Bài tập tương lai gần

     

Thì tương lai solo và tương lai ngay gần được thực hiện khá nhau. Tuy nhiên, trong một số trong những trường hợp, fan học khó sáng tỏ được đề xuất dùng thì tương lai đối kháng hay sau này gần. Trong nội dung bài viết này, siêng học bài sẽ cùng các bạn tìm ra điểm biệt lập giữa thì tương lai solo và tương lai ngay gần và dứt một số bài xích tập thì tương lai solo và sau này gần để làm rõ hơn giải pháp dùng của 2 thì này nhé!

*

Lí thuyết thì tương lai solo và tương lai gần

Will + V

Be going khổng lồ + V

Dùng khi ra quyết định đưa ra tại thời điểm nói:

+ There’s no milk.

Bạn đang xem: Bài tập tương lai gần

– Really? I’ll goget some.

Dùng khi quyết định được đưa ra trước thời gian nói:

+ There’s no milk.

– I know. I’m going lớn go & get some when this film finishes.

Một lời dự đoán dựa trên quan tiền điểm:

I think Mr.Robin will be the next president.

Một lời dự đoán dựa trên các thứ ta rất có thể nhìn thấy hoặc nghe thấy tại thời điểm nói:

Mr.Robin is going to lớn be the next president. He already has most of the votes.

Một vụ việc có thật trong tương lai

The sun will rise tomorrow.

Dùng nhằm hứa, yêu thương cầu, không đồng ý hay đề nghị:

I’ll help you tomorrow, if you like.

Ví dụ biệt lập thì tương lai gần cùng tương lai đơn:

Trước lúc làm bài bác tập thì tương lai solo và sau này gần, siêng học bài xích sẽ gửi ra một trong những ví dụ mẫu để chúng ta tham khảo, giúp phát âm sâu hơn về cách sử dụng của thì tương lai solo và sau này gần.

Ex 1: Điện thoại đổ chuông

+ I’ll get it!

(Nếu dùng “i’m going khổng lồ get it” sẽ khá kì, vì lúc ấy mọi tín đồ sẽ nghĩ là Julie đang biết trước là điện thoại cảm ứng sẽ đổ chuông)

Ex 2: I’m going to go on holiday next week

(Nếu dùng “I’ll go on holiday next week” khiến cho mọi nghe hiểu rõ rằng tôi chỉ mới quyết định đi dạo vào vài phút trước. Vớ nhiên, điều này có thể xảy ra dẫu vậy thường thường, ta lên planer cho chuyến hành trình xảy ra các hơn)

Bài tập thì tương lai đối kháng và tương lai ngay sát 1: Put in ‘will’ or ‘be going to’:

A: We don’t have any bread.

B: I know. I __________________ get some from the shop.

A: We don’t have any bread.

B: Really? I __________________ get some from the cửa hàng then.

A: Why vì you need lớn borrow my suitcase?

B: I __________________ visit my mother in Scotland next month.

A: I’m really cold.

B: I __________________ turn the heating on.

A: Are you going to John’s các buổi party tonight?

B: Yes. Are you going too? I __________________ give you a lift.

A: What are your plans after you leave university?

B: I __________________ work in a hospital in Africa. I leave on the 28th

(The phone rings)

A: I __________________ get it!

A: Are you ready to order?

B: I can’t decide … Okay, I __________________ have the steak, please.

A: Are you busy tonight? Would you lượt thích to have coffee?

B: Sorry. I __________________ go to lớn the library. I’ve been planning khổng lồ study

all day.

A: Why are you carrying a hammer?

B: I __________________ put up some pictures.

Bài tập thì tương lai đơn và tương lai ngay gần 2:

Oh no! I think i ______________(sneeze)I’ve got to lớn go to dentist this morning. _________ you ________ with me? (come)When ________ you ________ another party? (have)Next month i __________ a DVD player (buy)In the future, people _________ bigger heads. (have)That glass is too near the edge. I think it ________(fall)Look at that đen cloud. I think it ________(rain)“Tomorrow ___________ a bright và sunny day everywhere in Japan, except Tokyo” – said the weatherwoman.The population of trung quốc ______________(reach) 2.1 billion by the year 2050.What are your plans for the weekend?

Minh phoned. We ______(go) on a picnic.

Xem thêm: Thắp Hương Đêm Giao Thừa Lúc Mấy Giờ, Cúng Giao Thừa Lúc Mấy Giờ

KEY 1:

A: There’s no milk.

B: I know. I’m going to lớn get some from the shop.

=> nhiều từ “i know” cho biết thêm người nói sẽ biết là hết sữa và sẽ đi mua)

A: There’s no milk.

B: Really? I’ll get some from the siêu thị then.

=> nhiều từ ‘Really?’ cho biết người nói chưa chắc chắn sữa đã hết trước đó. Thế nên ta dùng ‘will + V’.

A: Why vị you need to lớn borrow my suitcase?

B: I’m going to lớn visit my mother in Scotland next month.

=> sử dụng ‘be going to’ vì sự việc thăm mẹ đã được lên planer trước 1 tháng.

A: I’m really cold.

B: I’ll turn the heating on, then.

=> người B sẽ không tăng ánh sáng nếu fan A không nói rằng họ thấy lạnh. Vì vậy, sử dụng ‘will+v’

A: Are you going to lớn John’s các buổi tiệc nhỏ tonight?

B: Yes. Are you going too? I’ll give you a lift.

=> tín đồ B chỉ dẫn một lời ý kiến đề xuất nên ta sử dụng ‘will + V’.

A: What are your plans after you leave university?

B: I’m going khổng lồ work in a hospital in Africa. I leave on the 28th.

=> vấn đề này đã có lên kế hoạch cần ta dùng ‘be going to’.

(The phone rings)

A: I’ll get it!

=> A lần chần là đã có điện thoại cảm ứng reo bắt buộc ta sử dụng ‘will+V’.

A: Are you ready to order?

B: I can’t decide … Okay, I’ll have the steak, please.

=> B đưa ra đưa ra quyết định tại thời khắc nói chứ không còn biết trước xuất xắc lên kế hoặc trước là mình ăn gì. Vì chưng vậy, ta sử dụng ‘will + V’.

A: Are you busy tonight? Would you lượt thích to have coffee?

B: Sorry. I’m going to go to the library. I’ve been planning lớn study all day.

=> B đang lên chiến lược cho ban đêm trước thời gian A hỏi đề nghị ta cần sử dụng ‘be going to’.

A: Why are you carrying a hammer?

B: I’m going lớn put up some pictures.

=> B đã đầu tư treo ảnh trước đó đề nghị anh mới cầm búa yêu cầu ta dùng ‘be going to’.

Xem thêm: Bình Minh Của Công Lý - Cộng Đồng Yêu Phim Bom Tấn

KEY 2:

Oh no! I think i am going to(sneeze)I’ve got to lớn go lớn dentist this morning. Will you come with me? (come)When are you going lớn have another party? (have)Next month i am going khổng lồ buy a DVD player (buy)In the future, people will have bigger heads. (have)That glass is too near the edge. I think it is going to lớn fall (fall)Look at that đen cloud. I think it is going lớn rain(rain)“Tomorrow will be a bright và sunny day everywhere in Japan, except Tokyo” – said the weatherwoman.( be)The population of đài loan trung quốc will reach (reach) 2.1 billion by the year 2050.What are your plans for the weekend? – Minh phoned. We are going (go) on a picnic.

Trên đó là một số bài xích tập tương lai 1-1 và tương lai gần vì Chăm học bài tổng hợp cùng biên soạn. Các bạn đã làm rõ hơn về cách sử dụng của hai thì này chưa? Hãy tự để câu nhằm năm vững chắc phần ngữ pháp này nhé!