Bài Tập Enough Lớp 8 Có Đáp Án

     

Cấu trúc “Enough” tuy dễ dàng và đơn giản nhưng vẫn dễ khiến chúng ta nhầm lẫn trong bài bác thi. Cũng chính vì vậy trong bài viết này, giaimaivang.vn tổng hợp với gửi đến các bạn những bài tập về cấu tạo ENOUGH cùng với mục đích giúp bạn ôn tập lại những kiến thức đang học về kết cấu enough. Cuối bài sẽ có đáp án hướng dẫn chi tiết cho đầy đủ bài tập về cấu tạo Enough.

Bạn đang xem: Bài tập enough lớp 8 có đáp án


I. Kim chỉ nan với Enough

Để có thể làm bài bác tập một bí quyết dễ dạng các bạn cần vắt vựng định hướng về cấu trúc Enough. Hãy cùng giaimaivang.vn ôn tập lại những kiến thức cơ phiên bản và quan trọng về cấu trúc Enough nhé!

*
*
*
Bài tập về cấu trúc Enough

Dưới đấy là những bài bác tập trường đoản cú cơ bản đến cải thiện của cấu trúc Enough. Cuối bài sẽ sở hữu được đáp án để chúng ta tự soát sổ lại bài xích làm của mình. Chúc các bạn học tập tốt!

Bài tập 1

Viết lại câu với cấu tạo enough

The water is quite cold. I can’t drink it.Homework is very easy. I can do it.Tom is tall. He is the tallest in his classHe is rich. He can buy the carI don’t have much money. I can’t buy this dress.

Bài tập 2

Sử dụng enough và một tính từ cho trước để dứt câu

Adjectives: big, old, warm, wellNouns: cups, milk, money, qualifications, time, room
She shouldn’t get married. She’s not …………………..I’d lượt thích to buy a oto but I haven’t got …………………..Have you got ………………….. In your tea or would you like some more?Are you ………………….. ? Or shall I swish on the heating?It’s only a small car. There isn’t ………………….. For all of you.Steve didn’t feel ………………….. To go to lớn work this morning.I didn’t answer all the questions in the exam. I didn’t have …………………..Do you think I’ve got ………………………………………. Lớn apply for the job?Try this jacket on khổng lồ see if it’s ………………….. For you.There weren’t ………………….. For everybody khổng lồ have coffee at the same time.

Bài tập 3

Sử dụng Enough kết phù hợp với một danh từ mang đến trước để chấm dứt các câu sau

warm, time, fast, long, money, information, tall, people
I can’t give you an answer because I don’t have …………………………………..I couldn’t run …………………..The ladder wasn’t ………………….. To reach the window.There aren’t ………………….. To make a club of stamps collectors.Do you have ………………….. Khổng lồ buy her a present?The pants weren’t ………………….. To fit my brother.The weather isn’t ………………….. For us to lớn go swimming.Did you have ………………….. To answer all the questions in the test?

Bài tập 4

Nối 2 câu đối chọi thành 1 câu ghép sử dụng cấu trúc“ENOUGH”.

The moon is bright. I can read a book by it.I have enough money. I can pay this bill.These rubber trees are big. They can give us milky liquid.This novel is interesting. We can read it.This kind of rubber is good. We can use it to make tires for cars.We think you are very strong. You can lift this table.He has no time. He can’t finish this work.My friend is quite well. She can work again.There isn’t enough time. The pupils can’t write this essay.She doesn’t explain this exercise clearly. Her pupils can’t vày it.

Bài tập 5

Nối hầu hết câu đơn thành câu ghép sử dụng cấu trúc Enough

She’s not old. She can’t get married yet.This coat isn’t strong. I can’t wear it in winter.That chair isn’t strong. We can’t stand on that chair.Are you very tall? Can you reach the vị trí cao nhất shelf?It’s not warm today. We can’t go outside.I’m not strong. I can’t lift this box.Tom doesn’t have money. He can’t pay his bills.This bed isn’t wide. Two people can’t sleep in the bed.The water wasn’t clean. We couldn’t swim in it.He wasn’t experienced. He can’t bởi that job.I don’t have money. I can’t lend you some.He is hungry. He can eat 3 sandwiches.Peter isn’t tired. He can’t stay at home alone.This seat isn’t wide. We can’t sit on it.Susan isn’t old. She can’t stay at home alone.That box is light. She can lift it.I didn’t have time. I can eat breakfast this morning.This shirt is big. He can wear it.Mary doesn’t have money. She can’t buy a new bicycle.It’s warm tonight. We can go out.

Bài tập 6

Hoàn thành câu vấn đáp cho những câu hỏi sau bằng cách sử dụng kết cấu Too hoặc Enough

1. Are they going to get married?

(old) No, they’re not ……………………………..

2. I need khổng lồ talk lớn you about something.

(busy) Well, I’m afraid I’m ……………………. To you now.

3. Let’s go to the cinema.

(late) No, it’s ………………………. To lớn the cinema.

4. Why don’t we sit outside?

(warm) It’s not …………………….. Outside.

5. Would you lượt thích to be a politician?

(shy) No, I’m ……………………… a politician.

6. Would you like to be a teacher?

(patience) No,I haven’t got …………………….. A teacher.

7. Did you hear what he was saying?

(far away) No, we were ……………………… what he was saying.

Xem thêm: Địa 10 Bài 14 Thực Hành

8. Can he read a newspaper in English.

(English) No, he doesn’t know ………………………. A newspaper.

Bài tập 7

Chọn câu trả lời đúng nhằm điền vào nơi trống

It was _____ so we didn’t get it.

A/ expensive enoughB/ too expensiveC/ enough expensive

It’s ___ lớn read; I don’t understand it at all.

A/ enough difficultB/ too difficultC/ difficult enough

They didn’t sell _____ to lớn make it worthwhile.

A/ tickets enoughB/ enough ticketsC/ too tickets

There were _____ people there.

A/ tooB/ too manyC/ too much

It’s not ____ to lớn sort things out.

A/ enough lateB/ late enoughC/ too late

– It’s ____ to lớn pass.

A/ enough difficultB/ too difficultC/ too much difficult

I left because I’d had ______ their arguing.

A/ enoughB/ enough ofC/ too

He ate ____ & felt ill.

A/ enough muchB/ much enoughC/ too much

I’m shattered; I didn’t ____ last night.

A/ enough sleepB/ sleep enoughC/ too sleep

It’s ____ lớn walk- I’ll take the bus.

A/ enough farB/ far enoughC/ too far

Bài tập 8

Sử dụng Too hoặc Enough để hoàn thành câu

(tall) He wasn’t ………….. Lớn become a flight attendant.(busy) I’m afraid I’m …………. To talk you now.(good) The paper isn’t …………..(patience) I haven’t got …………. Khổng lồ be a teacher.(late) It’s 10 pm. It’s …………. To the cinema.(enough) She couldn’t run …………. To lớn catch the bus.(warm) It’s not …………. To go out.(chairs) We don’t have …………. For all students here.(busy) She’s …………. Trying to lớn come up in our các buổi party tonight.(people) We have …………. To form three groups.(young) Jim is …………. To drive motorcycle.No more workouts. That’s …………. For today.(flour) There isn’t …………. Khổng lồ make fifty loads of bread.(far away) We were …………. Khổng lồ heard what he was saying.(dark) The forest is …………. That he can’t see anything.(English) He doesn’t know …………. Khổng lồ talk to foreigner.(food và drink) There was …………. For about twenty people.(hot) The tea is …………. For me khổng lồ drink.(big) Is this box …………. For all those things?(shy) I’m …………. Lớn talk khổng lồ him.

Đáp án

Đáp án bài xích tập 1The water isn’t warm enough for me to drink.Homework is easy enough for him lớn do.Tom is tall enough to lớn be the tallest in his class.He is rich enough to buy the car.I don’t have enough money lớn buy this dress.Đáp án bài tập 2old enoughenough moneyenough milkwarm enoughenough roomwell enoughenough timeenough qualificationsbig enoughenough cupsĐáp án bài bác tập 3enough informationfast enoughtall enoughenough peopleenough moneylong enoughwarm enoughenough timeĐáp án bài tập 4The moon is bright enough for me lớn read a book.I have enough money khổng lồ pay this bill.These rubber trees are big enough for us to lớn give milky liquid.This novel is interesting enough lớn read.This kind of rubber is good enough for us to lớn make tires for cars.We think you are strong enough to lớn lift this table.He has not enough time lớn finish this work.My friend is well enough to work again.There isn’t enough time for pupils to lớn write this essay.She doesn’t explain this exercise clearly enough for her pupils do.Đáp án bài tập 5She is not old enough to lớn get married.This coat isn’t strong enough khổng lồ wear in winter.That chair isn’t strong enough for us to stand on.Are you tall enough to reach the top shelf?It is not warm enough for us lớn go outside.I am not strong enough lớn lift this box.Tom doesn’t have enough money to lớn pay his bills.This bed is not wide enough for two people khổng lồ sleep in.The water wasn’t clean enough for us lớn swim.He wasn’t experienced enough to vày that job.I don’t have enough money to lend you some.He is hungry enough khổng lồ eat 3 sandwiches.Peter isn’t tired enough to stay at home alone.This seat isn’t wide enough for us to lớn sit on.Susan isn’t old enough to lớn stay at trang chủ alone.The box is light enough for her khổng lồ lift.I didn’t have enough time lớn eat breakfast this morning.This shirt is big enough for him khổng lồ wear.Mary doesn’t have enough money khổng lồ buy a new bicycle.It’s warm enough to go out.Đáp án bài tập 6old enough to get married.too busy to talktoo late to gowarm enough to sittoo shy to lớn beenough patience to lớn betoo far away khổng lồ hearenough English khổng lồ readĐáp án bài tập 7too expensivetoo difficultenough ticketstoo manytoo latetoo difficultenough oftoo muchsleep enoughtoo farĐáp án bài xích tập 8He wasn’ttall enoughto become a flight attendant.I’m afraid I’mtoo busyto talk you now.The paper isn’tgood enough.I haven’t gotenough patienceto be a teacher.It’s 10 pm. It’stoo lateto the cinema.She couldn’t runfast enoughto catch the bus.It’s notwarm enoughto go out.We don’t haveenough chairsfor all students here.She’stoo busytrying lớn come up to our buổi tiệc nhỏ tonight.We haveenough peopleto khung three groups.Jim istoo youngto drive a motorcycle.No more workouts. That’senoughfor today.There isn’tenough flourto make fifty loads of bread.We weretoo far awayto heard what he was saying.The forest istoo darkthat he can’t see anything.He doesn’t knowenough Englishto talk to lớn a foreigner.There wasenough food & drinkfor about twenty people.The tea istoo hotfor me khổng lồ drink.Is this boxbig enoughfor all those things?I’mtoo shyto talk to him.

Xem thêm: Tổng Hợp 11 Cách Làm Bánh Từ Sữa Tươi Và Trứng, Cách Làm Bánh Từ Sữa Tươi Và Trứng

Bài viết củagiaimaivang.vnđã cung cấp cho mình toàn bộ những kỹ năng và kiến thức vềcấu trúc Enough. Dường như giaimaivang.vn sẽ tổng hợp gần như bài tập vận dụng của cấu trúc Enough rực rỡ nhất để các bạn luyện tập. ước ao rằng những kỹ năng và kiến thức của nội dung bài viết sẽ mang lại lợi ích cho chúng ta trong học tập tập.