CÁCH DÙNG WHO VÀ WHOM

     
3 Relative Clauses – Mệnh đề quan hệ giới tính 7 giải pháp rút gọn gàng mệnh đề quan tiền hệ8 Phân biệt phương pháp dùng Who, Whom và Whose trong giờ anh8.4 sáng tỏ WHO, WHOM với WHOSE
Mệnh đề (Clause) là một phần của câu, nó gồm thể bao gồm nhiều từ hay có cấu tạo của cả một câu. Mệnh đề quan hệ dùng làm giải mê thích rõ rộng về danh trường đoản cú đứng trước nó.

Bạn đang xem: Cách dùng who và whom


The woman who is wearing the T-shirt is my girlfriend.

Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được gọi là 1 relative clause, nó lép vế “the woman” và dùng để làm xác định danh tự đó. Nếu quăng quật mệnh đề này ra họ vẫn bao gồm một câu trả chỉnh: 

The woman is my girlfriend.

Ví dụ

Bạn đang xem: cách làm who whom which

Who

Làm công ty ngữ, đại diện ngôi người

I told you about the woman who lives next door.

which

Làm nhà ngữ hoặc tân ngữ, đại diện ngôi đồ vật, cồn vật

Bổ sung cho tất cả câu đứng trước nó

Do you see the cat which is lying on the roof?

He couldn’t read which surprised me.

whose

Chỉ sở hữu cho những người và vật

Do you know the boy whose mother is a nurse?

whom

Đại diện đến tân ngữ chỉ người

I was invited by the professor whom I met at the conference.

That

Đại diện đến chủ ngữ chỉ người, vật, đặc biệt quan trọng trong mệnh đề quan tiền hệ khẳng định (who, which vẫn đang còn thê thực hiện được)

I don’t like the table that stands in the kitchen.


*

Gia sư giờ đồng hồ Anh online

Relative Clauses – Mệnh đề quan hệ giới tính

Mệnh đề quan hệ giới tính (mệnh đề tính từ) ban đầu bằng những đại từ quan liêu hệ: who, whom, which, that, whose hay hầu như trạng từ quan hệ: why, where, when. Mệnh đề quan hệ dùng để bổ nghĩa mang đến danh tự đứng trước nó.

I. Những đại từ quan liêu hệ


1. WHO

– quản lý từ vào mệnh đề quan liêu hệ

– thay thế cho danh từ chỉ người

….. N (person) + WHO + V + O
*
Who sửa chữa cho danh từ chỉ người

2. WHOM

– có tác dụng túc từ mang lại động từ trong mệnh đề quan hệ

– sửa chữa cho danh tự chỉ người

…..N (person) + WHOM + S + V

3. WHICH

– thống trị từ hoặc túc từ trong mệnh đề quan tiền hệ

– sửa chữa thay thế cho danh từ chỉ vật

….N (thing) + WHICH + V + O….N (thing) + WHICH + S + V
*
Which sửa chữa cho danh từ chỉ vật

4. THAT

– rất có thể thay vậy cho địa điểm của who, whom, which trong mệnh đề quan hệ giới tính quan hệ xác định

* những trường hợp hay được sử dụng “that”:

– khi đi sau các hiệ tượng so sánh nhất

– khi đi sau các từ: only, the first, the last

– lúc danh từ bỏ đi trước bao gôm cả người và vật

– khi đi sau những đại từ bất định, đại từ che định, đại trường đoản cú chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.

Ex: He was the most interesting person that I have ever met.

It was the first time that I heard of it.


These books are all that my sister left me.

She talked about the people and places that she had visited.

* những trường đúng theo không cần sử dụng that:

– vào mệnh đề quan hệ nam nữ không xác định


– sau giới từ

5. WHOSE

Dùng nhằm chỉ mua cho danh tự chỉ bạn hoặc vật, thường thay cho những từ: her, his, their, hoặc hiệ tượng ‘s

…..N (person, thing) + WHOSE + N + V ….

*

Đại từ quan hệLoại danh từ nạm thếVai trò vào câu
Whochỉ ngườichủ từ
Whomchỉ ngườitúc từ
Whichchỉ vậtchủ từ giỏi túc từ
Thatchỉ người hay chỉ vậtchủ từ tuyệt túc từ
Whosechỉ ngườichỉ quyền sở hữu

Các trạng từ quan lại hệ

1. WHY: mở đầu cho mệnh đề quan hệ trong giờ đồng hồ Anh chỉ lý do, thường nỗ lực cho các for the reason, for that reason.

…..N (reason) + WHY + S + V …

Ex: I don’t know the reason. You didn’t go khổng lồ school for that reason.

→ I don’t know the reason why you didn’t go lớn school.

2. WHERE: thay thế từ chỉ nơi chốn, thường ráng cho there

….N (place) + WHERE + S + V ….

(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: a/ The hotel wasn’t very clean. We stayed t that hotel.

→ The hotel where we stayed wasn’t very clean.→ The khách sạn at which we stayed wasn’t very clean.

 

3. WHEN: thay thế sửa chữa từ chỉ thời gian, thường cụ cho từ then

….N (time) + WHEN + S + V …

(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: vày you still remember the day? We first met on that day.

→ Do you still remember the day when we first met?→ Do you still remember the day on which we first met?

I don’t know the time. She will come back then. → I don’t know the time when she will come back.

Các loại Mệnh đề quan tiền hệ

Có hai nhiều loại mệnh đề quan liêu hệ: mệnh đề quan hệ xác minh và mệnh đề quan hệ giới tính không xác định.

Mệnh đề quan tiền hệ xác định (Defining relative clauses): là mệnh đề được dùng để làm xác định danh trường đoản cú đứng trước nó. Mệnh đề xác định là mệnh đề quan trọng cho chân thành và ý nghĩa của câu, không có nó câu sẽ không còn đủ nghĩa. Nó được thực hiện khi danh tự là danh trường đoản cú không xác định và không cần sử dụng dấu phẩy phân làn nó cùng với mệnh đề chính.Mệnh đề dục tình không hạn định (Non-defining relative clauses): là mệnh đề hỗ trợ thêm tin tức về một người, một đồ hoặc một sự việc đã được xác định. Mệnh đề không khẳng định là mệnh đề không độc nhất thiết phải gồm trong câu, không tồn tại nó câu vẫn đầy đủ nghĩa. Nó được sử dụng khi danh từ bỏ là danh từ khẳng định và được chia cách với mệnh đề chính bởi một hoặc hai dấu phẩy (,) hay vệt gạch ngang (-)

Ex: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful. (Non-defining relative clause)

Note: để biết bao giờ dùng mệnh đề dục tình không xác định, ta để ý các điểm sau:

– khi danh từ nhưng nó bửa nghĩa là 1 danh tự riêng

– lúc danh từ cơ mà nó bửa nghĩa là một tính từ download (my, his, her, their)

– khi danh từ nhưng nó xẻ nghĩa la một danh từ đi với this , that, these, those

Một số để ý trong mệnh đề quan lại hệ

1. Giả dụ trong mệnh đề quan tiền hệ có giới từ thì giới từ rất có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề quan hệ giới tính (chỉ vận dụng với whom với which.)

Ex: Mr. Brown is a nice teacher. We studied with him last year.→ Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.→ Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.

2. Có thể dùng which thay cho cả mệnh đề đứng trước.

Ex: She can’t come to my birthday party. That makes me sad. → She can’t come to my birthday party, which makes me sad.

3. Ở địa chỉ túc từ, whom rất có thể được thay bằng who.

Ex: I’d lượt thích to talk khổng lồ the man whom / who I met at your birthday party.

4. Trong mệnh đề quan liêu hệ xác định , bạn có thể bỏ những đại từ quan lại hệ có tác dụng túc từ:whom, which.


5. Các cụm tự chỉ số lượng some of, both of, all of, neither of, many of, none of … rất có thể được sử dụng trước whom, which với whose.

Ex: I have two sisters, both of whom are students. She tried on three dresses, none of which fitted her.

Cách rút gọn gàng mệnh đề quan hệ

1. Mệnh đề quan hệ tình dục được rút thành các phân từ
Mệnh đề quan hệ giới tính chứa các đại từ quan lại hệ làm chủ từ who, which, that hoàn toàn có thể được rút gọn gàng thành cụm lúc này phân từ (V-ing) hoặc vượt khứ phân trường đoản cú (V3/ed).

* nếu mệnh đề dục tình là mệnh đề chủ động thì rút thành cụm lúc này phân trường đoản cú (V-ing).

a/ The man who is standing over there is my father. → The man standing over there is my father.b/ The couple who live next door lớn me are professors. → The couple living next door lớn me are professors.

* ví như mệnh đề quan hệ tình dục là mệnh đề bị động thì rút thành các quá khứ phân từ bỏ (V3/ed). Ví dụ:

a/ The instructions that are given on the front page are very important. → The instructions given on the front page are very important.b/ The book which was bought by my mother is interesting. → The book bought by my mother is interesting.2. Mệnh đề quan hệ được rút thành cụm động trường đoản cú nguyên mẫu

Mệnh đề quan hệ nam nữ được rút thành các động từ bỏ nguyên mẫu mã (To-infinitive) khi trước đại từ quan hệ nam nữ có các cụm từ: the first, the second, the last, the only hoặchình thức đối chiếu bậc nhất. Ví dụ

a/ John was the last person that got the news. → John was the last person lớn get the news.

b/ He was the best player that we admire. → He was the best player to be admired.

Xem thêm: Nắm Vững Cấu Trúc Consider Đi Với Giới Từ Gì ? Cách Dùng Consider Chi Tiết Nhất


c/ He was the second man who was killed in this way. → He was the second man to be killed in this way.

+ The woman, who is very clever and beautiful is my aunt

Được giản lược thành: The woman, clever & beautiful is my aunt.

4. Loại quăng quật đại từ quan hệ với to be trước một ngữ giới từ bỏ (một giới từ khởi đầu kết phù hợp với các danh từ theo sau)

Ví dụ:

+ The beaker that is on the counter contains a solution.

Được giản lược thành: The beaker on the counter contains a solution.

Phân biệt giải pháp dùng Who, Whom với Whose trong tiếng anh

1. Cách dùng Who

– Who được dùng như hình thức công ty từ lúc từ đứng trước của chính nó là chủ ngữ chỉ người

Ví dụ: The man who spoke to lớn you, is my father

Người đàn ông (người mà) đã thì thầm với anh là cha tôi

The girls who serve in the siêu thị are the owner’s daughters

Những cô bé (mà họ) giúp câu hỏi ở của hàng là phụ nữ ông chủ

* Chú ý: Sau who luôn là đụng từ Verb

2. Biện pháp dùng Whom

– Whom được sử dụng như hình thức ngã túc từ, lúc từ đứng trước là chủ ngữ chỉ người

Ví dụ: The man whom you meet is my father

Người lũ ông, người mà anh gặp là thân phụ tôi

The girls whom you saw are my sisters

Những cô gái mà anh thấy là những chị họ tôi

– vào văn nói người ta hay sử dụng who hoặc that cụ cho whom, hoặc phổ thông không chỉ có thế bỏ whom đi.

+ Ví dụ: Văn viết: The man whom you meet is my father

Văn nói: The man who you meet if my father

The man that you meet is my father

The man you meet is my father

– trong trường vừa lòng whom làm cho từ xẻ túc cho 1 giới từ, lúc viết ta nhằm giới tự trước whom, lúc nói bốn để giới từ bỏ sau cùng, còn whom được thay thế sửa chữa bằng that hoặc vứt hẳn.

+ Ví dụ: Văn viết: The man khổng lồ whom I spoke

Văn nói: The man that I spoke to

The man I spoke to.

* Chú ý: Sau whom là đại từ bỏ Subject

3. Cách dùng Whose

– Whose được sử dụng như hiệ tượng sở hữu biện pháp khi tự đứng trước là nhà ngữ chỉ người

+ Ví dụ: The men whose houses were damaged will be compensated.

Những người dân có nhà của họ bị thiệt hại sẽ được bồi thường

Chú ý: Sau Whose là danh tự Noun, danh từ che khuất whose không lúc nào có mạo từ

Phân biệt WHO, WHOM với WHOSE

1. Phân biệt cách dùng Who và Whose

– Sau who luôn là rượu cồn từ còn sau whose yêu cầu là danh từ

 …N (person) + WHO + V + O

 …N (person) + WHOSE + N + V/S + V + O

Ví dụ: The woman who helped you is my English teacher

 Người đàn bà giúp các bạn là gia sư dạy giờ đồng hồ anh của tôi.

The man whose son in my class, is a doctor

 Người đàn ông có nam nhi học thuộc lớp tôi là 1 bác sĩ

2. Phân biệt giải pháp dùng Who và Whom

– Who làm nhà từ vào mệnh đề quan tiền hệ và thay thế cho danh từ bỏ chỉ người.

 …N (person) + WHO + V + O

– Whom làm cho túc từ cho động từ trong mệnh đề quan lại hệ và thay cầm cố cho danh từ chỉ người.

 …N (person) + WHOM + S + V

+ Ví dụ: I told you about the woman who lives next door.

 Do you know the boy whose mother is a nurse?

 Bạn bao gồm biết cậu nhỏ xíu mà bà bầu cậu ấy là một y tá?

Bài tập về kiểu cách dùng Who, Whom và Whose

Bài 1: xong xuôi câu với who, whom, whose

1) This is the man_____son is my friend.

2) Do you know the woman _____ name is White

3) The house _____ doors are yellow is mine

4) The girl _____ I like is you

* Đáp án:

1) This is the man whose son is my friend.

 Đây là người lũ ông mà đàn ông cuả ông ta là bạn cuả tôi

2) Do you know the woman whose name is White

 Bạn có biết người thiếu phụ mà têncuả cô ta là White

3) The house whose doors are yellow is mine

 Căn nhà nhưng cưả cuả nó màu quà là công ty cuả tôi

4) The girl whom I lượt thích is you

 Cô gái mà lại tôi thích là bạn

Bài 2: Hoàn thành câu với Who hoặc Whom.

1) We are talking to some peasants _____ we will help.

2) The pupils _____ were lazy in the past are trying to study hard.

3) The police arrested the man _____ many people admire.

4) The thief _____ I scolded stole my wallet.

* Đáp án:

1) Whom: We are talking to lớn some peasants whom we will help.

 Chúng tôi rỉ tai với vài người nông dân (những bạn mà) cửa hàng chúng tôi sẽ giúp.

2) Who: The pupils who were lazy in the past are trying khổng lồ study hard.

 Các em học sinh (những em mà) trước đó lười học tập giờ đang nạm gắng chịu khó học.

3) Whom: The police arrested the man whom many people admire.

 Cảnh cạnh bên đã bắt giữ người lũ ông (người mà) có nhiều người thần tượng.

4. Whom: The thief whom I scolded stole my wallet.

 Tên trộm (người mà) tôi chửi đã đánh cắp ví của tôi

Bài 3: ngừng câu cùng với Who hoặc Whose.

1) They will kill the people _____ participate in the trip.

2) The knight _____swords are long have been defeated.

3) The scientists _____ are researching a new machine have died.

4. They have destroyed the terrorists _____ plan is to demolish the tower.

* Đáp án

1) Who: They will kill the people who participate in the trip.

 Họ sẽ liền kề hại những người dân tham gia chuyến đi

2) Whose: The knight whose swords are long have been defeated

 Người hiệp sĩ tín đồ mà bao gồm thanh tìm dài đã trở nên đánh bại.

3) Who: The scientists who are researching a new machine have died.

 Những bên khoa học những người mà đang nghiên cứu máy bộ mới vẫn qua đời.

Xem thêm: Lời Bài Hát Tâm Sự Người Hát Bài Quê Hương, Tâm Sự Người Hát Bài Quê Hương

4. Whose: They have destroyed the terrorists whose plan is to demolish the tower.