Bài 1 Trang 132 Sgk Toán 11

     

Hàm số (f(x) = dfracx +13x - 2) xác định trên (D=mathbb Rackslash left 2 over 3 ight\) và ta có (x = 4 in D)

Giả sử ((x_n)) là dãy số bất kỳ và (x_n ∈ D); (x_n≠ 4) với (x_n→ 4) khi (n o + infty ) hay (lim x_n = 4)

Ta bao gồm (lim f(x_n) = lim dfracx_n +13x_n - 2 ) ( = dfraclim x_n + 13lim x_n - 2) (= dfrac4 + 13. 4 - 2 = dfrac12)

Vậy (undersetx ightarrow 4lim) (dfracx +13x - 2) = (dfrac12).

Bạn đang xem: Bài 1 trang 132 sgk toán 11


LG b

(undersetx ightarrow +infty limdfrac2-5x^2x^2+3).

Phương pháp giải:

(undersetx ightarrow +infty limf(x)).

+) Lấy hàng ((x_n)) bất kì: (lim x_n = + infty )

+) Tính (lim f(x_n)).

Xem thêm: Danh Sách Các Quốc Gia Đông Nam Á Có Bao Nhiêu Quốc Gia Đông Nam Á

Lời giải bỏ ra tiết:

Hàm số (f(x)) = (dfrac2-5x^2x^2+3) xác định trên (mathbb R).

Giả sử ((x_n)) là hàng số bất kỳ và (x_n→ +∞) khi (n o + infty ) tuyệt (lim x_n = + infty )

( Rightarrow lim dfrac1x_n^2 = 0)

Ta tất cả (lim f(x_n) = lim dfrac2-5x^2_nx^2_n+3) (= lim dfracx_n^2left( dfrac2x_n^2 - 5 ight)x_n^2left( 1 + dfrac3x_n^2 ight)) (= lim dfracdfrac2x^2_n-51+dfrac3x^2_n ) ( = dfraclim dfrac2x_n^2 - 51 + lim dfrac3x_n^2 = dfrac0 - 51 + 0) (= -5)

Vậy (undersetx ightarrow +infty lim) (dfrac2-5x^2x^2+3 = -5).

Xem thêm: Tra Cứu Số Báo Danh Thi Đại Học Quốc Gia 2016, Cách Tra Cứu Điểm Thi Tốt Nghiệp Thpt 2016

 giaimaivang.vn


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4 trên 41 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chính tả Giải nặng nề hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp giaimaivang.vn


nhờ cất hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã sử dụng giaimaivang.vn. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ và tên:


giữ hộ Hủy quăng quật

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép giaimaivang.vn nhờ cất hộ các thông tin đến các bạn để nhận được các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.