BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT CÓ LỜI GIẢI

     

Phương pháp và bài bác tập từng dạng giải phương trình logarit. Bao gồm 4 phương pháp hay được áp dụng trong nhiều loại toán giải phương trình logarit kia là: phương pháp đưa về thuộc cơ số, phương pháp đặt ẩn phụ, phương pháp mũ hóa, cách thức sử dụng tính solo điệu của hàm số để giải. Sau mỗi phương thức sẽ là bài tập thi theo hình thức đó và bài bác tập này đã có kết quả để học sinh làm xong có thể so sánh để kết quả trong việc học tập hơn.

Bạn đang xem: Bài tập phương trình logarit có lời giải


Dạng 1 : phương pháp đưa về cùng cơ số

Dùng những phép biến hóa để đưa phương trình đã cho về dạng 2 vế có cùng cơ số a

*

Dạng 2 : cách thức đặt ẩn phụ

Biến thay đổi phương trình về dạng chỉ cất một các loại hàm số lôgarit, để ẩn phụ t để đưa phương trình biến hóa số x đã mang đến về phương trình new với đổi mới t, giải phương trình này search t rồi từ kia tìm x.

Xem thêm: Điểm Giống Nhau Giữa Chất Và Lượng Là: Đều Chỉ Các Thuộc Tính

BÀI TẬP DẠNG 2 : Giải những phương trình sau

 

*

*

Dạng 3 : phương pháp mũ hóa

Đưa phương trình đã cho về một trong số dạng sau

*

Dạng 4 : cách thức sử dụng tính 1-1 điệu của hàm số.

Xem thêm: Các Loại Gió Nào Sau Đây Thường Gây Mưa Nhiều? Loại Gió Nào Sau Đây Thường Gây Mưa Nhiều

Cách 1 : (Dự đoán nghiệm và chứng tỏ nghiệm đó là nghiệm duy nhất)

 Đưa phương trình đã mang lại về dạng f(x) = g(x) (*)

Bước 1 : đã cho thấy x0 là một trong nghiệm của phương trình (*)Bước 2 : chứng minh f(x) là hàm đồng biến, g(x) là hàm nghịch biến hoặc f(x) là hàm đồng biến, g(x) là hàm hằng hoặc f(x) là hàm nghịch biến, g(x) là hàm hằng. Từ đó suy ra tính độc nhất nghiệm

Cách 2 :

Đưa phương trình đã đến về dạng f(u) = f(v) , rồi chứng minh f là hàm số luôn đồng đổi thay (hoặc luôn nghịch trở thành trên D). Từ kia suy ra f(u) = f(v) u = v.

*

*

*

 

Tải về

Luyện bài bác tập trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - coi ngay