CÁC ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU

     

Bên cạnh những động từ bọn họ đã quen mặt như động từ “to be” (am, is, are, …), những động tự chỉ hành động (run, go, write,…), vào ngữ pháp giờ Anh còn tồn tại một một số loại động từ sử dụng để diễn tả khả năng, sự không cho hay sự buộc phải thiết. Đó là nhóm rượu cồn từ khuyết thiếu. Chúng ta đã thấu hiểu về những dạng hễ từ này với cách thực hiện của chúng chưa? Hãy thuộc Step Up search hiểu cụ thể về từng dạng đụng từ khuyết thiếu hụt ngay sau đây nhé. 
Bạn đang xem: Các động từ khuyết thiếu

1. Định nghĩa rượu cồn từ khuyết thiếu thốn trong giờ đồng hồ Anh

Động tự khuyết thiếu hụt (Modal Verbs) là một số loại động tự có tính năng bổ trợ nghĩa đến động từ chính, ko được áp dụng là đụng từ chính trong câu. Nó dùng để làm diễn đạt khả năng, sự dự định, sự cấm đoán hay cả sự đề nghị thiết… Động từ bỏ khuyết thiếu hụt đứng trước cồn từ chủ yếu ở dạng nguyên thể để bổ sung cập nhật nghĩa cho động từ bỏ chính. 

*
*
*
*

Bài 2: Chọn lời giải đúng vào ngoặc She ……. Go khổng lồ work early, didn’t she? (had to/ has to/ ought to) His eyes were so bad that he ……….. Read the newspapers. (shouldn’t/hadn’t to/ couldn’t/ can’t) There’s the waiter. We …….. Ask him for the bill. (will/ shall/ am able to/ could) ………..you be able to lớn come lớn the B.M workshop? – I’m afraid not. (Can/ will/ May/ should) His oto broke down so he ………..come by bus. (had to/ must/should/ could) ……………. Ask you some questions? – Okay, go ahead. (Shall I / Will I / Should I / May I ) She ……….. Go now. She’s getting late. (had rather/ had better/ ought/ would rather)

Đáp án

had to couldn’t will will had khổng lồ May I had better


Xem thêm: Violympic Toán Lớp 4 Trên Mạng, Đề Thi Violympic Toán Lớp 2 (18 Vòng)

Xem ngay hack Não Ngữ Pháp – cặp đôi Sách và ứng dụng bài tập giúp bạn hiểu bản chất và vận dụng chắc tay 90% ngữ pháp để thi tuyển và giao tiếp. Nội dung chủ yếu của sách gồm: 


Xem thêm: Carotenoit Có Nhiều Trong Mẫu Vật Nào Sau Đây ? Carôtenôit Có Nhiều Trong Mẫu Vật Nào Sau Đây

Chương 1: Ngữ pháp kết cấu giúp nhấn diện với nói đúng cấu tạo của 1 câu đơn;✅ Chương 2: Ngữ pháp về thì để các bạn nói đúng thì của một câu đối chọi giản;✅ Chương 3: Ngữ pháp cấu trúc hướng dẫn nói và cách tân và phát triển ý thành câu phức tạp.