Bài 15 sgk toán 9 tập 1 trang 51

     

a) Vẽ đồ gia dụng thị của các hàm số (y = 2x;,,,y = 2x + 5;,,,y = - dfrac23x) và (y = - dfrac23x + 5) trên cùng một mặt phẳng tọa độ. 

b) bốn đường thẳng trên cắt nhau sinh sản thành tứ giác (OABC) ((O) là gốc tọa độ). Tứ giác (OABC) liệu có phải là hình bình hành ko ? vì chưng sao ?


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


a) biện pháp vẽ đồ dùng thị hàm số (y=ax+b, (a e 0)): Đồ thị hàm số (y=ax+b , , (a eq 0)) là con đường thẳng:

+) cắt trục hoành trên điểm (A(-dfracba; , 0).) 

+) giảm trục tung trên điểm (B(0;b).) 

b) Đồ thị của hàm số (y=ax+b, (a e 0)) là một trong đường thẳng tuy vậy song với con đường thẳng (y=ax) nếu (b e 0).

Bạn đang xem: Bài 15 sgk toán 9 tập 1 trang 51

+) vệt hiệu phân biệt hình bình hành: tứ giác bao gồm hai cặp cạnh đối tuy nhiên song do đó hình bình hành.


Lời giải đưa ra tiết

a) 

+) Hàm số (y = 2x):

Cho (x=1 Rightarrow y=2.1=2 Rightarrow M(1; 2))

Đồ thị hàm số trên là con đường thẳng trải qua gốc (O(0;0)) với điểm (M(1; 2)).

Xem thêm: Có Bao Nhiêu Thành Phần Trong Hệ Thống Tin Học Gồm Các Thành Phần:

+) Hàm số (y = 2x + 5):

Cho (x=0 Rightarrow y=2.0+5=0+5=5 Rightarrow B(0; 5)).

Xem thêm: Vẽ Tranh “ Đội Mũ Sinh Bảo Vệ Chúng Mình Trên Giấy A3 Đẹp, Đơn Giản Nhất

Cho (x=-2,5 Rightarrow y=2.(-2,5)+5=-5+5=0 )

(Rightarrow E(-2,5; 0))

Đồ thị hàm số bên trên là đường thẳng đi qua điểm (B(0; 5)) với (E(-2,5; 0))

+) Hàm số (y = - dfrac23x):

Cho (x=1 Rightarrow y=-dfrac23.1=-dfrac23 Rightarrow N left(1; -dfrac23 ight))

Đồ thị hàm số bên trên là đường thẳng đi qua gốc tọa độ (O(0;0)) với điểm (N left(1; -dfrac23 ight)) 

+) Hàm số (y = - dfrac23x + 5):

Cho (x=0 Rightarrow y=-dfrac23.0+5=0+5=5 Rightarrow B(0; 5))

Cho (x=7,5 Rightarrow y=-dfrac23.7,5+5=-5 +5=0 )

(Rightarrow F(7,5; 0))

Đồ thị hàm số là đường thẳng trải qua hai điểm (B(0; 5)) với (F(7,5; 0)).

Ta tất cả hình vẽ sau:

*

 b) Ta có:

+ Đồ thị của hàm số (y = 2x) tuy vậy song với vật dụng thị hàm số (y = 2x + 5) (Rightarrow OC // AB)

+ Đồ thị của hàm số (y=-dfrac23x) tuy nhiên song với thiết bị thị hàm số (y=-dfrac23x+5) (Rightarrow OA // BC)