Bản Tường Trình Tiếng Anh Là Gì

     
GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
Vietnamese term or phrase:Bản tường trình sự việc
English translation:Report
Entered by: VIET NGUYEN NGOBạn đang xem: Bản tường trình tiếng anh là gì

08:39 Aug 25, 2017
Vietnamese to lớn English translationsLaw (general)
Vietnamese term or phrase: bạn dạng tường trình sự việc
Nhờ những huynh giúp! Context: Hôm nay, ngày..., tôi xin tường trình....
This person is a giaimaivang.vn Certified PRO in English to lớn VietnameseClick the red seal for more information on what it means to lớn be a giaimaivang.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Nam Vo
*

Local time: 03:29
Report
Explanation:Trong văn cảnh này, chúng phải sử dụng động từ tường trình chứ chưa phải danh từ. khổng lồ day, .........., I would like to report .....

*

Works in field", this, event, "170px")" onMouseout="delayhidetip()">VIET NGUYEN NGOLocal time: 03:29Xem thêm: Co2 Là Gì? Tính Chất Hóa Học Của Co2 ) Muối Cabonnat Và Bài Tập

*

5Statement of FactsThis person is a giaimaivang.vn Certified PRO in English lớn VietnameseClick the red seal for more information on what it means lớn be a giaimaivang.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Linh Hoang

*

4Report of Events/ sự kiện ReportThis person is a giaimaivang.vn Certified PRO in English to Vietnamese, Vietnamese lớn EnglishClick the red seal for more information on what it means lớn be a giaimaivang.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Thao Tran

*Xem thêm: Diễn Viên Nguyễn Phương Thảo Lee Đứng Thứ Mấy Trên Thế Giới, Diễn Viên Nguyễn Phương Thảo

This person is a giaimaivang.vn Certified PRO in English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means lớn be a giaimaivang.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Nam Vo
kimsa88
cf68