Cách khoanh tròn trong word

     

Để tạo sự một bài tập trắc nghiệm trên Word, Excel hoặc PowerPoint thì cách đơn giản và dễ dàng nhất là tạo thành 4 đáp án, A, B, C, D hay những 1, 2, 3, 4. Và tất nhiên là phủ quanh các lời giải này là một trong những vòng tròn, nó cũng giống như bài trắc nghiệm nhưng thầy cô phát cho chính mình làm hằng ngày ấy