Giải getting started

     

Sách bài bác tập giờ Anh 6 Unit 10: Our houses in the future - liên kết tri thức

Trọn bộ lời giải sách bài bác tập giờ Anh lớp 6 Unit 10: Our houses in the future cuốn sách Kết nối tri thức cụ thể được biên soạn bám đít chương trình sách bài xích tập giờ đồng hồ Anh 6 (Global Success 6) giúp học sinh làm bài tập về bên trong SBT giờ Anh 6 dễ dãi hơn.

Bạn đang xem: Giải getting started

*

A. Pronunciation (trang 26 SBT giờ Anh lớp 6)

Exercise 1. Mark the găng tay on the words. Then say the words aloud (Đánh dấu trọng âm những từ. Tiếp đến nói to chúng)

1. Housework

2. Farmer

3. Standard

4. Object

5. Busy

6. Homework

7. Father

8. Mountains

9. Project

10. Pretty

Đáp án:

1. ‘housework

2. ‘farmer

3. ‘standard

4. ‘object

5. ‘busy

6. ‘homework

7. ‘father

8. ‘mountains

9. ‘project

10. ‘pretty

Dịch:

1. Housework

(công việc nhà)

2. Farmer

(nông dân)

3. Standard

(tiêu chuẩn)

4. Object

(vật thể)

5. Busy

(bận rộn)

6. Homework

(bài tập)

7. Father

(bố)

8. Mountains

(núi)

9. Project

(dự án)

10. Pretty

(đẹp, tuyệt)

Exercise 2. Read the sentences and underline the two-syllable words with the găng tay on the first syllable. Then mark (') the ức chế on the word (Đọc các câu và gạch chân những từ có hai âm huyết với trọng âm sinh sống âm máu đầu tiên. Sau đó đánh dấu (') trọng âm bên trên từ)

1. The children will have a wireless TV in their future house.

2. The robots will help her mother water the flowers.

3. Her dream house will be a pretty palace in the mountains.

4. There is a garden in front of the villa and a garage at the back of it.

5. There will be two bedrooms and one kitchen in the flat.

6. He’s painting a picture of the island.

7. The girl lives in a pretty cottage in the village.

Xem thêm: Điểm Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 2021 Bình Dương, Điểm Chuẩn Lớp 10 Năm 2021

Đáp án:

1. The ‘children will have a ‘wireless TV in their ‘future house.

2. The ‘robots will help her ‘mother ‘water the ‘flowers.

3. Her dream house will be a ‘pretty ‘palace in the ‘mountains.

4. There is a ‘garden in front of the ‘villa & a ‘garage at the back of it.

5. There will be two ‘bedrooms and one ‘kitchen in the flat.

6. He’s ‘painting a ‘picture of the ‘island.

7. The girl lives in a ‘pretty ‘cottage in the ‘village.

Xem thêm: Hàm Số Có Bao Nhiêu Cực Trị Của Hàm Số, Phương Pháp Tìm Cực Trị Của Hàm Trị Tuyệt Đối

B. Vocabulary và Grammar (trang 26, 27, 28 SBT giờ đồng hồ Anh lớp 6)

Exercise 1. Circle one odd word A, B, C, or D. Then read them aloud (Khoanh tròn từ không giống loại. Đọc lớn chúng)

1. A. Apartment B. House C. Cottage D. Factory

2. A. Và B. In C. On D. At

3. A. Kitchen B. Window C. Bedroom D. Living room

4. A. Computer B. Dishwater C. Housework D. Washing machine

5. A. Thành phố B. Building C. Village D. Countryside

Đáp án và giải thích:

1. Đáp án D

Các lời giải A, B, C thuộc nhóm các loại nhà

2. Đáp án A

Các lời giải B, C, D thuộc nhóm giới từ

3. Đáp án B

Các câu trả lời A, C, D nằm trong nhóm những phòng trong nhà

4. Đáp án C

Các giải đáp A, B, D thuộc nhóm các vật dụng gia đình

5. Đáp án B

Các lời giải A, C, D thuộc nhóm các loại hình đô thị, nông thôn

Exercise 2. Complete the sentences using the words in 1. The first letter of the word is provided for you.(Hoàn thành những câu bằng cách sử dụng các từ vào phần 1. Chữ cái trước tiên của từ được hỗ trợ cho bạn.)