PHUONG PHAP GIAI BAI TAP(ADN ARN PROTEIN) CHUẨN

     
Đại học Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 thcs Tiểu học tập giành riêng cho giáo viên


Bạn đang xem: Phuong phap giai bai tap(adn arn protein) chuẩn

*

những dạng bài tập ADN, ARN cùng Protein là tài liệu bào gồm 10 bài xích tập ADN, 17 bài xích tập về ARN và protein. Mời các bạn xem trực tuyến đường 2 page đầu trong toàn bô 7 trang của tài liệu, các bạn tải khá đầy đủ về xem thêm nhé.

Các dạng bài tập ADN - ARN - Protein

PHẦN BÀI TẬP ADN bài 1: cho biết một phân tử ADN, số nucleotit (nu) một số loại A bằng 100000 nu chiếm phần 20% tổng số nucleotit. a. Tính số nucleotit thuộc những loại T, G, X. b. Chiều nhiều năm của phân tử ADN này là bao nhiêu m.

Bài 2: cho thấy thêm trong một phân tử ADN, số nu một số loại G là 650000, số nu một số loại A bằng 2 lần số nu một số loại G. Lúc phân tử này từ nhân đôi (1 lần), nó đã cần từng nào lần nu tự do trong môi trường xung quanh nội bào.

Bài 3: Chiều dài của một phân tủ ADN là 0,102mm. a. Khi phân tử ADN này trường đoản cú nhân song nó cần từng nào nu từ bỏ do. b. Cho thấy thêm trong phân tử ADN, số nu A bằng 160000. Tính con số mỗi nhiều loại nu còn lại.

Bài 4: Một nu gồm chiều dài 0,408 m và tất cả hiệu số thân nu một số loại G với nhiều loại nu không giống là 10% số nu của gen. a. Tìm khối lượng của gen. Biết trọng lượng trung bình của một nu là 300 đvC. b. Tỷ lệ % và con số từng một số loại nu của gen. c. Tính số links hidro của gen.

Bài 5: Mạch đơn thứ nhất của gen gồm 10%A, 30%G. Mạch đối chọi thứ nhị gủa ren có20%A. a. Khi gene tự nhân song cần phần trăm % từng loại nu của môi trường nội bào bằng bao nhiêu? b. Chiều nhiều năm của gen là 5100 A . Tính số lượng từng một số loại nu của từng mạch.

Bài 6: Một gen tất cả tỉ số nu từng nhiều loại trong mạch thứ nhất như sau: %A = 40%, %T = 30%, %G = 20%, X = 300nu. a. Tính tỷ lệ tỷ lệ và con số từng các loại nu sinh hoạt mỗi mạch. b.

Xem thêm: Giá Vàng Ngày Mùng 2 Tháng 1 Năm 2022, Nhà Đầu Tư Hãy ‘Phớt Lờ’ Fed


Xem thêm: Trình Bày Đặc Điểm Địa Hình Nam Mĩ Với Đặc Điểm Địa Hình Bắc Mĩ


Tính tỉ lệ tỷ lệ và con số từng các loại nu trong cả gen.

Bài 7: Một gen tất cả phân tử lượng là 480.10 đvC. Gen này còn có tổng nu các loại A và một một số loại nu không giống là 480 nu. 1 a. Tính số nu từng nhiều loại của gen. b. Ren nói trên tất cả bao nhiêu chu kì xoắn.

Bài 8: Một gen gồm chiều lâu năm 5100A , trong các số ấy nu nhiều loại A chiếm phần 20%. a. Số lượng từng nhiều loại nu của gen bằng bao nhiêu? b. Khi tế bào nguyên phân 3 đợt liên tiếp yên cầu môi trường nội bào cung cấp cho từng nhiều loại nu bằng bao nhiêu? c. Tính số links hidro của gen. d. Tính số liên tục cộng hóa trị của gen.

Bài 9: trong mạch trước tiên của 1 phân tử ADN có: A chỉ chiếm 40%, G chỉ chiếm 20%, T chỉ chiếm 30%, với số X = 156. 10 nu. a. Tra cứu tỉ lệ phần và số lượng từng một số loại nu trong mỗi mạch của ADN. b. Tìm tỉ lệ và số lượng từng loại nu vào cả phân tử ADN. c. Biết khối lượng trung bình của một nu là 300 đvC. Hãy tính trọng lượng của phân tử ADN nói trên. Tính số chu kì xoắn.

Bài 10: Một gen gồm số links hidro là 3120 cùng số liên kết hóa trị là 4798. a. Search chiều dài với số đưa ra kì xoắn của gen. b. Tìm số nu từng loại của gen. c. Bên trên 1 mạch của gen, bạn ta nhận ra hiệu giữa G với A là 15% số nu của mạch, tổng thân G với A là 30%. Hãy tìm kiếm số nu từng loại của từng nhánh.