Cần lấy bao nhiêu gam tinh thể cuso4.5h2o

     

Cần lấy từng nào gam tinh thể CuSO4.5H2O và bao nhiêu gam hỗn hợp CuSO4 4% để điều chế 500 gam hỗn hợp CuSO4 8%?


Bước 1: Đặt ẩn mang đến mCuSO4.5H2O; mCuSO4 4% 

Gọi mCuSO4.5H2O = x (g); mdd(CuSO4 4%) = y (g).

Bạn đang xem: Cần lấy bao nhiêu gam tinh thể cuso4.5h2o

Bước 2: Tính mCuSO4.5H2O; mCuSO4 4% 

Lập hệ PT để tìm x cùng y dựa vào:

+ trọng lượng dung dịch CuSO4 8%.

+ Lượng chất tan gồm trong dung dịch CuSO4 8%.


Bước 1: Đặt ẩn đến mCuSO4.5H2O; mCuSO4 4% 

Gọi mCuSO4.5H2O = x (g); mdd(CuSO4 4%) = y (g).

Xem thêm: In The Early Days Of The Cinema, Before Sound Was Introduced, Silent Films Were Accompanied By A Pianist, Or Even A Small Orchestra Playing In The Cin Nam 2022

Bước 2: Tính mCuSO4.5H2O; mCuSO4 4% 

- mdd(CuSO4 8%) = mCuSO4.5H2O + mdd(CuSO4 4%)

⟹ x + y = 500 (1)

- cân nặng CuSO4 có trong tinh thể CuSO4.5H2O là (m = n.M = dfracx250.160 = dfrac16x25) (g)

Khối lượng CuSO4 có trong dung dịch CuSO4 4% là (m_ct = dfracm_ mdd.C\% 100\% = dfracy.4100 = dfracy25) (g)

Khối lượng CuSO4 có vào 500 g hỗn hợp CuSO4 8%: (m_ct = dfracm_ mdd.C\% 100\% = dfrac500.8100 = 40) (g)

BTKL ⟹ (dfrac16x25 + dfracy25 = 40) (2)

Từ (1)(2) ⟹ x = 100/3 ≈ 33,33 (g); y = 1400/3 ≈ 466,67 (g)

Vậy yêu cầu lấy 33,33 gam tinh thể CuSO4.5H2O cùng 466,67 gam hỗn hợp CuSO4 4% nhằm điều chế 500 gam dung dịch CuSO4 8%.


Đáp án đề xuất chọn là: b


...

Bài tập bao gồm liên quan


Độ tan cùng tinh thể muối hạt hydrate Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Ở 200C khi hòa tan 30 gam BaCl2 vào 50 gam nước thấy có 12,1 gam BaCl2 không tan. Tính độ tan của BaCl­2 ở ánh sáng trên?


Hòa tan hoàn toàn 3,2 gam oxit M2Om trong hỗn hợp H2SO4 10% (vừa đủ) thu được dung dịch muối bao gồm nồng độ 12,9%. Sau phản bội ứng mang cô sút dung dịch và có tác dụng lạnh nó thu được 7,868 gam tinh thể muối hạt với công suất kết tinh là 70%. Khẳng định công thức của tinh thể muối đó.

Xem thêm: Gao Nep Gao Tẻ 24 Full Hd - Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 24 (Highlight)


Ở toC khi mang đến 2 gam MgSO4 vào 200 gam hỗn hợp MgSO4 bão hòa đã làm cho m gam tinh thể muối hạt MgSO4.nH2O (A) kết tinh. Nung m gam tinh thể A cho đến khi mất nước hoàn toàn thì chiếm được 3,16 gam MgSO4. Xác minh công thức phân tử của tinh thể muối hạt A. Cho thấy độ chảy của MgSO4 ở toC là 35,1 gam.


Làm lạnh 160 gam hỗn hợp bão hòa muối hạt RSO4 30% xuống tới ánh nắng mặt trời 200C thì thấy tất cả 28,552 gam tinh thể RSO4.nH2O bóc tách ra. Biết độ rã của RSO4 ở 20oC là 35 gam. Xác định công thức của tinh thể RSO4.nH2O biết R là kim loại; n là số nguyên với 5


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát