Bài Tập Too Và Enough

     

Mục lục bài bác viết

Bài Tập giờ Anh Về Too cùng Enough, bài Tập Về cấu tạo Enough Kèm Đáp Án đưa ra TiếtChia sẻ cấu trúc, bí quyết dùng enough, too to và bài tậpBài tập về Too cùng enough
Bài Tập tiếng Anh Về Too và Enough, bài bác Tập Về cấu trúc Enough Kèm Đáp Án đưa ra Tiết

Too với enough là hai kết cấu được sử dụng rất thông dụng trong giờ Anh. Tuy nhien vẫn có không ít người không thông thạo cách dùng của chúng. Nội dung bài viết này sẽ cung ứng cho chúng ta những con kiến thức tương đối đầy đủ nhất về cách dùng, cấu tạo và bài bác tập của Too và Enough.

Bạn đang xem: Bài tập too và enough

Đang coi : bài bác tập giờ anh về too cùng enough trả lời Now : tài liệu ngữ pháp giờ Anh


*
biện pháp dùng, cấu trúc enough, too to

hướng dẫn Now : tài liệu ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Bài tập về Too và enough

Sử dụng Too hoặc Enough để chấm dứt câu:

( tall ) He wasn’t … … … … .. To become a flight attendant. ( busy ) I’m afraid I’m … … … …. To lớn talk you now. ( good ) The paper isn’t … … … … .. ( patience ) I haven’t got … … … …. Lớn be a teacher. ( late ) It’s 10 pm. It’s … … … …. Lớn the cinema. ( enough ) She couldn’t run … … … …. To lớn catch the bus. ( warm ) It’s not … … … …. To lớn go out. ( chairs ) We don’t have … … … …. For all students here. ( busy ) She’s … … … …. Trying to lớn come up in our tiệc nhỏ tonight. ( people ) We have … … … …. To size three groups.

Xem thêm: Thi Khối A Gồm Những Ngành Nào ? Khối A Gồm Những Ngành Nào

( young ) Jim is … … … …. To lớn drive motorcycle. No more workouts. That’s … … … …. For today. ( flour ) There isn’t … … … …. To lớn make fifty loads of bread. ( far away ) We were … … … …. To heard what he was saying. ( dark ) The forest is … … … …. That he can’t see anything. ( English ) He doesn’t know … … … …. To talk khổng lồ foreigner. ( food và drink ) There was … … … …. For about twenty people. ( hot ) The tea is … … … …. For me lớn drink. ( big ) Is this box … … … …. For all those things ? ( shy ) I’m … … … …. Lớn talk to lớn him .

Xem thêm: Unit 10 Lớp 11 Speaking Unit 10 Lớp 11 Trang 118, Unit 10 Lớp 11: Speaking Trang 63

Đáp án

He wasn’t tall enough to lớn become a flight attendant.I’m afraid I’m too busy to lớn talk you now.The paper isn’t good enough.I haven’t got enough patience khổng lồ be a teacher.It’s 10 pm. It’s too late to lớn the cinema.She couldn’t run fast enough khổng lồ catch the bus.It’s not warm enough to go out.We don’t have enough chairs for all students here.She’s too busy trying to lớn come up in our tiệc nhỏ tonight.We have enough people to size three groups.Jim is too young to drive motorcycle.No more workouts. That’s enough for today.There isn’t enough flour to make fifty loads of bread.We were too far away to heard what he was saying.The forest is too dark that he can’t see anything.He doesn’t know enough English to lớn talk khổng lồ foreigner.There was enough food và drink for about twenty people.The tea is too hot for me to lớn drink.Is this box big enough for all those things?I’m too shy khổng lồ talk khổng lồ him.