Các Bài Toán Về Đồ Thị Hàm Số Lớp 9 Có Đáp Án

     

b) Hoành độ giao điểm của hai đồ dùng thị hàm số y = 3x – 2 với y = 4x + một là nghiệm của phương trình 3x – 2 = 4x + 1 x = -3.

Bạn đang xem: Các bài toán về đồ thị hàm số lớp 9 có đáp án

Tung độ giao điểm : y = -9 – 2 = -11.

Vậy toạ độ giao điểm của hai đồ dùng thị hàm số đã cho là (-3 ; -11).

Ví dụ 2.

Cho đường thẳng có phương trình

*
*
– 1 =0. (1)

a) Hàm số xác định bởi (1) là hàm số đồng trở nên hay nghịch phát triển thành ?

Vì sao ?

b) Hãy vẽ đồ dùng thị hàm số xác định bởi (1).

Giải: 

a) chuyển đổi (1) thành y =

*
x – 3.

Vì thông số a = 

*
> 0 buộc phải hàm số xác định bởi (1) là hàm số đồng biến.

Cho x = 0 thì y = -3.

Cho y = 0 thì x = 2.

Đồ thị hàm số xác minh bởi (1) là con đường thẳng đi qua hai điểm (0 ; -3), (2 ; 0)

B. Bài tập cơ bản

Bài 3.1.

Cho hàm số y =-

*
x – 3. (1)

a) Vẽ vật thị hàm số (1) ;

b) Đồ thị hàm số (1) giảm trục hoành, trục tung tại những điểm A. Tính chu vi và mặc tích tam giác AOB.

Xem thêm: Hãy Nêu Các Bước Nhập Công Thức Vào Ô Tính : + B1, Hãy Nêu Các Bước Nhập Công Thức Vào Ô Tính

Bài 3.2.

Biết đồ vật thị hàm số y = –

*
x + m đi qua điểm P(6 ; -2).

a) tìm m ;

b) Vẽ trang bị thị của hàm số với mức giá trị m vừa tìm kiếm được.

C. Bài bác tập nâng cao

Bài 3.3.

Cho hàm sốf(x) = (2

*
– 3)x + 2
*
+ 3. (1)

a) Hàm số đã đến đồng phát triển thành hay nghịch biến chuyển trên R ? bởi sao?

b) xác định a biết f(a) = 0.

c) tìm kiếm m chứa đồ thị hàm số đang cho vị ( 1 ) với đồ thị y = 2x + m – 1 cắt nhau trên một điểm bên trên trục tung.

Bài 3.4.

Cho đường thẳng có phương trình

3m – my = (2m + 1)x – 3 (m ≠ 0, m ≠

*
). (1)

a) với m = 1, hàm số biểu hiện bởi (1) đồng trở thành hay nghịch trở thành trên R ? vì sao ?

b) Vẽ đồ vật thị hàm số ( 1 ) lúc m = 1 ;

c) chứng tỏ rằng lúc m ráng đổi, các đường thẳng (1) luôn đi sang 1 điểm cố định. Tính toạ độ điểm cố định và thắt chặt đó.

Bài 3.5.

Biết hai tuyến đường thẳng mx + 2y = -1 cùng my = nx – 5 (m, n ≠ 0) cắt nhau trên điểm M(3 ; -2).

Xem thêm: Tết Dương Lịch Tiếng Anh Là Gì ? Tết Dương Lịch Tiếng Anh Là Gì

a) search 2 số m, n ;

b) Vẽ vật thị nhị hàm số ứng với m, n vừa tìm được ở câu a) trên cùng một hệ trụẹ toạ độ.