At the moment là gì

     
giaimaivang.vn share mọi đồ vật về game / phần mềm / Thủ Thuật giành riêng cho máy tính với những tin hay duy nhất và mọi thông tin kỹ năng và kiến thức hỏi đáp.

Bài viết bao hàm 12 thì trong giờ Anh cơ bạn dạng và thêm một ngoại lệ là thì tương lai gần. Đây là những kỹ năng và kiến thức cơ bạn dạng nhất mà các bạn không thể quăng quật qua.

Bạn đang xem: At the moment là gì

Đang xem: At the moment là thì gì

Bài viết tổng hợp những thì trong tiếng Anh bao gồm 12 thì tiếng Anh chấp nhận cùng cùng với công thức, phương pháp sử dụng. Tổng quan và dấu hiệu nhận ra các thì trong giờ Anh cơ bản cần nên biết. (Ngoài ra, các bạn sẽ học thêm cấu trúc về thì ngoại lệ thứ 13 là thì sau này gần gồm dự định).

 

Trong giờ đồng hồ anh có 12 thì cơ bản được phân thành các mốc thời gian là hiện tại, vượt khứ cùng tương lai. Trong bài hôm nay Anh ngữ Ms Hoa sẽ chia sẻ với chúng ta các dấu hiệu nhận ra các thì giờ anh cơ bản này, phương pháp và bài xích tập. Hãy cùng khám phá nhé!

 ➤ Sơ thứ tóm tắt phương pháp của 12 thì giờ đồng hồ anh


Table of Contents


1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN (SIMPLE PRESENT):2. THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN (PRESENT CONTINUOUS) 3. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH – PRESENT PERFECT4. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN – PRESENT PERFECT CONTINUOUS 5. THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (PAST SIMPLE)6. THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN – PAST CONTINUOUS

1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN (SIMPLE PRESENT):

1. Cách làm thì bây giờ đơn

Công thức thì hiện tại đơn đối với động từ thường Khẳng định:S + V_S/ES + O phủ định: S+ DO/DOES + NOT + V(Infinitive) +O

Nghi vấn: DO/DOES + S + V (Infinitive)+ O ?

bí quyết thì lúc này đơn đối với động từ Tobe Khẳng định: S+ AM/IS/ARE + (an/a/the) N(s)/ Adj đậy định: S + AM/IS/ARE + NOT + (an/a/the) N (s)/ Adj Nghi vấn: AM/IS/ARE + S + (an/a/the) N (s)/ Adj

Ví dụ:

I am a student. She is not beautiful. Are you a student?

2. Phương pháp sử dụng:

Diễn tả một thực sự hiển nhiên, một chân lý. (E.g: The sun rises in the East & sets in the West.) diễn tả 1 thói quen, một hành vi thường xảy ra ở hiện tại. (E.g:I get up early every morning.) Nói lên kỹ năng của một bạn (E.g : He plays tennis very well.)

3. Dấu hiệu nhận ra thì bây giờ đơn:

trong câu có xuất hiện thêm từ sau: every (every day, every week, every month, …) những trạng trường đoản cú tần suất xuất hiện thêm trong thì bây giờ đơn:  Always , usually, often, sometimes, seldom, rarely, hardly, never.

 

> Tổng thích hợp ngữ pháp TOEIC (Full công ty điểm quan trọng)

Ví dụ:

I use the mạng internet just about every day. I always miss you.

Bạn xem chi tiết hơn về thì lúc này đơn: Thì lúc này đơn (Simple Present) 

2. THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN (PRESENT CONTINUOUS)

*

1. Công thức

Khẳng định: S + is/ am/ are + V_ing + O ( E.g: They are studying English.) che định: S+ is/ am/ are + NOT + V_ing + O (E.g: I’m not cooking now.) Nghi vấn: Is/ am/ are + S+ V_ing + O ( Is she watching T.V at the moment?)

2. Phương pháp sử dụng

biểu đạt hành rượu cồn đang diễn ra tại thời gian nói (E.g: The children are playing football now.) miêu tả hành đụng đang diễn ra nhưng mà không duy nhất thiết xảy ra tại thời gian nói. (E.g: I am looking for a job) miêu tả 1 sự than phiền với hành vi lặp đi tái diễn nhiều gây khó khăn chịu, bực mình. Vào trường hòa hợp này, câu thường có trạng từ gia tốc “always”. (E.g : He is always borrowing our books & then he doesn’t remember.) cần sử dụng để miêu tả một hành động sắp xảy ra sau này theo planer đã định trước (E.g: I am flying to thailand tomorrow.)

Lưu ý quan trọng cần biết:

Không sử dụng thì hiện tại tiếp tục với những động từ chỉ tri giác, nhấn thức như : be, see, hear, feel, realize, seem, remember, forget, understand, know, like, want, glance, smell, love, hate, …

Ví dụ:

I am tired now. He wants to go for a cinema at the moment. Do you remember me?

3. Dấu hiệu nhận biết:

Trong câu có những từ: Now, right now, at present, at the moment,

Trong những câu trước đó là một trong câu chỉ mệnh lệnh: Look!, Watch! Be quite!, …

➨ Các chúng ta xem chi tiết về thì lúc này tiếp diễn: Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous) 

Tham khảo các bài viết khác: 

3. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH – PRESENT PERFECT

1. Công thức

Khẳng định: S + have/ has + Past participle (V3) + O. (E.g: She has studied English for 2 years.) bao phủ định: S + have/ has + NOT+ Past participle (V3) + O. (E.g: I haven’t seen my close friend for a month.) Nghi vấn: Have/ has +S+ Past participle (V3) + O? (E.g: Have you eaten dinner yet?)

2. Phương pháp sử dụng thì hiện tại hoàn thành trong giờ đồng hồ Anh:

Diễn tả hành động xảy ra trong thừa khứ tuy thế không nói rõ thời điểm, có hiệu quả liên quan đến hiện tại:

Ví dụ: : My oto has been stolen./ mẫu xe của mình đã bị lấy cắp.

Diễn tả hành vi bắt đầu ở quá khứ và đang tiếp tục ở hiện tại :

Ví dụ: They’ve been married for nearly fifty years / Họ sẽ kết hôn được 50 năm rồi.

3. Lốt hiệu nhận biết thì bây giờ hoàn thành:

Trong thì hiện tại tại kết thúc thường bao hàm từ sau: Already, yet, just, ever, never, since, for, recently, …

just, recently, lately: gần đây, vừa new ever: đã từng có lần already: rồi for + khoảng thời hạn (for a year, for a long time, …) since + mốc/điểm thời gian(since 1992, since June, …) yet: chưa (dùng vào câu lấp định với câu hỏi) so far = until now = up lớn now = up to the present: cho mang lại bây giờ

➨ Các các bạn xem chi tiết hơn về thì lúc này hoàn thành: Thì hiện nay tại hoàn thành (Present Perfect) 

4. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN – PRESENT PERFECT CONTINUOUS

1. Công thức:

Khẳng định: S has/have + been + V_ing + O (E.g: I have been looking you all day.) phủ định: S+ hasn’t/ haven’t+ been+ V-ing + O (E.g: She has not been studying English for 5 years.) Nghi vấn: Has/have+ S+ been+ V-ing + O? (e.g: Has he been standing in the snow for more than 3 hours?)

2. Giải pháp dùng:

Diễn tả một hành động bước đầu trong quá khứ ra mắt liên tục và kéo dài đến hiện tại. Nhấn mạnh vấn đề vào đặc điểm “liên tục” của hành động. 

Ví dụ: He been standing in the snow for more than 3 hours./ Anh ấy đang đứng dưới trời tuyết rộng 3 giờ rồi.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Việc Thiết Lập Quan Hệ Ngoại Giao Việt Nam - Lào, Lào – Việt Nam.

Phân biệt với thì lúc này hoàn thành:

Thì hiện tại hoàn thành nhấn táo tợn vào kết quả còn thì hiện tại tại kết thúc tiếp diễn nhấn rất mạnh vào quá trình.

3. Cách nhận biết thì hiện tại tại hoàn thành tiếp diễn:

– Từ thừa nhận biết: all day, all week, all month, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, và so far. 

Ví dụ: I am so tired. I have been searching for a new apartment all the morning.

5. THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (PAST SIMPLE)

*

1. Công thức

Với động từ thường:

(Khẳng định): S + V(past)+ O ( E.g: He worked as a policeman.) (Phủ định): S + DID+ NOT + V (infinitive) + O ( She didn’t eat bread for the breakfast.) (Nghi vấn): DID + S+ V (infinitive)+ O ? ( Did you hotline Zoey yesterday?)

 

Với đụng từ Tobe:

(Khẳng định): S + WAS/WERE + (an/a/the) + N(s)/ Adj (Phủ định): S+ WAS/ WERE + NOT + (an/a/the) + N(s)/ Adj (Nghi vấn): WAS/WERE + S+ (an/a/the) + N(s)/ Adj?

2. Bí quyết dùng thì thừa khứ đơn:

Diễn tả một hành vi đã xảy ra và ngừng trong quá khứ. 

Ví dụ:

I went khổng lồ the concert last week. A few weeks ago, a woman called khổng lồ report a robbery.

3. Dấu hiệu nhận biết:

Các tự thường xuất hiện thêm trong thì thừa khứ đơn: Yesterday ( hôm qua), last (night/ week/ month/ year), ago (cách đây), …

6. THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN – PAST CONTINUOUS

*

1. Công thức:

Khẳng định: S + was/were + V_ing + O (E.g: She was watching the news at 7 o”clock yesterday.) đậy định: S + wasn’t/weren’t+ V-ing + O (E.g: The weren’t watching the news at 7 o”clock yesterday.) Nghi vấn: Was/Were + S+ V-ing + O? ( E.g: Were you watching the news at 7 o”clock yesterday?)

2. Giải pháp dùng: 

dùng để diễn đạt một hành vi đang xảy ra tại một thời điểm xác minh trong thừa khứ.

Ví dụ: At 12 o’clock yesterday, we were having lunch. (Vào thời điểm 12h ngày hôm qua, chúng tôi đang nạp năng lượng trưa.)

 

cần sử dụng để miêu tả một hành vi đang xẩy ra thì một hành vi khác xen vào. Hành vi đang xảy ra chia thì thừa khứ tiếp diễn, hành vi xen vào chia thì vượt khứ đơn.

Xem thêm: Tiếng Chó Sủa Gâu Gâu - Con Chó Phát Ra Âm Thanh Gì

Ex: He was chatting with his friend when his mother came into the room. (Cậu ta đã tán gẫu với các bạn khi mẹ cậu ta vào phòng.)

3. Tín hiệu nhận biết:

Trong câu có những từ: While, when, as, at 10:00 (giờ) last night, …Ví dụ:

It happened at five the afternoon while she was watching the news on TV. He was doing his homework in his bedroom when the burglar came into the house.