Bài tập sự hòa hợp giữa chủ ngữ và dộng từ

     

SUBJECT-VERB AGREEMENT

CHUYÊN ĐỀ 11 : SỰ HOÀ HỢP GIỮA CHỦ NGỮ VÀ ĐỘNG TỪ (SUBJECT-VERB AGREEMENT)

* PHẦN I: LÍ THUYẾT

 Trong giờ Anh động trường đoản cú phải phù hợp với công ty ngữ của nó. Cố thể:


Chủ ngữ số ít (He, She, It ,The boy, The camel ,…) đụng từ phân chia số không nhiều .

Bạn đang xem: Bài tập sự hòa hợp giữa chủ ngữ và dộng từ

Ex: The oto was new.

Chủ ngữ số nhiều: cồn từ phân tách số các . 

Ex: The books were on the top shelf.

Ex: These women wash their clothes everyday.

  Nhưng công ty ngữ trong giờ đồng hồ Anh không phải lúc nào cũng dễ khẳng định theo số không nhiều hoặc số nhiều vày vậy khi xác định chủ ngữ ta buộc phải Lưu ý những trường phù hợp sau:

 1.Chủ ngữ là 1 trong những danh đụng từ, hễ từ nguyên thể hay 1 mệnh đề: cồn từ phân tách theo ngôi sản phẩm 3 số ít.

Ex: Walking in the rain is not a good idea.

Ex: to learn a foreign language is necessary.

Ex: That you get high grades in the school is very important.

 2.Chủ ngữ là 1 trong những nhóm từ bỏ thì yêu cầu tìm từ chủ yếu và phân chia động từ cân xứng với tự đó

Ex: A list of new books has been posted in the library.

Ex: The shops along the mall are rather small.

3 . S1 + of/ as well as/ with/ together with/ in addition to/ along with/ accompanied by/ no less than +S2 =>Động trường đoản cú hoà hợp với S1.

Ex: The professor together with his three students has been called khổng lồ court.

Ex: The mayor as well as his councilmen refuses to endorse the bill.

Ex: The students along with their size teacher were at the beach yesterday.

4 .Chủ ngữ là đại từ bất định: one, everyone, no one, nobody, anyone, anybody, someone, somebody, everybody, anything, something, nothing, everything =>Động từ phân chia số ít

Ex: Nobody is at home now. 

Ex: Is there anybody here?

Ex: Everything has been all right so far.

5: nhì hay những chủ ngữ số ít đựơc nối vì liên từ và thì yên cầu một hễ từ số nhiều

– The boy and the girl love their parents dearly.

– Tom and Mary were late yesterday.

Tuy nhiên, nếu như hai chử tự này mô tả một người, một vật hay là 1 ý tưởng thông thường thì đụng từ vẫn ngơi nghỉ số ít.

– Bread and butter is my daily breakfast.

– lớn love & to be loved is the greatest happiness in life.

<6> : Hai công ty ngữ được nối cùng nhau bằng và mà trước công ty ngữ đầù có EACH, EVERY, MANY A, NO thì rượu cồn từ đề nghị ở số ít.

– Each boy & girl has a textbook.

– No teacher and student is present.

<7> : lúc hai chủ ngữ ø được nối bởi OR,NOR, BUT, NOT ONLY… BUT…. ALSO ,EITHER… OR, NEITHER…NOR…thì hễ từ hoà hợp thuộc với nhà ngữ øgần nó nhất

– He or you are the best student in this class.

– Neither Jack nor I am willing to vì chưng that.

Xem thêm: Một Gen Có 120 Chu Kì Xoắn, Hiệu Số % Nu Loaị A Với Nu Khác Là 20%

<8> : khi hai công ty ngữ đươc nối do AS WELL AS, NO LESS THAN, WITH thì đụng từ hòa hợp với chủ ngữ đồ vật nhất.

– John, as well as you, is responsible for this act.

– Tom, with his friends, is in the car.

<9> : Một danh từ bỏ tập đúng theo ( collective noun ) cần 1 rượu cồn từ số đôi lúc ta ngụ ý nói tới từng

cá nhân làm cho tập hòa hợp ấy, nhưng lại động từ vẫn luôn là số ít nếu ta ý niệm nói thông thường chung coi cả tập

hợp như một solo vị 

– The family of this dead soldier is noble.

– The family go to lớn the movies every Sunday morning.

Các từ thường gặp như: jury, commitee, crowd, team, group, majoriry

Lưu ý trường hợp: The number of + Danh từ số ít

A number of + Danh từ số nhiều

<10> : Khi công ty ngữ là danh từ bỏ có vẻ ngoài là số những nhưng nghĩa lại là số ít thì động từ chia ở số ít.

No news is good news.

– Physics is more difficult than chemistry.

các danh từ bỏ thường gặp gỡ như : news, physics, mathematics, politics, gymnastics, phonetics, measles, mumps, rickets, the United States, the Philippines, billards, dominoes…

<11> : Khi công ty ngữ là danh từ chỉ trọng lượng, đo lường, ngân sách hay tầm giá thì được xem như là số ít, động từ theo sau cũng ngơi nghỉ số ít.

– Ten thousand dollars is a big sum of money.

– Five hundred miles is a long distance.

<12> : Khi nhà ngữ  là đại từ bất định như : everyone, something, nobody,anything, any body, every thing, no one…thì động từ theo sau đề nghị ở số ít

– Nobody has opened the door.

– Is everyone present ?

Lưu Ý : 1) khi “ each” theo sau chủ ngữ thì each không còn ảnh hưởng tới động từ nữa. Nếu chủ ngữ là danh từ số nhiều thì động từ chia ở số nhiều , chủ ngữ số ít thì động từ số ít

– Big cities each have their own special problem

2) Các đại từ both, several, few,many, others đòi hỏi động từ đi theo phải ở hình thức số nhiều

– Both were small

– Many of her books are in English

3) Một số đại từ bất định như: all, any, some, none, có thể đi với số nhiều giỏi số ít tùy thuộc vào ngữ nghĩa mà danh từ nó cố gắng thế.

– All of the money is reserved for emergencies

-All of the candidates promise lớn improve the educational system

<13> : trong câu ban đầu bằng THERE thì rượu cồn từ hòa hợp với chủ từ bỏ theo sau nó.

– There stands a pagoda facing the little lake.

– There were a lot of people at the meeting.

<10> : Động từ bao gồm chủ trường đoản cú là đại từ quan hệ nam nữ thì đề nghị hoà hợp cùng ngôi với số với tiền vị từ bỏ của đại trường đoản cú ấy

– He works for the factory which makes cars.

– The man who is living near my house teaches us English.

<14>: một vài từ như paints, trousers, pliers, scissors, shears (kéo lớn), tóng (cái kẹp), shoes, glasses, gloves là danh từ số nhiều và đề nghị động tự số nhiều đi cùng. Mặc dù nhiên, khi có từ pair (of) đi trước những danh tự này đứng thống trị ngữ th́ hễ từ theo sau là số ít.

– The scissors are very sharp

– A pair of scissors was left on the table.

<15> : khi chủ ngữ là một phân số , phần trăm, hay các từ như: half, part, plenty và rest thì động từ phụ thuộc và danh từ bổ ngữ mang lại giới từ theo sau phân số giỏi phần trăm đó

– Sixty percent of his house is painted xanh

-Half of thier relatives live abroad

<16>: khi diẽn giải các bài toán 1-1 giản như cộng trừ nhân chia ta cần lưu ý. Khi cộng xuất xắc nhân, ta có thể dùng động từ số ít hay số nhiều đều được

Two & two is/ are four

-Three times three is/ are nine

Nhưng với trừ và phân chia thì luôn luôn luôn dùng động từ số ít.

– Nine minus four is five hoặc nine minus four leaves five / -Fifteen divided by five is three

 <17> khi chủ ngữ là tiêu đề sách báo, tên cơ quan, tổ chức đoàn thể, quốc gia, mặc dù viết làm việc số nhiều=> cồn từ phân tách theo S số ít.

Ex: Chaucer’s Canterbury Tales includes many humorous characterizations.

Ex: The Malay States is now part of the Federation of Malaysia.

– The Moon & Six Pence is for the Art for Art sake

18.Các danh trường đoản cú chỉ bệnh dịch tật, môn học, môn thể thao, thương hiệu nước, thủ đô: news, means, series, billiards, mathematics, species, measles, mumps, rickets, mathematics, economics, , linguistics, physics, phonetics, athletics, politics, statistics, Algiers, Athens, Brussels, Marseilles, Naples, the Philippines, the United Nations, the United States, Wales………) => động từ phân tách theo S số ít.

Ex: The morning news is on at 6 o’clock.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chọn Kính Hàn Điện Tử Loại Nào Tốt Nhất Hàng Xịn, Với Nhiều Ưu Đãi

Ex: Measles is sometimes serious.

Tải về

Bài tập vận dụng

Đáp án

CHUYÊN ĐỀ 12: MỆNH ĐỀ TRẠNG NGỮ (ADVERBIAL CLAUSES) – bài bác tập giờ anh 8 cải thiện >> tại đây