Cách Tính Tích Phân Từng Phần

     

Tích phân từng phần (tptp) và phương pháp đổi đổi thay số là nhị trong các cách thức tính tích phân. TPTP được sử dụng khi biểu thức dưới vết tích phân chứa 2 một số loại hàm số khác nhau trong 4 nhiều loại hàm số: logarit, đa thức, lượng giác, hàm số mũ. Cũng đều có khi phương pháp này được dùng trong số bài toán tích phân hàm ẩn.


CÔNG THỨC TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN

Với điều kiện các hàm số khả tích trên đoạn , ta có:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Cách tính không hề khó như chúng ta tưởng phải không nào. Hãy nắm chắc “thần chú” cùng bảng nguyên hàm để xử cấp tốc dạng toán này nhé.