Bài tập tiếng anh lớp 11 unit 4 volunteer work có đáp án

     
Nội dung lời giải chi tiết được biên soạn bám đít chương trình giờ đồng hồ Anh lớp 11 từ nhóm ngũ chuyên viên giàu gớm nghiệm share miễn phí, là tài liệu hữu ích cho các em học sinh và thầy cô tham khảo.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 11 unit 4 volunteer work có đáp án


Chúng tôi xin trình làng Bài soạn giờ đồng hồ anh 11: Unit 4 Language Focus, tài liệu giúp các em học sinh sẵn sàng tốt, sẵn sàng bước vào bài học new với khả năng tiếp thu cao hơn. Lời giải cụ thể mời các em học sinh và thầy cô tìm hiểu thêm dưới đây:

Soạn tiếng anh 11: Unit 4 Language Focus vừa đủ nhất:

Unit 4: Language Focus

Pronunciation: / w / - / j /

Grammar:

Gerund & present participle

Perfect gerund và perfect participle

Tạm dịch: 

- phân phát âm: /w/ - /j/ 

- Ngữ pháp: 

+ V-ing và lúc này phân từ

+ danh động từ chấm dứt và phân từ trả thành

Pronunciation

Listen and repeat:

(Nghe với lặp lại)

Practise reading aloud these sentences.

(Thực hành phát âm to hồ hết câu sau)

1. We went for a walk in the woods near the railway.

2. We wore warm clothes and walked quickly khổng lồ keep warm.

3. At about twelve, we had veal sandwiches and sweet trắng wine, and we watched TV.

4. Excuse me. Did you use lớn live in York?

5. Did you use khổng lồ be a tutor at the University?

6. I read about Hugh in the newspaper yesterday.

Tạm dịch: 

1. Công ty chúng tôi đi cỗ trong vùng rừng núi gần đường rây tàu hỏa. 

2. Shop chúng tôi mặc quần áo nóng và đi cấp tốc để giữ ấm. 

3. Lúc khoảng tầm 12 giờ, shop chúng tôi ăn bánh sandwich giết bê cùng rượu trắng ngọt, và cửa hàng chúng tôi xem TV. 

4. Xin lỗi. Bạn đã từng có lần sống ngơi nghỉ York à?

5. Bạn đã từng là giáo viên khi học đh à?

6. Tôi phát âm về Hugh bên trên báo hôm qua. 

Grammar:

Exercise 1. Complete each of the following sentences with an appropriate gerund of the verbs from the box.

(Hoàn thành từng câu sau với 1 danh rượu cồn từ tương thích của các động từ trong khung.)

spend behave wait park

start bend meet listen

E.g: He found that parking was difficult in that city.

1. I have no objection to lớn _____ lớn your story again.

2. Cảm biến your toes without _____ your knees!

3. You should be ashamed of yourself for _____ so badly.

4. I am looking forward to lớn _____ you.

5. You can't prevent him from _____ his own money.

6. Would you mind _____ for a moment?

7. In spite of _____ late, we arrived in time.

Hướng dẫn giải:

1. Listening 2. Bending 3. Behaving 4. Meeting 5. Spending 6. Waiting 7. Starting

Tạm dịch: 

Ví dụ: Tôi cảm xúc ở tp này đỗ xe thật cạnh tranh khăn. 

1. Tôi không phản đối bài toán nghe lại câu chuyện của bạn. 

2. Hãy đụng vào đầu ngón chân nhưng không khụy gối!

3. Bạn nên tự cảm giác xấu hổ lúc hành xử tệ như vậy. 

4. Tôi ý muốn chờ chạm chán bạn.

5. Chúng ta không thể bức tường ngăn anh ấy tiêu tiền của bao gồm mình. 

6. Các bạn có phiền hóng tôi một ít không?

7. Mang dù ban đầu muộn, nhưng công ty chúng tôi đến kịp lúc. 

Exercise 2. Complete each of the following sentences with an appropriate present participle of the verbs from the box.

(Hoàn thành mỗi câu sau với một lúc này phân từ tương thích của các động từ trong khung.)

Lie modernize shop

pass prepare rise

try read bum

E.g: I saw him…………..my house.

⟹ I saw him passing my house.

1. She smelt something _____ and saw smoke _____.

2. If she catches you _____ her diary, she’ll be furious.

3. They found a tree _____ across the road.

Xem thêm: Cách Nội Suy Bằng Máy Tính 570Es # Top Trend, Nội Suy Bằng Máy Tính 570Es

4. I’m going _____ this afternoon.

5. He doesn't spend much time _____ his lessons.

6. They wasted the whole afternoon _____ to repair the bike.

7. They spend a lot of money _____ the house.

Hướng dẫn giải:

1. Burning - rising 2. Reading 3. Lying

4. Shopping 5. Preparing

6. Trying 7. Modernizing

Tạm dịch: 

Ví dụ: Tôi thấy được anh ấy đi qua nhà tôi. 

1. Tôi ngửi thấy cái nào đó đang cháy và thấy khói cất cánh lên. 

2. Nếu cô ấy bắt gặp bạn vẫn đọc nhật cam kết của cô ấy, cô ấy sẽ tương đối tức giận. 

3. Chúng ta thấy một cái cây ở chắn ngang đường. 

4. Chiều nay tôi định đi cài sắm. 

5. Anh ấy không để nhiều thời gian chuẩn bị cho bài bác học. 

6. Họ tiêu tốn lãng phí cả buổi chiều nỗ lực sửa xe cộ đạp. 

7. Họ dành nhiều tiền bổ sung lại ngôi nhà. 

Exercise 3. Put the verbs in brackets into the perfect gerund or perfect participle.

(Chia đụng từ vào ngoặc ngơi nghỉ dạng danh đụng từ hoàn thành hoặc phân từ trả thành.)

e.g: He was accused of……………(desert) his ship two months ago.

⟹ He was accused of having deserted his ship two months ago.

1. I object to lớn him_______ (make) private calls on the office phone.

2. ______(be) his own boss for such a long time, he found it hard to lớn accept orders from another.

3. They denied_______ (be) there.

4._______ (tie) one end of the rope to lớn his bed, he threw the other kết thúc out of the window.

5._______ (read) the instruction, he snatched up the fire extinguisher.

6. The children admitted_______ (take) the money.

Hướng dẫn giải:

1. I object lớn him having made private calls on the office phone.

2. Having been his own boss for such a long time, he found it hard lớn accept orders from another.

3. They denied having been there.

4. Having tied one end of the rope khổng lồ his bed, he threw the other over out of the window.

5. Having read the instruction, he snatched up the fire extinguisher.

6. The children admitted having taken the money.

Xem thêm: Ăn Ức Gà Có Tác Dụng Gì - Ăn Ức Gà Công Nghiệp Có Tốt Không

Tạm dịch: 

Ví dụ: Anh ấy bị buộc tội bỏ rơi nhỏ tàu cách đó 2 tháng. 

1. Tôi phản nghịch đối việc anh ấy dùng điện thoại cảm ứng văn chống vào mục đích cá nhân. 

2. Đã tự cai quản suốt một thời hạn dài, anh ấy cảm giác thật khó để gật đầu lời ra lệnh từ fan khác. 

3. Họ từ chối việc sẽ ở đây. 

4. Đã cột một đầu dây thừng vào chân giường, anh ấy ném đầu dây thừng còn lại qua cửa sổ.