UNIT 5: NATURAL WONDERS OF THE WORLDS

     

Sách bài tập giờ Anh 6 Unit 5: Natural wonders of Vietnam - kết nối tri thức

Trọn bộ lời giải sách bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 5: Natural wonders of Vietnam bộ sách Kết nối tri thức chi tiết được biên soạn bám đít chương trình sách bài bác tập tiếng Anh 6 (Global Success 6) giúp học sinh làm bài xích tập về nhà trong SBT giờ đồng hồ Anh 6 dễ ợt hơn.

Bạn đang xem: Unit 5: natural wonders of the worlds

*

A. Pronunciation (trang 33 SBT tiếng Anh lớp 6)

Exercise 1. Read the following words. Pay attention to lớn the underlined sounds (Hãy đọc những từ sau. Chú ý đến các âm được gạch chân)

1. Down – town

2. Bed – bet

3. Ride – write

4. Vì chưng – to

5. Around – about

6. Food – foot

Hướng dẫn: học sinh tự thực hành vận động này.

Exercise 2. Read the following sentences aloud. Underline the words having the sounds /t/ or /d/ (Đọc to những câu sau. Gạch men chân những từ có chứa âm /t/ hoặc /d/)

1. The island is too large lớn go round by motorbike.

2. I want to go down the town to lớn buy some food.

3. David doesn’t vì the dishes often.

4. Are you ready for the boat trip around the bay?

5. Tam didn’t study last night. She talked khổng lồ her friend for two hours.

Đáp án:

1. The island is too large khổng lồ go round by motorbike.

2. I want to lớn go down the town khổng lồ buy some food.

3. David doesn’t vị the dishes often.

4. Are you ready for the boat trip around the bay?

5. Tam didn’t study last night. She talked to lớn her friend for two hours.

Xem thêm: Cách Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Hay, Cách Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Chi Tiết Nhất

B. Vocabulary & Grammar (trang 33, 34, 35 SBT giờ đồng hồ Anh lớp 6)

Exercise 1. Fill each gap with a word / phrase from the box lớn complete the sentences (Hãy điền vào địa điểm trống với một từ hoặc nhiều từ trong vỏ hộp để kết thúc câu)

remember

backpack

suncream

plaster

compass

1. When you go out in this weather, you must use ______________ to protect your skin from the sun.

2. Take some ______________ with you. You may need it if you get hurt.

3. We’ll have a long walk, so don’t put so many things in your ______________.

4. I don’t think you need lớn bring a ______________. The town is small, & you can’t get lost.

5. When you climb the Fansipan,______________to bring an umbrella. It’s sunny there.

Đáp án:

1. Suncream

2. Plaster

3. Backpack

4. Compass

5. Remember

Dịch:

1. Khi chúng ta ra ngoài vào mùa hè, các bạn phải sử dụng kem hạn chế nắng để đảm bảo da khỏi nắng.

2. Hãy có theo băng dán. Bạn có thể cần nó nếu như bạn bị đau.

3. Chúng ta sẽ đi bộ xa đấy, chớ mang những đồ trong balo.

4. Tôi ko nghĩ bạn phải mang la bàn.

Xem thêm: Chấn Lưu Điện Tử Đèn Huỳnh Quang Philips Bt, Tác Dụng Và Một Số Loại Chấn Lưu Phổ Biến

5. Khi chúng ta leo Phan-xi-păng, hãy nhớ với ô. Ở đó nhiều nắng.

Exercise 2. Choose the word different from the other words in each line. (Hãy lựa chọn từ khác với những từ còn lại)