BÀI TẬP CÂU TRỰC TIẾP GIÁN TIẾP CÓ ĐÁP ÁN

     

bí quyết ứng dụng cụ thể và bài tập câu trực tiếp – loại gián tiếp bên dưới đây để giúp bạn học tập tập xuất sắc hơn và dễ ợt ghi nhớ nhất.

Bạn đang xem: Bài tập câu trực tiếp gián tiếp có đáp án

Câu trực tiếp và câu loại gián tiếp là một trong những phần ngữ pháp căn phiên bản rất đặc trưng trong giờ đồng hồ Anh và xuất hiện nhiều trong đề thi. Vậy Câu thẳng – con gián tiếp giỏi là gì? cách làm bài bác tập dạng câu trực tiếp – gián tiếp như thế nào? Hãy cùnggiaimaivang.vngiải đáp câu hỏicâu trực tiếp-gián tiếp trong giờ Anh là gì cách áp dụng vào bài bác tập nắm thểsao mang đến linh hoạt nhé!

Khái niệm – công thức câu trực tiếp/ loại gián tiếp


*
Cách chuyển câu thẳng sang con gián tiếp

Để chuyểncâu trực tiếpsang loại gián tiếpthì bạn chỉ việc ghép nội dung tường thuật vào vùng phía đằng sau câu nói, lùi thì của rượu cồn từ xuống 1 cấp cho quá khứ, đại trường đoản cú sẽ đổi khác linh hoạt.

Thay đổi thời hạn và địa điểm

Thời gian và vị trí thường phải biến đổi khi gửi từ câu thẳng sang con gián tiếp.

Cụm từ bỏ trong lời nói trực tiếp (Phrase in direct speech)Tương đương vào câu gián tiếp (Equivalent in reported speech)
todaythat day
“I saw himtoday“, she said.She said that she had seen himthat day.
yesterdaythe day before
“I saw himyesterday“, she said.She said that she had seen himthe day before.
The day before yesterdaytwo days before
“I met herthe day before yesterday“, he said.He said that he had met hertwo days before.
Tomorrowthe next/following day
“I’ll see youtomorrow“, he saidHe said that he would see methe next day.
The day after tomorrowin two days time/ two days later
“We’ll comethe day after tomorrow“, they said.They said that they would comein two days’ time/ two days later.
Next week/month/yearthe following week/month/year
“I have an appointmentnext week“, she said.She said that she had an appointmentthe following week.
Last week/month/yearthe previous/week/month/year
“I was on holidaylast week“, he told us.He told us that he had been on holidaythe previous week.
agobefore
“I saw hera week ago,” he said.He said he had seen hera week before.
this (for time)that
“I’m getting a new carthis week“, she said.She said she was getting a new carthat week.
this/that (adjectives)the
“Do you likethis shirt?” he askedHe asked if I likedthe shirt.
herethere
He said, “I livehere“.He told me he livedthere.
Các câu đổi khác thời gian với địa điểm

Lưu ý: đại từ nhân xưng biến đổi thành số ít hoặc số những của ngôi sản phẩm công nghệ ba, không tính khi người nói trần thuật bằng ngữ điệu của họ:

He said: “I lượt thích your new car.” = He told her that he liked her new car.I said: “I’m going khổng lồ my friend’s house.” = I said that I was going to lớn my friend’s house.

Thay đổi thì(tense) khi sử dụng câu gián tiếp:

Nếu đụng từ trần thuật (reporting verb) của câu sống thì vượt khứ thì đề xuất lùi hễ từ chính về quá khứ một bậc khi gửi từ tiếng nói trực tiếp (direct speech) sang tiếng nói gián tiếp (indirect / reported speech) theo phép tắc sau:

Câu trực tiếpCâu loại gián tiếp
Simple presentSimple past
“I alwaysdrinkcoffee”, she saidShe said that she alwaysdrankcoffee.
Present continuousPast continuous
“Iam readinga book”, he explained.He explained that hewas readinga book
Simple pastPast perfect
“Billarrivedon Saturday”, he said.

Xem thêm: 1Gam Bằng Bao Nhiêu Mg, Kg, Yến, Tạ, Tấn, Ml, Lít, 1G Bằng Bao Nhiêu Mg

He said that Billhad arrivedon Saturday.
Present perfectPast perfect
“Ihave beento Spain”, he told me.He told me that hehad beento Spain.
Past perfectPast perfect
“Ihad just turned outthe light,” he explained.He explained that hehad just turned outthe light.
Present perfect continuousPast perfect continuous
They complained, “Wehave been waitingfor hours”.They complained that theyhad been waitingfor hours.
Past continuousPast perfect continuous
“Wewere livingin Paris”, they told me.They told me that theyhad been livingin Paris.
FuturePresent conditional
“Iwill bein Geneva on Monday”, he said.He said that hewould bein Geneva on Monday.
Future continuousConditional continuous
She said, “I’ll be usingthe car next Friday”.She said that shewould be usingthe car next Friday.
Thay đổi thì(tense) khi áp dụng câu con gián tiếp

*Lưu ý: chúng ta không cần biến đổi thì nếu rượu cồn từ tường thuật ở lúc này hoặc ví như tuyên bố thuở đầu là về một điều gì đấy vẫn đúng, ví dụ:

He sayshe has missedthe train buthe’ll catchthe next one.

We explained thatit isvery difficult khổng lồ find our house.

Những cồn từ khiếm khuyết này không biến đổi trong tiếng nói gián tiếp:might, could, would, should, ought to:

We explained, “Itcouldbe difficult to find our house.” = We explained that itcouldbe difficult lớn find our house.

She said, “Imightbring a friend to lớn the party.” = She said that shemightbring a friend to the party.

Biến thay đổi đại tự và những từ hạn định theo bảng sau:
Câu trực tiếp Câu con gián tiếp
Chủ ngữIhe/ she
YouI/ We/ They
WeWe/ They
Tân ngữmehim/ her
youme/ us/ them
usus/ them
Đại trường đoản cú sở hữumyhis/ her
yourmy/ our/ their
ourour/ their
Đại tự sở hữuminehis/ hers
yoursmine/ ours/ theirs
oursours/ theirs
Đại tự chỉ địnhthisthe/ that
thesethe/ those
Biến đổi đại từ bỏ và những từ hạn định

Dạng câu hỏi câu loại gián tiếp

Trật tự từ

Thông thường sản phẩm công nghệ tự trường đoản cú được sử dụng trong các thắc mắc được tường thuật, sẽ là chủ từ đứng trước hễ từ cùng không cần thiết phải áp dụng ‘do’ hoặc ‘did’:

Examples

Direct speechIndirect speech
“Where does Peter live?”She asked him where Peter lived.
“Where are you going?”She asked where I was going.
“Why is she crying?”He asked why she was crying.
Yes / no questions:

Loại thắc mắc này được đưa sang dạng được tường thuật bằng phương pháp sử dụng ‘ask’ + ‘if / whether’ + mệnh đề:

Examples

Direct speechIndirect speech
“Do you speak English?”He asked me if I spoke English.
“Are you British or American?”He asked me whether I was British or American.
“Is it raining?”She asked if it was raining.
“Have you got a computer?”He wanted lớn know whether I had a computer.
“Can you type?”She asked if I could type.
“Did you come by train?”He enquired whether I had come by train.

Xem thêm: Việt Nam Lọt Top 5 Nước Có Phụ Nữ Việt Nam Đẹp Thứ Mày Trên Thế Giới

“Have you been lớn Bristol before?”She asked if I had been to Bristol before.