CÁC CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG NGOẠI XÂM CỦA VIỆT NAM

     

(Thanhuytphcm.vn) - Đầu tháng 9/1858, thực dân Pháp nổ súng đánh Đà Nẵng, bắt đầu cuộc cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Đây là lần đầu tiên trong định kỳ sử, dân tộc bản địa ta bắt buộc đương đầu với họa xâm lăng từ một nước phương Tây, hoàn toàn chiếm ưu cố kỉnh về tiềm lực ghê tế, quân sự, độc nhất là về vũ khí, technology quân sự. Với truyền thống yêu nước nồng thắm và ý chí kiên cường, bất khuất, trong suốt nửa thời điểm cuối thế kỷ 19 (1858-1896), đông đảo nhân dân bên trên khắp đều miền giang sơn đã dũng cảm chiến đấu, tích cực cùng quan liêu quân triều đình hoặc từ mình vùng lên chống thực dân Pháp. Tuy nhiên thực dân Pháp khuất phục được triều đình đơn vị Nguyễn, cơ mà không thể tiêu diệt tinh thần binh cách của dân tộc Việt Nam.

Bạn đang xem: Các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của việt nam


Các phong trào yêu nước tiêu biểu như: phong trào Cần vương do những văn thân, sĩ phu yêu thương nước lãnh đạo, ra mắt sôi nổi trong cả nước và kéo dài thêm hơn nữa 10 năm tự 1885 mang đến 1896; các cuộc nổi lên chống quân thôn tính ở những vùng địch chiếm đóng, vượt trội như: khởi nghĩa Trương Định, Nguyễn Trung Trực, Võ Duy Dương, Nguyễn Hữu Huân; các cuộc đương đầu của nhân dân những địa phương trung du miền núi, rất nổi bật nhất là khởi nghĩa lặng Thế do Hoàng Hoa Thám chỉ đạo (1884 - 1913); những cuộc khởi nghĩa: mùi hương Khê (1885 - 1896) vị Phan Đình Phùng với Cao thắng lãnh đạo; ba Đình (1886 - 1887) do Phạm Bành cùng Đinh Công Tráng đứng đầu; bến bãi Sậy (1885 - 1889) bởi Nguyễn Thiên Thuật chỉ huy; cuộc nổi lên ở Hưng Hóa (1885 - 1889) của Nguyễn quang đãng Bích; phong trào yêu nước theo xu hướng dân chủ bốn sản do cụ công cụ bà Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh lãnh đạo; cuộc khởi nghĩa lặng Bái bởi vì Nguyễn Thái học tập lãnh đạo.

Các văn thân, sĩ phu yêu nước, những người đứng đầu những cuộc chiến đấu đã nhờ vào dân, tin cậy vào sức khỏe và ý chí quật cường của nhân dân, biến đổi ngọn cờ quy tụ, liên minh nhân dân kháng Pháp. Truyền thống yêu nước quật cường của dân tộc bản địa trỗi dậy dạn dĩ mẽ, quần chúng. # khắp toàn quốc tích cực vùng dậy chống lại quân địch xâm lược, đảm bảo an toàn đất nước. Nhưng vì thiếu mặt đường lối đúng đắn, thiếu tổ chức và lực lượng quan trọng nên theo lần lượt thất bại.

Xem thêm: Địa Chỉ Làng Gốm Bát Tràng Thuộc Tỉnh Nào, Địa Chỉ Làng Gốm Sứ Bát Tràng Ở Đâu


*

Đảng cùng sản việt nam ra đời, tổ chức và chỉ huy mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

3/1945, trung ương Đảng ra thông tư “Nhật - Pháp đột kích và hành vi của chúng ta”.

4/1945, Trung ương tập trung Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ, quyết định nhiều vụ việc quan trọng, thống nhất các lực lượng thiết bị thành việt nam Giải phóng quân.

Từ tháng 4/1945, cao trào phòng Nhật, cứu giúp nước ra mắt mạnh mẽ.

Đầu tháng 5/1945, bác bỏ Hồ tự Cao bởi về Tuyên Quang, lựa chọn Tân Trào có tác dụng căn cứ chỉ đạo cách mạng cả nước.

8/1945, họp báo hội nghị đại biểu vn của Đảng họp trên Tân Trào (Tuyên Quang) khẳng định: “Cơ hội cực tốt cho ta giành chủ quyền đã tới”<1> và đưa ra quyết định phát động toàn dân khởi nghĩa giành tổ chức chính quyền từ tay vạc xít Nhật với tay sai trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản trị Hồ Chí Minh, Nhân dân toàn quốc đồng loạt triển khai Tổng khởi nghĩa, giành chính quyền. Chỉ trong vòng 15 ngày thời điểm cuối tháng 8/1945, cuộc Tổng khởi nghĩa vẫn giành thắng lợi hoàn toàn, chính quyền trong toàn nước về tay nhân dân.


*

Kháng chiến toàn dân, toàn diện, ngôi trường kỳ, nhờ vào sức mình là chính

Dưới sự chỉ đạo của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh, qua 9 năm triển khai đường lối binh lửa toàn dân, toàn diện, ngôi trường kỳ, phụ thuộc vào sức mình là chính, vừa phòng chiến, vừa loài kiến quốc, ra mức độ xây dựng, củng vậy thực lực, quân và dân ta không hoàn thành phát triển cầm cố tiến công, càng đánh càng mạnh, giành những thắng lợi to lớn. Tiêu biểu như: Chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông (1947), Chiến dịch biên cương (1950), Chiến dịch chủ quyền (1951), Chiến dịch Đông Xuân (1951 - 1952), Chiến dịch tây-bắc (1952), Chiến dịch Điện Biên che (1954), làm cho nên thắng lợi “lừng lẫy năm châu, chấn đụng địa cầu” kết thúc thắng lợi cuộc binh đao chống thực dân Pháp xâm lược.

Nửa cuối thế kỷ XIX và nửa vào đầu thế kỷ XX, dân tộc ta cần hai lần tiến hành kháng chiến kháng thực dân Pháp xâm lược. Tác dụng của nhị cuộc binh lửa đó tuy khác nhau nhưng hầu như để lại những bài bác học lịch sử hào hùng về vạc huy truyền thống cuội nguồn yêu nước, sức khỏe của lòng dân, sức khỏe của niềm tin đoàn kết toàn dân tộc cho sự nghiệp xuất bản và bảo đảm an toàn Tổ quốc.

Xem thêm: Có Thể Xem Sự Đáng Yêu Là Cơm Ăn À Cơm Ăn À? Có Thể Xem Sự Đáng Yêu Là Cơm Ăn À


*

Trong trận chiến chống dịch Covid-19 hiện nay nay, bài học kinh nghiệm về lòng yêu thương nước và lòng tin đoàn kết từ nhị cuộc binh lửa chống thực dân Pháp đang được phát huy cao độ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý năng động, sáng chế của chủ yếu phủ, cả hệ thống chính trị vào cuộc, cùng sự chung mức độ đồng lòng muôn tín đồ như một của tất cả dân tộc với sự cỗ vũ của cộng đồng quốc tế, trận đánh “chống dịch như chống giặc” nhất thiết sẽ thành công trong thời gian không xa.

Phòng Lý luận bao gồm trị - lịch sử dân tộc Đảng

Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM

-------------

<1> Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chủ yếu trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t.7, tr.424