Từ vựng, ngữ pháp, bài tập tiếng anh lớp 7 có đáp án

     

Bài tập giờ Anh lớp 7 thử nghiệm là tài liệu tiếp thu kiến thức theo chương trình mới. Tài liệu tổng hợp những dạng bài tập không giống nhau với nhiều mức độ.

Bạn đang xem: Từ vựng, ngữ pháp, bài tập tiếng anh lớp 7 có đáp án

Bạn vẫn xem: vị trí cao nhất 10 bài bác tập giờ anh lớp 7 theo từng unit chương trình new 2022

Thông qua giúp bài tập tiếng Anh 7 thí điểm các em sẽ có được thêm nhiều tài liệu tham khảo, nâng cấp khả năng tứ duy giờ Anh, củng cố kỹ năng và kiến thức ngữ pháp cùng từ vựng tiếng Anh lớp 7. Dưới đây mời quý thầy cô và chúng ta học sinh thuộc tham khảo.

Unit 1: My hobbies

I. Find the word which has a different sound in the part underlined
1. A. BetterB. PreferC. TeacherD. Worker
2. A. NearB. HearC. DearD. Bear
3. A. ConcertB. ConcernC. CollectD. Combine
4. A. PictureB. CultureC. NeighbourD. Tourist
5. A. DependentB. EnjoyC. AbsentD. Government
5. A. FutureB. ReturnC. PictureD. Culture
6. A. FirstB. GirlC. BirdD. Sister
7. A. BurnB. SunC. HurtD. Turn
8. A. NurseB. SurfC. PictureD. Return
10. A. HotB. HourC. HotelD. Hobby
II. Match the nouns from the box with the correct
athleticsbasketballcyclingfootball
karateskatingswimmingtennis
computer gamesphotosTVtable tennis
judocoinsbottlesaerobics
stampsgardeningcampingfilms

1. Go: .......................................................

2. Do: ..........................................................

3. Collect: ..................................................

4. Play: .....................................................

5. Watch: .................................................

6. Take: ..................................................

III. Choose the words/phrases in the box that match the pictures below. Write them in the spaces.
cyclingCookingGardeningPlaying the guitar
Taking photoArranging flowersswimmingPlaying chess
SkatingCampingCollecting stampsWatching TV

IV. Findwhich word does not belong khổng lồ each

1.

A.

common

B.

favourite

C.

unusual

D.

popular

2.

A.

like

B.

love

C.

enjoy

D.

hate

3.

A.

album

B.

stamps

C.

mountain

D.

collector

4.

A.

gardening

B.

skating

C.

climbing

D.

horse-riding

5.

A.

newspaper

B.

reporter

C.

collector

D.

gardener

V. Put the words into TWO groups (/ /and /3:/)

neighbourthirdbirdwordlearn
yesterdaygirlassistantworldculture
camerasignalheardturnfinal
naturalbirthdaysiragainfirst

.................

Unit 2: Health

I. Findthe word which has a different sound in the part underlined

1.

A.

knife

B.

of

C.

leaf

D.

life

2.

A.

although

B.

enough

C.

paragraph

D.

Xem thêm: Iphone X Mới Nguyên Seal Chưa Active, Iphone X 64Gb Cpo Mới

cough

A.

junk

B.

sun

C.

put

D.

adult

4.

A.

headache

B.

architect

C.

chemical

D.

children

5.

A.

aerobics

B.

calories

C.

cycling

D.

doctor

II. Putthe words into TWO groups (/ f / and / v /)

knifeknivesofcoughlevel
leafleavevastfastfat
roughlivelifetoughvery
safemovesavelaughenough

III. Findwhich word does not belong lớn each

1.

A.

sick

B.

tired

C.

sore

D.

fit

2.

A.

orange juice

B.

fresh milk

C.

water

D.

soft drinks

3.

A.

cough

B.

flu

C.

sunshine

D.

sunburn

4.

A.

jogging

B.

cycling

C.

swimming

D.

reading

5.

A.

sleep

B.

rest

C.

relax

D.

work

6.

A.

singing

B.

washing

C.

Xem thêm: Truyền Hình Trực Tiếp Đua Xe Đạp, Trực Tiếp Đua Xe Đạp

cleaning

tidying up

................

Chia sẻ bởi: Trịnh Thị Thanh giaimaivang.vn Mời bạn đánh giá! Lượt tải: 29.081 Lượt xem: 71.168 Dung lượng: 3,2 MBLiên kết cài đặt về

Link giaimaivang.vn thiết yếu thức:

bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 chương trình thí điểm giaimaivang.vn xem

Các phiên phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo mang địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm GửiTài liệu tham khảo khácChủ đề liên quanMới độc nhất trong tuầnTài khoản ra mắt Điều khoản Bảo mật tương tác Facebook Twitter DMCA