Cac dong tac bai the duc voi co lop 7

     
ÔN TẬP 8 ĐỘNG TÁC: VƯƠN THỞ, TAY, CHÂN, LƯỜN, BỤNG, PHỐI HỢP, THĂNG BẰNG, NHẢY.HỌC MỚI: ĐỘNG TÁC ĐIỀU HÒA

BÀI THỂ DỤC VỚI CỜ - KHỐI 7

ÔN TẬP 8 ĐỘNG TÁC:

ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ

*

+ tư thế chuẩn chỉnh bị: Đứng ở bốn thế đứng nghiêm.

Bạn đang xem: Cac dong tac bai the duc voi co lop 7

+ Nhịp 1:Bước chân tráisang ngang rộng bởi vai, nhị tay cố kỉnh cờ đưa ra trước - lên cao tuy nhiên song, lòng bàn tay hướng vào nhau, cờ hướng lên rất cao ưỡn thân, khía cạnh ngửa (hít vào sâu bởi mũi).

+ Nhịp 2: Đưa tay ra trước - xuống rẻ chếch ra sau, cờ hướng xuống đất, cúi đầu, hóp bụng (thở mạnh ra bằng miệng).

+Nhịp 3: Đưa nhị tay cùng cờ từ bên dưới - ra trước - dang ngang, lòng bàn tay hướng trước ngực khá ưỡn (hít vào sâu bằng mũi).

+ Nhịp 4: Đưa nhị tay và cờ ra trước - xuống thấp về TTCB (thở ra bằng miệng).

+ Nhịp 5, 6, 7, 8: Như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưngnhịp 5 chân phải bước sang ngang.

ĐỘNG TÁC TAY

*

+ Nhịp 1:Bước chân trái thanh lịch ngangmột bước rộng bởi vai, hai tay nỗ lực cờ gửi từ dưới ra trước - lên cao tuy nhiên song, lòng bàn tay hướng về phía nhau, cờ phía lên cao, khía cạnh ngửa, mắt nhìn theo cờ (hít vào sâu bởi mũi).

+ Nhịp 2: Đưa hai tay ra trước tuy nhiên song cao ngang vai, lòng bàn tay hướng vào nhau, cờ hướng trước (thở ra).

+ Nhịp 3: Đưa nhì tay dang ngang, bàn tay ngửa, cờ hướng sang hai bên (hít vào).

+ Nhịp 4: Về TTCB (thở ra).

+ Nhịp 5, 6, 7, 8 : Như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưngnhịp 5 bước chân phải sang ngang.

ĐỘNG TÁC CHÂN

*

+ Nhịp 1:Kiễng nhì chân,hai tay nắm cờ phòng vào hông, cờ hướng ra phía trước (hít vào).+ Nhịp 2:Khuỵu gối sâu,kiễng nhì bàn chân, hai tay núm cờ giới thiệu trước song song cao ngang vai, lưng thẳng, lòng bàn tay hướng về phía nhau, cờ hướng trước, ánh mắt theo cờ (thở ra).

+ Nhịp 3:Đứng thẳng bạn lên,hai tay dang ngang,bàn tay ngửa, nhị cờ phía sang hai bên,mặt tảo sang trái, góc nhìn theo cờ(hít vào).

+ Nhịp 4: về TTCB (thở ra).

+ Nhịp 5, 6, 7, 8: Như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưngnhịp 7 quay khía cạnh sang phải.

ĐỘNG TÁC LƯỜN

*

Nhịp 1:Bước chân trái thanh lịch ngangrộng bởi vai, đồng thời hai tay dang ngang lòng bàn hướng trước, cờ phía sang nhị bên, mặt hướng trước (hít vào).

Nhịp 2:Dồn giữa trung tâm vào chân trái,mũi bàn chân phải va đất, đôi khi nghiêng lườn quý phái phải, tay trái choãi thẳng áp dịu vào tai, tay nên co cẳng tay vùng sau lưng, cờ hướng sang trái (thở ra).

Nhịp 3:Chuyển giữa trung tâm về đứng gần như trên nhị chân, thân fan thẳng, nhị tay dang ngang, bàn tay ngửa, cờ phía sang hai bên, ánh mắt theo cờ phía bên trái (hít vào).

Nhịp 4: Về tứ thế sẵn sàng (thở ra).

Nhịp 5, 6, 7, 8: Như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưngnhịp 5 bước chân phải lịch sự ngang, nhịp 6 nghiêng lườn thanh lịch trái, nhịp 7 mặt quay chú ý cờ mặt phải.

ĐỘNG TÁC BỤNG

*

Nhịp 1:Bước chân trái quý phái ngangrộng hơn vai đồng thời đưa hai tay với cờ ra trước lên cao song song, lòng bàn tay hướng về phía nhau, mặt ngửa, mắt nhìn theo cờ.

Xem thêm: Cách Ghi Mã Vận Đơn Bằng Tay, Cách Ghi Mã Vận Đơn Ghtk Bằng Tay

Nhịp 2: Gập thân, hai tay chạm 2 bàn chân,cờ nhắm đến trước,hai chân thẳng,mắt nhìn theo cờ.

Nhịp 3: Nâng thân, nhị tay dang ngang,bàn tay sấp,cờ phía sang 2 bên,mắt chú ý theo cờ mặt trái.

Nhịp 4: Về TTCB

Nhịp 5, 6, 7, 8: Như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưngnhịp 5 bước chân phải sang trọng ngang cùng nhịp 7 góc nhìn theo cờ bên phải.

ĐỘNG TÁC PHỐI HỢP

*

Nhịp 1:Bước chân trái ra trước 1 bước chếch 45 độ(theo chiều mũi chân) kế tiếp khuỵu gối, chân sau thẳng,tay trái giới thiệu trước(theo hướng bàn chân) chếch lên cao,tay yêu cầu đưa ra sau chếch xuống dướitạo với tay trước như cánh tay đòn. Hai chân va đất bởi cả bàn chân,trọng chổ chính giữa dồn các vào chân trước, cờ hướng theo chiều của 2 tay, thân trên hơi ngảvề trước,mắt nhìn theo cờ tay trái.

Nhịp 2: Đưa chân trái về với chân buộc phải đồng thời gập thân, tay hướng vào bàn chân, nhị cờ hướng tới trước, nhị chân thẳng, góc nhìn theo cờ.

Nhịp 3: Đứng thẳng fan lên,đồng thời vặn mình thanh lịch trái 90 độ(không xoay nhì bàn chân), nhị tay dang ngang, bàn tay ngửa, cờ hướng theo chiều của nhì tay,mắt quan sát theo cờ tay trái.

Nhịp 4: Về tứ thế chuẩn chỉnh bị.

Nhịp 5, 6, 7, 8: Như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưngnhịp 5 bước đi phải chếch về trước với ở nhịp 7 vặn mình lịch sự phải, góc nhìn cờ bên phải.

ĐỘNG TÁC THĂNG BẰNG

*

*
Nhịp 1:Đưa chân trái ra sau, mũi chân va đất mặt khác hai tay đưa ra trước - lên cao tuy nhiên song, lòng bàn tay hướng vào nhau, cờ hướng lên cao, mặt ngửa góc nhìn theo cờ,trọng trọng điểm dồn vào chân phải.

Nhịp 2:Nâng chân trái lên cao ở phía sau đôi khi ngả thân về trước, ngực ưỡn, nhị tay giới thiệu trước - dang ngang, bàn tay sấp, cờ hướng sang hai bên, hai chân thẳng, mặt nhắm đến trước với giữ thăng bằng.

Nhịp 3: Về nhịp 1.

Nhịp 4: Về tư thế chuẩn chỉnh bị.

Nhịp 5, 6, 7, 8: Như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưngnhịp 5 đưachân bắt buộc ra sau, nhịp 6 thăng bởi trên chân trái.

ĐỘNG TÁC NHẢY

*

*
Nhịp 1: nhảy nhảy fan lên sau đó rơi xuống ởtư nuốm hai chân rộng bởi vai,tay trái gửi cờ sang trọng ngang,bàn tay sấp.

Nhịp 2: bật nhảy fan lên về tư thế đứng thẳnghai chân chụm,tay phảiđưa cờ lịch sự ngangthành tứ thế nhị tay dang ngang,bàn tay sấp, cờ phía sang hai bên.

Nhịp 3: nhảy nhảy như nhịp 1,hai tay chỉ dẫn trước song song cao ngang vai,lòng bàn tay hướng vào nhau, cờ phía trước.

Nhịp 4: nhảy nhảy về tư thế chuẩn chỉnh bị.

Nhịp 5, 6, 7, 8: Như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưngnhịp 5 đưatay buộc phải sang ngang, nhịp 6 tay trái gửi cờ thanh lịch ngang.

HỌC MỚI ĐỘNG TÁC ĐIỀU HÒA

ĐỘNG TÁC ĐIỀU HÒA

*

Nhịp 1:Nâng gối chân trái lên caomột cách nhẹ nhàng, đồng thờihai tay đưa cờ ra trước (cao ngang vai)và rung lắc cổ tay.

Nhịp 2:Về tư thế chuẩn bị.

Xem thêm: "Sự Soạn Thảo Văn Bản Tiếng Anh Là Gì ? Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản Tiếng Anh Là Gì

Nhịp 3:Nâng gối chân đề nghị lên caomột bí quyết nhẹ nhàng, đồng thờihai tay chuyển cờ sang ngangvà rung rung lắc cổ tay.