Cách sử dụng phó từ

     

Vị trí và giải pháp dùng của phó từ trong câu giờ anh

Câu hỏi "Tôi học tập tiếng Anh hơn 20 năm ở trường tuy thế tôi vẫn ko biết đúng mực vị trí của một phó từ. Tất cả nguyên tắc làm sao về địa chỉ của phó từ vào câu không? Xin cảm ơn.

Bạn đang xem: Cách sử dụng phó từ

"

Roger Woodham trả lời:

Thông thường xuyên phó từ thông thường sẽ có ba vị trí trong câu;

đi đầu câu (trước chủ ngữ) đứng giữa (sau công ty ngữ và trước rượu cồn từ vị ngữ, hoặc tức thì sau rượu cồn từ chính) hoặc đứng cuối câu (hoặc mệnh đề).

Những dạng phó từ không giống nhau thường có vị trí thông dụng khăng khăng và xu thế của bọn chúng sẽ được giải thích dưới đây. Mặc dù nhiên cũng có thể có một số trường phù hợp ngoại lệ vì chưng vậy hãy coi đây là một chỉ dẫn căn bản.

*

Phó từ mở đầu câu

Các phó tự liên kết, thường xuyên nối một mệnh đề với các gì được nói đến trước đó, luôn đứng tại đoạn này. Phó trường đoản cú chỉ thời gian rất có thể đứng ở chỗ này khi bọn họ muốn cho thấy có sự trái ngược, đối kháng với một câu xuất xắc mệnh đề về thời gian trước đó.Các phó từ bỏ chỉ ý kiến hay thừa nhận xét, phản hồi (e.g. Luckily, officially, presumably) cũng hoàn toàn có thể đứng tại vị trí này lúc muốn nhấn mạnh vấn đề những gì họ sắp nói tới.Hãy so sánh các câu sau:

Two of the workers were sacked, and, as a result, everybody went on strike. We invited all the family. However, not everyone could come. The weather will stay fine today, but tomorrow it will rain. Initially, his condition remained stable, but over the last few weeks it has deteriorated. Margaret ran the office, although, officially, Trevor was the manager. I haven"t made any plans yet, but presumably you"ll want to lớn show her around London

Phó từ đứng giữa câu

Các phó từ bỏ trong tiếng anh dùng để làm thu hút sự chăm chú vào một điều nào đấy (e.g just, even), phó từ bỏ chỉ tần số vô tận, ko xác định ví dụ (e.g. Often, always, never) và phó từ chỉ cường độ (chắc chắn cho tới đâu), khả năng hoàn toàn có thể xảy ra (e.g probably, obviously, clearly, completely, quite, almost) phần đông thích hợp ở phần này.

Xin xem xét là khi hễ từ khuyết thiếu - auxiliary verbs (e.g. Is, has, will, was) được dùng, phó từ bỏ thường được dùng đứng giữa rượu cồn từ khuyết thiếu và động từ chủ yếu trong câu.Hãy so sánh những câu sau:

She"s been everywhere - she"s even been to Tibet & Nepal. Tom won"t be back yet, but I"ll just see if Brenda"s home. I"ll give her a ring. My trùm cuối often travels to Malaysia và Singapore but I"ve never been there. Have you finished yet? I haven"t quite finished. I"ve almost finished. She"s obviously a very bossy woman. ~ I completely agree!

Phó trường đoản cú đứng cuối câu:

Phó trường đoản cú chỉ thời hạn và tần số có xác minh (e.g. Last week, every year), phó từ bỏ chỉ cách thức (adverbs of manner) khi chúng ta muốn triệu tập vào cách thức một việc gì đó được thiết kế (e.g. Well, slowly, evenly) với phó tự chỉ nơi chốn (e.g. In the countryside, at the window) hay được đặt tại cuối câu.Hãy so sánh các câu sau:

I had a tennis lesson last week, but I"m usually travelling in the middle of the month, so I don"t have a lesson every week. I chewed the food slowly because it hadn"t been cooked very well. She was standing at her window, looking out at her children who were playing in the garden.

Xin lưu ý là khi tất cả trên một phó từ được dùng thì lẻ tẻ tự của nó thường theo lắp thêm tự sau: phương pháp (manner), nơi chốn (place), thời hạn (time):They played happily together in the garden the whole afternoon.

Phó từ bửa nghĩa cho tính từ

Khi phó từ bổ nghĩa mang lại tính từ, nó thường xuyên được đặt ngay trước tính trường đoản cú đó:

We had some really interesting news last night. John"s been offered a job in Australia. He"s absolutely delighted. I bought an incredibly expensive dress last week which fits me perfectly. But John says I shouldn"t wear it. He says it"s too tight.

Một nước ngoài lệ với nguyên tắc này là cùng với phó từ enough. Tự này được để ngay sau tính từ bỏ hoặc phó từ nhưng mà nó vấp ngã nghĩa:

I got up quite early but not early enough to lớn eat a good breakfast.

Các loại phó từ trong giờ anh

Phó từ chỉ phương thức (adverbs of manner)

• Ví dụ: bravely, fast, happily, hard, quickly, well

• Vị trí:

– Thường che khuất động trường đoản cú hoặc sau tân ngữ (nếu có)

She danced beautifully. They speak English well.

– lúc verb + preposition + object, phó từ phương pháp có thể đứng trước giới từhoặc sau tân ngữ:

He looked at me suspiciously = he looked suspiciously at me.

– trường hợp tân ngữ quá dài, bọn họ đặt phó trường đoản cú trước cồn từ:

She carefully picked up all the bits of broken glass. He angrily denied that he had stolen the documents. They secretly decided khổng lồ leave the town.

– Đối với mọi phó từ nói đến cá tính, tính bí quyết hoặc trí tuệ, như foolishly, generously, kindly, stupidly… lúc để trước cồn từ ám chỉ rằng hành vi đó là dại ngốc, tốt bụng, hào phóng….

I foolishly forgot my passport –> it was foolish of me lớn forget He kindly waited for me –> It was kind of him lớn wait

– "Somehow” hoàn toàn có thể đặt tại đoạn đầu câu xuất xắc sau một động từ không có tân ngữ hoặc sau tân ngữ:

Somehow they managed They managed somehow They raised the money somehow.

Phó trường đoản cú chỉ thời gian (adverbs of time)

• Ví dụ: now, soon, still, then, today, yet, recently, afterwards…

• Vị trí:

– Thường đặt ở đầu câu hoặc cuối mệnh đề

Eventually he came = he came eventually. Then he went trang chủ = he went trang chủ then.

– "Before, early, immediately, late” đặt sau mệnh đề.

He came late I’ll go immediately

Nếu “before và immediately được áp dụng như liên trường đoản cú thì được đặt tại đầu mệnh đề.

Immediately the rain stops we’ll set out.

– "Yet” thường để sau rượu cồn từ hoặc sau cồn từ + tân ngữ

He hasn’t finished (his breakfast) yet.

– "Still” được đặt sau đụng từ “be” nhưng trước các động từ khác.

She is still in bed. He still doesn’t understand.

Phó trường đoản cú chỉ vị trí (adverbs of place)

• Ví dụ: away, everywhere, here, nowhere, somewhere, there…

• Vị trí:

– Nếu không có tân ngữ, gần như phó tự này thường để sau đụng từ

She went away Bill is upstairs

– Nếu có tân ngữ, bọn chúng đặt sau tân ngữ

She sent him away I looked for it everywhere.

– “Here, there” + be/come/go + noun:

Here’s Tom There’s Ann Here comes the train There goes our bus.

“Here”, “there” đặt tại đoạn này có chân thành và ý nghĩa nhấn to gan hơn so với chúng đặt ở sau rượu cồn từ.

Nếu noun là đại từ nhân xưng, nó hay được đặt trước động từ

There he is Here I am

– vào văn viết, mọi ngữ trạng từ bước đầu bằng giới từ(down, from, in, on, over, out of, up…) rất có thể đứng trước rượu cồn từ gửi động, rượu cồn từ ám chỉ vị trí (crouch, hang, lie, sit, stand) và một vài động từ bỏ khác.

Xem thêm: Este X Có Khối Lượng 103 Dvc

In the doorway stood a man with a gun

On the perch beside him sat a xanh parrot.

Phó từ gia tốc (adverbs of frequency)

• Ví dụ: always, frequently, often, sometimes, occasionally, usually, continually, ever, never, rarely, seldome, hardly ever….

• Vị trí:

– Sau rượu cồn từ “tobe” (ở những thì đối kháng giản)

He is always in time for meals.

– Trước hễ từ thường:

They sometimes stay up all night

.– "Often” nếu đặt ở cuối thì hay đi thuộc “quite” hoặc “very”

He walked quite often.

– "Hardly, ever, never, rarely” rất có thể được đặt tại đầu câu nhưng đề xuất dùng hòn đảo ngữ của động từ

Hardly/ scarcely ever did they manage to lớn meet unobserved.

Phó từ chỉ cường độ (adverbs of degree)

• Ví dụ: fairly, hardly, rather, quite, too, very, absolutely, almost, really, extremely, only, rather, completely, just…

• Vị trí:

– Phó từ chỉ mức độ vấp ngã nghĩa cho 1 tính từ hoặc một phó tự khác. Nó được đặt trước tính trường đoản cú hoặc phó từ.

You are absolutely right. I’m almost ready.

– đa số phó từ cường độ sau đây rất có thể bổ nghĩa mang lại động từ: almost, barely, enough, hardly, just, little, much, nearly, quite, rather, really…

He almost/nearly fell. I’m just going. Tom didn’t like it much but I really enjoyed it.

– Về phương diện lí thuyết, “only” được để trước đụng từ, tính từ với phó từ, trước hoặc theo sau danh từhoặc đại từ.

He had only six apples. He only lent the car. I believe only half of what he said.

Nhưng vào văn nói, fan Anh thường đặt nó trước hễ từ

He only had six apples. I only believe half of what he said.

– "Rather” hoàn toàn có thể sử dụng trước “alike, like, similar, different…” và trước tính từ đối chiếu hơn.

Siamese cats are rather like dogs in some ways. The weather was rather worse than I had expected.

“rather a” rất có thể đi với một số danh từ“disappointment, disadvantage, nuisance, pity, shame”

It’s rather a nuisance that we can’t park here. It’s rather a shame that he has lớn work on Sundays.

– "Hardly, scarcely, barely” có nghĩa che định. “hardly” thường xuyên được áp dụng với “any, ever, at all” hoặc rượu cồn từ can.

I hardly ever go out. It hardly rained at all last summer. Her case is so heavy that she can hardly lift it.

Hardly cũng có thể sử dụng với các động tự khác.

I hardly know him Scarcely hoàn toàn có thể thay cầm hardly trong số trường hòa hợp trên.

Barely có nghĩa là “not more than/only just”

There were barely twenty people there. (only just twenty)

Phó từ ngờ vực (interrogative)

• Ví dụ: when, where, why, how …

• Vị trí: đứng ngơi nghỉ đầu câu

When did you see her? Why was he late?

Phó từ dục tình (relative)

• Ví dụ: when, where, why…

• Vị trí: che khuất danh từ

I remember the day when they arrived. The khách sạn where we stayed wasn’t very clean. The reason why I’m phoning you is lớn invite you lớn a party.

Chú ý: vào một câu, tất cả cả phó từ biện pháp thức, địa điểm, thời gian, thì đơn thân tự thường là phó từ cách thức + phó từ địa điểm + phó tự thời gian.

Xem thêm: Thủ Tục Chốt Sổ Bảo Hiểm Xã Hội 2021, Có Phải Nộp Sổ Bhxh Khi Chốt Sổ

Ví dụ:

He spoke well at the debate this morning. She prepared her lessons carefully at home yesterday.

Nếu các bạn đang băn khoăn không biết chọn lựa trung chổ chính giữa nào yên trọng điểm về quality thì hãy tham khảo các khóa huấn luyện và đào tạo tiếng anh tại cộng huấn luyện và đào tạo trực tuyến Academy.vn. Trên đây, chúng tôi cung cấp những khóa học tập tiếng anh cơ bản, tiếng anh cho những người đi làm, khóa luyện thi ielts cấp cho tốc,luyện thi toeic.. Chúng ta cũng có thể truy cập Academy.vn để bài viết liên quan về các khóa học tập tiếng anh và tuyển lựa khóa học tương xứng với trình độ của bản thân mình hiện trên nhé.