Bước sóng dài nhất trong dãy laiman

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Bước sóng nhiều năm nhất trong dãy Banme là 0,6560 μm. Bước sóng lâu năm nhất trong dãy Laiman là 0,1220 μm. Bước sóng nhiều năm thứ hai của dãy Laiman là:A: 0,1029 μm

B: 0,1112 μm

C: 0,0528 μm

D: 0,1211 μm


*

Bước sóng dài nhất trong hàng Banme là (lambda_1Rightarrowfrachclambda_1=E_3-E_2)(1)

Bước sóng nhiều năm nhất trong dãy Laiman là (lambda_2Rightarrowfrachclambda_2=E_2-E_1)(2)

Bước sóng dài thứ 2 trong dãy Laiman là (lambda_3Rightarrowfrachclambda_3=E_3-E_1)(3)

Lấy (1) + (2) vế với vế ta đc: (frachclambda_1+frachclambda_2=E_3-E_1=frachclambda_3)

(Rightarrowfrac1lambda_3=frac1lambda_1+frac1lambda_2)

(Rightarrowlambda_3=0,1029mu m)

Đáp án A.
Đúng 0
phản hồi (0)
*

oi

 


Đúng 0
bình luận (0)
Lớp 0 đồ gia dụng lý
1
0
Gửi diệt

Đáp án A

*

*


Đúng 0

phản hồi (0)

Trong quang quẻ phổ gạch của Hiđrô (quang phổ của Hiđrô), bước sóng của vạch trước tiên trong dãy Laiman ứng với sự chuyển của électron (électron) từ hành trình L về quy trình K là 0,1217 μm , vạch đầu tiên của hàng Banme ứng với sự chuyển M → L là 0,6563 μm. Bước sóng của vạch quang phổ thiết bị hai trong dãy Laiman ứng với sự chuyển M → K bằng

A. 0,1027  μm

B. 0,5346  μm

C. 0,7780  μm

D. 0,3890  μm


Lớp 0 thiết bị lý
1
0
Gửi diệt

Chọn đáp án A

*

*


Đúng 0

bình luận (0)

Trong quang phổ vén của Hidro (quang phổ của Hidro), cách sóng của vạch đầu tiên trong dãy Laiman ứng với sự chuyển của electron (electron) từ quy trình L về quy trình K là 0,1217 μm, vạch thứ nhất của dãy Banme ứng với sự chuyển M → L là 0,6563 μm. Cách sóng của vun quang phổ sản phẩm hai trong hàng Laiman ứng với sự chuyển M → K bằng

A.

Bạn đang xem: Bước sóng dài nhất trong dãy laiman

0,1027 μm

B. 0,5346 μm

C. 0,7780 μm

D.

Xem thêm: Thông Số Kỹ Thuật Và Yêu Cầu Về Hệ Điều Hành Windows 11, Máy Tính, Ứng Dụng, V

0,3890 μm


Lớp 12 vật dụng lý
1
0
Gửi bỏ
Đúng 0

comment (0)

Trong quang phổ gạch của Hidro (quang phổ của Hidro), cách sóng của vạch thứ nhất trong dãy Laiman ứng với việc chuyển của electron (electron) từ hành trình L về tiến trình K là 0,1217 μm, vạch thứ nhất của hàng Banme ứng với sự chuyển M → L là 0,6563 μm. Cách sóng của vạch quang phổ vật dụng hai trong dãy Laiman ứng với sự chuyển M → K bằng

A. 0,1027 μm

B. 0,5346 μm

C.

Xem thêm: Muối Nào Sau Đây Không Bị Nhiệt Phân Hủy ? Muối Nào Sau Đây Không Bị Nhiệt Phân Hủy

0,7780 μm

D. 0,3890 μm


Lớp 12 đồ dùng lý
1
0
Gửi bỏ
Đúng 0

comment (0)

Trong quang quẻ phổ gạch của Hidro (quang phổ của Hidro), bước sóng của vạch thứ nhất trong hàng Laiman ứng với việc chuyển của electron từ quỹ đạo L về quỹ đạo K là 0,1217 μ m , vạch trước tiên của hàng Banme ứng với việc chuyển M -> L là 0,6563  μ m . Cách sóng của vạch quang phổ lắp thêm hai trong hàng Laiman ứng với việc chuyển M-> K bằng

A. 0,1027 μ m

B. 0,5346 μ m

C. 0,7780  μ m

D. 0,3890  μ m


Lớp 12 vật lý
1
0
Gửi diệt
Đúng 0

comment (0)

Trong quang đãng phổ vạch của Hiđrô (quang phổ của Hiđrô), bước sóng của vạch thứ nhất trong hàng Laiman ứng với việc chuyển của électron (électron) từ hành trình L về hành trình K là 0,1217 μm, vạch đầu tiên của dãy Banme ứng với sự chuyển M → L là 0,6563 μm. Bước sóng của vạch quang phổ vật dụng hai trong hàng Laiman ứng với việc chuyển M → K bằng

A. 0,1027 μm

B. 0,5346 μm

C. 0,7780 μm

D. 0,3890 μm


Lớp 12 vật dụng lý
1
0
Gửi diệt
Đúng 0

comment (0)

Trong quang phổ vun của Hidro (quang phổ của Hidro), bước sóng của vạch đầu tiên trong dãy Laiman ứng với sự chuyển của electron từ hành trình L về quy trình K là 0,1217 μ m , vạch đầu tiên của hàng Banme ứng với việc chuyển M -> L là 0,6563 μ m . Cách sóng của vén quang phổ vật dụng hai trong dãy Laiman ứng với việc chuyển M -> K bằng

A. 0,1027 μ m

B. 0,5346  μ m

C. 0,7780  μ m

D. 0,3890  μ m


Lớp 12 đồ dùng lý
1
0
Gửi bỏ
Đúng 0

phản hồi (0)
Lớp 12 đồ dùng lý
1
0
Gửi bỏ

Đáp án A

*

*

*


Đúng 0

comment (0)

Biết vén đỏ trong quang đãng phổ của H α bao gồm bước sóng là 656nm cùng vạch tất cả bước sóng lâu năm nhất trong hàng Laiman là 112nm. Cách sóng của vạch máy hai trong hàng Laiman là

A. 95,7 μ m

B. 95,7nm

C. 0,0957nm

D. 0,957nm


Lớp 0 thiết bị lý
1
0
Gửi diệt
Đúng 0

bình luận (0)
olm.vn hoặc hdtho
giaimaivang.vn