Bài 4 Mô Sinh Học 8

     

- Các tế bào gồm hình dạng khác nhau như vậy do: những tế bào đảm nhiệm các chức năng khác nhau nhưng tế bào phân hóa tạo cho hình dạng và kích cỡ khác nhau. Sự phân hóa đó diễn ra từ ngay giai đoạn phôi.

Bạn đang xem: Bài 4 mô sinh học 8

- Tập hợp những tế bào chăm hóa, có cấu trúc giống nhau, đảm nhận chức năng nhất định call là mô.

Ví dụ: tế bào biểu bì, mô liên kết …

II. CÁC LOẠI MÔ

Trong khung người có 4 loại mô chính: mô biểu bì, tế bào liên kết, mô cơ với mô thần kinh

1. Tế bào biểu bì

*

- Mô biểu bì gồm những tế bào xếp sít nhau lấp ngoài khung hình hoặc lót trong số cơ quan rỗng như ống tiêu hóa, dạ con, trơn đái... Có tác dụng bảo vệ, hấp thụ với tiết.

2. Mô liên kết

*

- Mô liên kết gồm: những tế bào liên kết nằm rải rác rến trong chất nền (như: mô sụn, mô sợi, mô xương, tế bào mỡ và mô máu)

- Có tính năng nâng đỡ, liên kết những cơ quan.

- Ngoài các mô trên, mô links còn bao gồm mô máu vị mô huyết có những tế bào tiết nằm rải rác rến trong chất nền (huyết tương).

Xem thêm: Tạo Cmnd Trung Quốc Để Chơi Game Trung Quốc? Tạo Cmnd Trung Quốc

3. Mô cơ

*

- tế bào cơ bao gồm 3 loại: mô cơ vân, mô cơ tim và mô cơ trơn. Các tế bào cơ đều dài.

*

- tác dụng của tế bào cơ: co, dãn, khiến cho sự vận động.

4. Tế bào thần kinh

*

- Mô thần gớm gồm các tế bào thần kinh hotline là noron và những tế bào thần tởm đệm (thần gớm giao).

- Nơron gồm bao gồm thân đựng nhân, từ bỏ thân phát đi nhiều tua ngắn phân nhánh call là gai nhánh với một tua nhiều năm là sợi trục. Diện tiếp xúc thân đầu mút của sợi trục nghỉ ngơi nơron này với nơron tiếp đến gọi là xinap.

Xem thêm: Thiết Kế Giáo Án Điện Tử - Hướng Dẫn Thiết Kế Bài Giảng Điện Tử

- Chức năng của tế bào thần tởm là mừng đón kích thích, xử lí thông tin và điều hòa hoạt động các cơ quan đảm bảo an toàn sự phối hợp hoạt động giữa những cơ quan và sự yêu thích ứng cùng với môi trường.