Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập nông hộ

     
*Bạn đang xem: Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập nông hộ

*

Siêng, L. V. (2021). đa số yếu tố tác động đến thu nhập của hộ nông dân trồng lúa tại thị trấn Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Tạp Chí nghiên cứu và phân tích Tài chính - Marketing, 64(4), 66-78. Https://doi.org/10.52932/giaimaivang.vn.vi64.188

Mục tiêu của phân tích nhằm phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến các khoản thu nhập của hộ nông dân trồng lúa ở khoanh vùng nông thôn thị trấn Tân Hồng, tỉnh giấc Đồng Tháp. Dựa vào khung triết lý kinh tế học và trong thực tiễn thu nhập của hộ nông dân, người sáng tác xây dựng quy mô hồi quy đường tính đa thay đổi để định lượng những yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ nông dân trồng lúa. Nghiên cứu được tiến hành khảo sát trực tiếp trường đoản cú 200 hộ gia đình ở quanh vùng nông thôn huyện Tân Hồng. Các phương thức phân tích được thực hiện trong nghiên cứu này là thống kê biểu hiện và hồi qui đường tính đa biến. Hiệu quả mô hình hồi quy cho biết có bảy yếu ớt tố tác động đến các khoản thu nhập của hộ nông dân trồng lúa gồm những: (1) diện tích s đất nông nghiệp, (2) bài bản vốn vay mượn từ các tổ chức tín dụng, (3) Lao cồn tham gia tài xuất, (4) chuyên môn học vấn của chủ hộ, (5) ngân sách sinh học, (6) chi phí cơ giới và (7) Năng suất lúa.
Xem thêm: Những Câu Nói Hay Về Sự Lười Biếng, Tổng Hợp Nổi Tiếng Nhất

Chi tiết bài viết


Từ khóa

Lúa gạo, Hộ nông dân, các khoản thu nhập hộ dân cày


Tài liệu tham khảo
Xem thêm: Gửi Tiết Kiệm Ngân Hàng 500 Triệu Gửi Ngân Hàng Lãi Bao Nhiêu 1 Tháng?

Abdulai, A., và CroleRees, A. (2001). Determinants of income diversification amongst rural households in Southern Mali. Food policy, 26(4), 437-452.Banker, R.. 2002. Rural Development và Structural Transformation. Fulright Economics Teaching Program, University of Economics. HCMC. Vietnam.Démurger, S., Fournier, M., & Yang, W. (2010). Rural households" decisions towards income diversification: Evidence from a township in northern China. đài loan trung quốc Economic Review, 21, S32-S44..Đinh Phi Hổ, Phạm Ngọc chăm sóc (2010). Một số chiến thuật nhằm nâng cấp thu nhập của tín đồ trồng cà phê ở khoanh vùng Tây Nguyên. Cách tân và phát triển kinh tế, 8(250), 2-6.Đinh Phi Hổ cùng Chiv Vann Dy (2010). Mô hình định lượng các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập cá nhân của hộ nông dân. Phát triển Kinh tế, 4(234), 32-36.Đinh Phi Hổ, Nguyễn Hữu Trí (2010). Từ quy mô định lượng, nhấn diện những yếu tố tác động đến năng suất lao động nông nghiệp & trồng trọt ở tỉnh Bến Tre. Phát triển kinh tế, 11 (241), 29-33.Đinh Phi Hổ (2011). Cách thức nghiên cứu định lượng cùng những nghiên cứu thực tiễn trong kinh tế phát triển - nông nghiệp. NXB Phương Đông.Hồ Cao Việt (2009). Động thái kinh tế - buôn bản hội hộ dân cày trồng lúa vùng đồng bằng sông Cửu Long trong thời kỳ mới, Luận án ts kinh tế, ngôi trường Đại học kinh tế quốc tế Hà Nội.Huỳnh Thị Đan Xuân, Mai Văn phái mạnh (2011). Phân tích những yếu tố tác động đến thu nhập của những hộ chăn nuôi gia núm ở đồng bởi sông Cửu Long. Tạp chí công nghệ Trường Đại học cần Thơ, 17(17b), 87-96.Huỳnh ngôi trường Huy (2007). Phân tích tác động ảnh hưởng của kỹ thuật kỹ thuật đến công dụng sản xuất lúa tại yêu cầu Thơ và Sóc Trăng. Đề tài phân tích khoa học cung cấp trường. Tạp chí khoa học Trường Đại học nên Thơ, 8(8), 47-56.De Janvry, A., & Sadoulet, E. (2001). Income strategies among rural households in Mexico: The role of off-farm activities. World development, 29(3), 467-480.Lewis, W.A. (1954). Economic Development with Unlimited Supplies of Labour. Manchester school of Economic và Social Studies, 5(22). 131-191.Lê Khương Ninh (2014). Thực trạng nông hộ sống đồng bởi sông Cửu Long sau 7 năm thực hiện chính sách tam nông (2006-2013). Nghiên cứu kinh tế, 11(438), 62-70.Manjunatha, A. V., Anik, A. R., Speelman, S., và Nuppenau, E. A. (2013). Impact of Land Fragmentation, Farm Size, Land Ownership and Crop Diversity on Profit and Efficiency of Irrigated Farms in India. Land Use Policy, 31(3), 397–405.Nguyễn Quốc Nghi, è cổ Quế Anh, Bùi Văn Trịnh (2011). Các nhân tố tác động đến các khoản thu nhập của hộ mái ấm gia đình ở quanh vùng nông thôn huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Tạp chí khoa học trường Đại học tập Mở thành phố Hồ Chí Minh, 6(3), 66-72.Nguyễn Đình thọ (2013). Cách thức nghiên cứu công nghệ trong khiếp doanh. Nxb Lao hễ Xã hội.Nguyễn Lan Duyên (2014). Các yếu tố ảnh hưởng đến các khoản thu nhập của nông hộ sinh sống An Giang. Kỹ thuật Trường Đại học yêu cầu Thơ, 3(2), 63-69.Nguyễn Tiến Dũng, Lê Khương Ninh (2014). Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế trong cung cấp lúa của nông hộ ở tp Cần Thơ. Kỹ thuật Trường Đại học đề xuất Thơ, 36(36), 116-125.Oshima, H.T. (1993). Strategic Processes in Monsoon Asia’s Economic Development. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.Park S.S.. (1992). Tăng trưởng cùng phát triển. Viện nghiên cứu quản lý Trung ương. Trung tâm thông tin - tư liệu. Hà Nội.Phạm Lê Thông (2010). Công dụng kinh tế của vụ lúa Đông Xuân làm việc Đồng bởi Sông Cửu Long. Công nghệ Đại học cần Thơ, 18(18a), 267 – 276.Phạm Tấn Hòa (2014). Phân tích thu nhập của hộ gia đình khu vực Đồng Tháp Mười, tỉnh giấc Long An, Luận văn Thạc sĩ gớm tế, ngôi trường Đại học Mở, TP. Hồ Chí Minh.Singh, I., và Strauss, J. (1986). Agricultural Household Models: Extensions, Applications, & Policy. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.Adil, S. A., Badar, H., và Sher, T. (2004). Factors affecting gross income of small farmers in district Jhang-Pakistan. Pakistan Journal of Life và Social Sciences, 2(2), 153-155.Tổng cục thống kê (2014). Niên giám thống kê năm 2014. Hà Nội.Xiong, Z., và Niu, Y. (2010). Factors affecting the income of farmers. Asian Agricultural Research, 2(5), 18-26.Yang, D.. (2018). Education & Allocative Efficiency: Household Income Growth during Rural Reforms in China. Journal of Development Economics, 74(1), 137–162.
2010 TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU TÀI CHÍNH - MARKETING