Bài 15 lịch sử 12

     

Bài 15. Phong trào dân chủ 1936-1939

I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ vào NƯỚC

1. Tình trạng thế giới

* Những năm 30 của thế kỷ XX, thế lực vạc xít cầm quyền ở Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản chạy đua vũ trang, chuẩn bị chiến tranh thế giới.

Bạn đang xem: Bài 15 lịch sử 12

* 07/1935, Đại hội lần VII - Quốc tế Cộng sản xác định:

- Kẻ thù là chủ nghĩa phát xít.

- Nhiệm vụ chống chủ nghĩa phân phát xít.

- Mục tiêu là đấu giành giật dân chủ, bảo vệ hòa bình, thành lập Mặt trận quần chúng. # rộng rãi. Lê Hồng Phong, đại diện Đảng Cộng Sản Đông Dương tham dự

* 06/1936, Mặt trận quần chúng. # lên cầm quyền ở Pháp, thực hiện cải biện pháp tiến bộ ở thuộc địa.

Đối với Đông Dương, Pháp cử phái đoàn lịch sự điều tra tình hình, cử Toàn quyền mới, nới rộng quyền tự do báo chí … tạo thuận lợi cho biện pháp mạng Việt Nam.

*

2. Tình trạng trong nước

a. Thiết yếu trị

- Đối với Đông Dương, Pháp cử phái đoàn quý phái điều tra tình hình, cử Toàn quyền mới, đặc xá tù chủ yếu trị, nới rộng quyền tự do báo chí … tạo thuận lợi cho bí quyết mạng Việt Nam.

- tất cả nhiều đảng phái bao gồm trị hoạt động: đảng cách mạng, đảng theo xu hướng cải lương, đảng phản động …, nhưng ĐCS Đông Dương là Đảng mạnh nhất, bao gồm tổ chức chặt chẽ, chủ trương rõ ràng.

b. Gớm tế: sau khủng hoảng khiếp tế thế giới, Pháp tập trung đầu tư, khai quật thuộc địa để bù đắp sự thiếu hụt cho kinh tế Pháp.

* Nông nghiệp: tư bản Pháp chiếm đoạt ruộng đất, độc canh cây lúa, trồng cao su, đay, gai, bông …

* Công nghiệp: đẩy mạnh khai mỏ. Sản lượng ngành dệt, xi măng, chế cất rượu tăng. Các ngành không nhiều phát triển là điện, nước, cơ khí, đường, giấy, diêm...

* Thương nghiệp: thực dân độc quyền cung cấp thuốc phiện, rượu, muối cùng xuất nhập khẩu, thu lợi nhuận rất cao, nhập trang bị móc và hàng tiêu dùng, xuất khoáng sản với nông sản.

Những năm 1936 -1939 là thời kỳ phục hồi cùng phát triển khiếp tế Việt phái mạnh nhưng gớm tế Việt phái nam vẫn lạc hậu với lệ thuộc khiếp tế Pháp.

c. Xóm hội: đời sống nhân dân nặng nề khăn do chính sách tăng thuế của Pháp

- Công nhân: thất nghiệp, lương giảm.

- Nông dân: không đủ ruộng cày, chịu mức địa tô cao và bóc tách lột của địa chủ, cường hào…

- Tư sản dân tộc: ít vốn, chịu thuế cao, bị tư bản Pháp chèn ép.

- Tiểu tư sản trí thức: thất nghiệp, lương thấp.

- những tầng lớp lao động khác: chịu thuế khóa nặng nề, sinh hoạt đắt đỏ.

- Đời sống đa số nhân dân cực nhọc khăn cần hăng hái thâm nhập đấu tranh đòi tự do, cơm áo dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương.

II. PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 - 1939

1. Hội nghị Ban Chấp hànhTrung ương Đảng Cộng sản Đông Dương mon 7 - 1936

Chủ trương của Đảng trong những năm 1936 - 1939

Tháng 7/1936 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương vị Lê Hồng Phong chủ trì ở Thượng Hải (Trung Quốc) dựa bên trên Nghị quyết Đại hội 7 của QTCS, đề ra đường lối cùng phương pháp đấu tranh:

* Nhiệm vụ chiến lược của biện pháp mạng tư sản dân quyền Đông Dương là chống đế quốc với phong kiến.

* Nhiệm vụ trực tiếp, trước mắt là đấu tranh chống chế độ phản động thuộc địa, chống phạt xít, chống nguy cơ chiến tranh, đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo, hòa bình.

* Phương pháp đấu tranh: Kết hợp các hình thức công khai minh bạch và túng mật, hợp pháp với bất hợp pháp.

* Chủ trương: Thành lập Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương. Tháng 3/1938, đổi thành Mặt trận thống nhất dân chủ Đông Dương, gọi tắt là Mặt trận dân chủ Đông Dương.

2. Những phong trào đấu tranh tiêu biểu

a. Đấu tranh đòi các quyền tự do, dân sinh, dân chủ

* trào lưu Đông Dương Đại hội

- Năm 1936,Đảng vận động với tổ chức nhân dân thảo ra bản dân nguyện gửi tới phái đoàn bao gồm phủ Pháp, tiên tời triệu tập Đông Dương Đại hội (8-1936)

- các ủy ban hành động thành lập khắp nơi, vạc truyền đơn, ra báo, mít tinh, thảo luận dân chủ, dân sinh… )

- mon 09/1936 Pháp giải tán Ủy ban hành động, cấm hội họp, tịch thu những báo.

- Qua phong trào, đông đảo quần chúng được giác ngộ, đoàn kết đấu tranh đòi quyền sống. Đảng thu được một số tởm nghiệm về vạc động với lãnh đạo đấu tranh công khai, hợp pháp.

Xem thêm: Cách Bật Follow Trên Facebook Bằng Điện Thoại Và Máy Tính, Access Was Denied

* phong trào đón Gô đa: năm 1937, lợi dụng sự kiện đó Gô đa với Toàn quyền mới sang Đông Dương, Đảng tổ chức quần bọn chúng mít tinh, biểu dương lực lượng đưa yêu sách về dân sinh, dân chủ.

*

b. Đấu tranh nghị trường: hình thức đấu tranh mới của Đảng

- Đảng đưa người của Mặt trận Dân Chủ Đông Dương ra ứng cử vào Viện dân biểu Bắc kỳ, Trung kỳ, Hội đồng quản hạt nam kỳ….

- Mục tiêu: Mở rộng lực lượng Mặt trận dân chủ và vạch trần chính sách phản động của thực dân, tay sai, bênh vực quyền lợi của nhân dân.

c. Đấu tranh trên lĩnh vực báo chí

- Từ 1937 báo chí công khai minh bạch của Đảng bằng tiếng Việt: Tin tức, Đời nay, Phổ Thông, Dân chúng …, bằng tiếng Pháp: Lao động), Tranh đấu….trở thành mũi xung kích trong cuộc vận động dân chủ, dân sinh.

- Nhiều sách thiết yếu trị – lý luận xuất bản công khai hoặc đưa từ Pháp về. Nhiều tác phẩm văn học hiện thực phê phán ra đời như: Bước đường cùng, Tắt đèn, Số đỏ, thơ bí quyết mạng, kịch Đời cô Lựu…

- Cuối 1937, Đảng vạc động phong trào truyền bá chữ Quốc ngữ góp quần chúng đọc được sách báo, nâng cao sự hiểu biết về bao gồm trị và bí quyết mạng.

- Cuộc đấu tranh bên trên lãnh vực báo chí truyền thông đã thu kết quả to lớn về văn hóa – tư tưởng: đông đảo những tầng lớp nhân dân được giác ngộ về bé đường giải pháp mạng.

3. Ý nghĩa của trào lưu dân chủ 1936 - 1939

- Là phong trào quần bọn chúng rộng lớn, gồm tổ chức, dưới sự lãnh đạo của Đảng..

- Buộc Pháp phải nhượng bộ một số yêu sách về dân sinh, dân chủ.

- Quần chúng được giác ngộ về bao gồm trị, trở thành lực lượng bao gồm trị hùng hậu của biện pháp mạng.

- Cán bộ đựợc tập hợp và trưởng thành cùng tích lũy bài bác học tởm nghiệm.

- Là một cuộc tổng diễn tập, chuẩn bị đến Tổng khởi nghĩa mon Tám sau này.

4. Bài bác học ghê nghiệm của phong trào dân chủ 1936 - 1939

- Về việc xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất.

- Tổ chức, lãnh đạo quần chúng đấu tranh công khai, hợp pháp.

- Đấu tranh tư tưởng vào nội bộ Đảng và với các đảng phái phản động.

- Đảng thấy được hạn chế trong công tác mặt trận, dân tộc…

- Là một cuộc diễn tập thứ hai, chuẩn bị mang đến Tổng khởi nghĩa mon Tám sau này.

Nội dung

1930-1931

1936-1939

Kẻ thùĐế quốc với phong kiếnThực dân Pháp phản động, tay sai, vạc xít
Nhiệm vụ (khẩu hiệu)Chống đế quốc giành độc lập, chống phong kiến giành ruộng đất mang đến dân cày

Chống vạc xít cùng chiến tranh.Chống thực dân phản động.

Đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình

Mặt trậnBước đầu thực hiện liên hợp công nôngMặt trận quần chúng phản đế Đông Dương sau đổi là Mặt trận Dân chủ Đông Dương.
Hình thức, phương pháp đấu tranh

Bí mật, bất hợp pháp.

Bạo động vũ trang như kho bãi công, chuyển sang biểu tình vũ trang ở Hưng Nguyên, Thanh Chương, Vinh

Hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai hay nửa công khai.

Lực lượng tham gia

Công nhân.

Nông dân

Đông đảo, không phân biệt thành phần, giai cấp. Ở thành thị rất sôi nổi tạo bắt buộc đội quân thiết yếu trị hùng hậu.

Xem thêm: Bảo Hành Điều Hòa Toshiba Diệt Mội, Trung Tâm Máy Lạnh Toshiba Inverter 1

* Nhận xét

- Sự khác biệt giữa trào lưu 1930-1931 và trào lưu dân chủ 1936-1939 đến thấy vì chưng hoàn cảnh thế giới với trong nước không giống nhau,nên chủ trương sách lược,hình thức tập hợp lực lượng cùng hình thức đấu tranh phải không giống nhau mới phù hợp.

- Chủ trương của Đảng vào thời kỳ 1936-1939 chỉ tất cả tính chất sách lược nhưng rất kịp thời với phù hợp với tình trạng mới, tạo ra cao trào đấu tranh sôi nổi. Qua đó chứng tỏ Đảng ta đã trưởng thành, gồm khả năng đối phó với mọi tình huống, đưa cách mạng tiến lên ko ngừng

Xem tiếp: Lý thuyết Sử 12: bài 16. Trào lưu giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa mon Tám (năm 1939-1945). Nước Việt phái mạnh dân chủ cộng hòa rađời