối nhỏ tuổi nhất trong Q là


Đốt cháy hoàn toàn amino axit no, mạch hở X (trong phân tử có một đội NH2 và một đội nhóm COOH), chiếm được H2O, 5,28 gam CO2 và 4,48 lít N2 (đktc). Công thức phân tử của X là


Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol este E tạo bởi vì axit X với ancol Y. Hấp thụ hết sản phẩm cháy vào nước vôi vào dư thu được 50 gam kết tủa. Tên của ancol Y là


*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam