Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Unit 11 What Time Is It

     

Mời quý thầy cô và những em học viên tham khảo Bài tập giờ Anh lớp 4 Unit 11 có đáp án sau đây. Vào đề này, những em sẽ được ôn tập lại toàn bộ phần kỹ năng ngữ pháp với từ vựng Unit 11 What time is it? SGK giờ Anh lớp 4 chương trình mới. Các em rất có thể mở sách ôn tập lại triết lý trước khi làm bài xích để đạt hiệu quả cao nhất. Chúc những em làm bài xích tốt!


1. Bài tập giờ Anh 4 unit 11 What time is it?

Task 1. Read và tick √ or cross x. There are two examples:


Examples:

*

Task 2. Order the words. There is one example.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 4 unit 11 what time is it

Example: breakfast/ Tony/ at/ has/ 7 o’clock

Tony has breakfast at 7 o’clock.


1. You/ what/ go/ do/ time/ school/ to_____________________________________?

2. In/ do/ you/ do/ what/ morning/ the_____________________________________?

3. Time/ is/ what/ it_____________________________________?

4. Homework/ Linda/ at/ does/ 8 o’clock/ her_____________________________________.

5. Football/ Peter/ at/ plays/ 4:45_____________________________________.

Task 3. Read và write YES or NO.

Hi, I’m Ha. I study at Hoa Sen Primary School. I usually get up at 7.00. After breakfast, I walk lớn school at 7.40. My school starts at 8.00. My friends và I play badminton at break time. We have three subjects in the afternoon. The school finishes at 4.30.

0.

Ha is a pupil at Hoa Sen Primary School.

YES

1.

She usually gets up at seven a.m.

____

2.

She goes lớn school at seven fifteen.

____

3.

Ha & her friends play volleyball at break time.

____

4.

She studies four subjects in the afternoon.

____

5.

Her school day finishes at four thirty.

____

Task 4. Read & number the sentences in the correct order. The conversation begins with 0.


0

A

Minh: What vì you usually bởi vì on Sarturday mornings, An?

B

An: At six o’clock. What time is it now?

C

Minh: I cycle, too. What time bởi vì you cycle?

D

An: Oh, no. We’re late for school. Let’s run now.

E

Minh: It’s seven fifty.

Xem thêm: Động Vật Nào Có Lợi Đối Với Con Người

F

An: I usually cycle. What about you?

Task 5. Look & write. There is one example

Example:

Task 6. Put words in order.

1. Mother/ early/ my/ up/ gets/ ./

____________________________

2. Father/ breakfast/ morning/ Her/ the/ has/ in/ ./

____________________________

3. Go/ What/ bed/ time/ to/ do/ you/ ?/

____________________________

4. Thirty/ p.m/ It/ five/ is/ ./

____________________________

Task 7. Write about you. 

1. What time bởi you get up?

___________________________


2. What time bởi you have lunch?

___________________________

3. What time do you watch TV?

___________________________

4. What time vì you vì your homework?

___________________________

Task 8. Ask and answer the question. 

What time does she get up? => She gets up at 6.00 o’clock.

1. Linh /go khổng lồ school/ 7.30

____________________________________________________

2. We/ have breakfast/ 7.15

____________________________________________________

3. Hung/ go to bed/ 11.00

____________________________________________________

4. Phong/ have lunch/ 12.00

____________________________________________________

5. Your sister/ go lớn work/ 7.50

____________________________________________________

2. Đáp án bài xích tập unit 11 What time is it? lớp 4

Task 1. Read & tick √ or cross x. There are two examples:

1 – V; 2 – X; 3 – X; 4 – V; 5 – V

Task 2. Order the words. There is one example.

1 – What time vày you go to lớn school?

2 – What vị you vì in the morning?

3 – What time is it?

4 – Linda does her homework at 8 o’clock.

5 – Peter plays football at 4:45.

Task 3. Read và write YES or NO.

1 – Yes; 2 – No; 3 – No; 4 – No; 5 – Yes

Task 4. Read & number the sentences in the correct order. The conversation begins with 0.

1 – F; 2 – C; 3 – E; 4 – B; 5 – E; 6 – D

Task 5. Look & write. There is one example

1 – breakfast

2 – get up

3 – Go lớn bed

4 – Go home

5 – dinner

Task 6. Put words in order.

1 – My mother gets up early.

2 – Her father has breakfast in the morning.

3 – What time vày you go to bed?

4 – It is five thirty p.m.

Task 7. Write about you.

Học sinh trường đoản cú trả lời.

1 – I get up at 7 o’clock.

2 – I have lunch at eleven thirty.

3 – I watch TV at 6 p.m.

4 – I do my homework at 9 p.m.

Task 8. Ask and answer the question.

What time does she get up? => She gets up at 6.00 o’clock.

1. Linh /go to lớn school/ 7.30

____What time dos Linh go to school? She goes to lớn school at 7.30 a.m._____

2. We/ have breakfast/ 7.15

____What time vì you have breakfast? We have breakfast at 7.15.____

3. Hung/ go to bed/ 11.00


____What time does Hung go lớn bed? He goes to bed at 11.00.________

4. Phong/ have lunch/ 12.00

_____What time does Phong have lunch? He has lunch at 12.00._______

5. Your sister/ go to work/ 7.50

_____What time does she sister go khổng lồ work? She goes to lớn work at 7.50._____

Trên đây là Đề soát sổ tiếng Anh lớp 4 Unit 11 What time is it? kèm đáp án. Mời các bạn đọc tìm hiểu thêm nhiều tài liệu ôn tập giờ Anh lớp 4 không giống như: Giải bài xích tập tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm giờ Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, … được cập nhật liên tục trên giaimaivang.vn.

Xem thêm: Những Giọt Rỉ Ra Trên Bề Mặt Thân Cây Bị Cắt Do Nhựa Do Rễ Đẩy Từ


Bên cạnh team Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 4, mời quý thầy cô, bậc cha mẹ tham gia nhóm học tập: tư liệu tiếng Anh tè học – nơi hỗ trợ rất những tài liệu ôn tập giờ đồng hồ Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 – 11 tuổi).