Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Unit 4: My Neighbourhood

     

Sách bài bác tập giờ Anh 6 Unit 4: My neighbourhood - kết nối tri thức

Trọn bộ giải mã sách bài tập giờ Anh lớp 6 Unit 4: My neighbourhood bộ sách Kết nối tri thức cụ thể được biên soạn bám đít chương trình sách bài xích tập giờ đồng hồ Anh 6 (Global Success 6) giúp học sinh làm bài xích tập về bên trong SBT giờ Anh 6 thuận lợi hơn.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 6 unit 4: my neighbourhood

*

A. Pronunciation (trang 26 SBT tiếng Anh lớp 6)

Exercise 1. Find the word which has a different sound in the part underlined. Say the words aloud (Tìm từ có phần gạch chân được phân phát âm khác. Đọc to những từ)

1. A. Advice B. Price C. Nice D. Police

2. A. Express B. Exciting C. Expensive D. Excellent

3. A. Coffee B. See C. Agree D. Free

4. A. đô thị B. Cathedral C. Central D. Cinema

5. A. Treat B. Clean C. Great D. Beach

Đáp án với giải thích:

1. Đáp án D

Các giải đáp A, B, C phạt âm là /ai/, giải đáp D phát âm là /i/

2. Đáp án D

Các đáp án A, B, C phân phát âm là /i/, giải đáp D phạt âm là /e/

3. Đáp án A

Các đáp án B, C, D phát âm là /i/, lời giải A vạc âm là /i:/

4. Đáp án B

Các giải đáp A, C, D phát âm là /s/, lời giải B phạt âm là /k/

5. Đáp án C

Các giải đáp A, B, D phân phát âm là /i:/, đáp án C phân phát âm là /ei/

Exercise 2. Give the names of the following pictures. Then read the words aloud. The first letter of each word is given (Đưa ra tên của không ít bức hình sau. Kế tiếp đọc to các từ. Kí tự đầu tiên của từng từ đã có được cho)

*

Đáp án:

1. Building (toà nhà)

2. Ship (tàu thuỷ)

3. Gym (phòng bầy đàn hình)

4. Street (đường phố)

5. Cathedral (thánh đường)

B. Vocabulary & Grammar (trang 26, 27, 28, 29 SBT giờ Anh lớp 6)

Exercise 1. Find one odd word A, B, C, or D. Then read them aloud (Tìm từ khác loại, tiếp nối đọc to chúng)

1. A. Grocery B. Restaurant C. Café D. Cathedral

2. A. Better B. Smaller C. Worker D. Hotter

3. A. Candy B. Bread C. Cake D. Juice

4. A. Baker B. Grocer C. Neighbour D. Barber

5. A. Factory B. Park C. Theatre D. Cinema

Đáp án cùng giải thích:

1. Đáp án D

Các giải đáp A, B, C thuộc đội nhà hàng

2. Đáp án C

Các lời giải A, B, D thuộc team tính từ ở dạng so sánh hơn

3. Đáp án D

Các giải đáp A, B, C thuộc nhóm trang bị ăn

4. Đáp án C

Các lời giải A, B, D thuộc đội danh tự nghề nghiệp

5. Đáp án A

Các lời giải B, C, D thuộc đội các vị trí giải trí

Exercise 2. A. What are these places? Write the answers in the spaces. (Những địa điểm này là gì? Hãy viết câu vấn đáp của em vào mức trống)

Example: It’s a place where we go for a walk, play and relax.

(It is) a park.

1. It’s a place where we go to lớn buy stamps or send letters.

2. It’s a place where we borrow books.

3. It’s a place where trains stop for people to lớn get on or off.

4. It’s a place where we can vị physical exercise, often with equipment.

5. It’s a place in an open area in the centre of a town or city.

6. It’s a place where we can see paintings và other works of art.

Đáp án với giải thích:

1. Nó là một vị trí nơi họ đến thiết lập tem hoặc gởi thư.

(It is) a post office (bưu điện).

Xem thêm: Vì Sao Phải Tiết Kiệm Tiền Bạc? Vì Sao Phải Tiết Kiệm Điện Năng

2. Nó là một địa điểm nơi bọn họ mượn sách.

(It is) a library (thư viện).

3. Nó là một vị trí nơi tàu dừng cho người ta lên hoặc xuống.

(It is) a railway station (nhà ga xe lửa).

4. Nó là một trong những nơi họ tập thể hình, thường với trang thiết bị.

(It is) a thể hình (phòng bè đảng hình).

5. Nó là một vị trí nơi trong không gian mở ở chính giữa thị trấn hoặc thành phố.

(It is) a square (quảng trường).

6. Nó là một vị trí nơi chúng ta xem phần nhiều bức vẽ và những tác phẩm thẩm mỹ khác.

Xem thêm: Lời Chúc Ngày Của Cha Hay Và Ý Nghĩa Lời Chúc Ngày Của Cha Hay Và Ý Nghĩa Nhất

(It is) an art gallery (triển lãm nghệ thuật).

b. Now match the places you have written in a with the following pictures. (Bây giờ đồng hồ hãy nối các vị trí em vừa viết cùng với những album sau)