CÁCH XÉT DẤU TAM THỨC BẬC 2

     

Trong chương trình Đại số 10 có khái niệm về tam thức bậc 2. Vậy giải pháp xét dấu của tam thức bậc 2 như thế nào?

Chúng ta cùng ôn lại lý thuyết với làm những ví dụ để hiểu hơn về phương pháp xét dấu tam thức bậc hai nhé.

Bạn đang xem: Cách xét dấu tam thức bậc 2

Định nghĩa

Tam thức bậc nhì đối với x là biểu thức có dạng , trong đó

*
là những hệ số,
*
.

Ví dụ:

*
là tam thức bậc hai

*
không phải là tam thức bậc hai.

Định lý về dấu của tam thức bậc 2

Cho ,

*
.

Xem thêm: Các Nhà Khoa Học Giải Đáp Lý Do ' Thương Nhau Lắm Cắn Nhau Đau '

– Nếu

*
Lời giải:

a)

*

– Xét tam thức

*

– Ta có:

*
với ∀
*
.

b)

*

– Xét tam thức

*

– Ta có:

*
0" title="Rendered by QuickLaTeX.com" height="18" width="247" style="vertical-align: -2px;">.

Xem thêm: Tên Các Ngọn Núi Ở Việt Nam Nổi Tiếng Khắp 64 Tỉnh Thành, Các Ngọn Núi Ở Việt Nam

– Tam thức có hai nghiệm phân biệt

*
, hệ số
*
– Từ bảng xét dấu ta có:

khi

*

– Ta bao gồm bảng xét dấu:

*

– Từ bảng xét dấu ta có:

0" title="Rendered by QuickLaTeX.com" height="19" width="67" style="vertical-align: -5px;"> với

*

lúc

*

d)

*

– Xét tam thức

*

– Ta có:

*
0" title="Rendered by QuickLaTeX.com" height="18" width="280" style="vertical-align: -2px;">

– Tam thức tất cả hai nghiệm phân biệt

*
, hệ số
*
0" title="Rendered by QuickLaTeX.com" height="14" width="75" style="vertical-align: -2px;">.

– Ta có bảng xét dấu:

*

– Từ bảng xét dấu ta có:

*
0" title="Rendered by QuickLaTeX.com" height="19" width="67" style="vertical-align: -5px;"> khi
*